Pre ukľudnenie detinských myslí

 1. Vesmírna Pravda
 2. Rozmaznaný
 3. Malý národ
 4. Prečo stále niesi spasený?
 5. Kde si bol keď som Ťa potreboval
 6. Kolobeh
 7. Spiritualita
 8. Umenie
 9. Tvorba
 10. Lživý život
 11. Kozmický koniec
 12. Extáza svätej bytosti
 13. Padlí
 14. Zbabelec
 15. Púť stvorenia
 16. Kozmický cyklus
 17. Pokrytec
 18. Sebaklam
 19. Úpadok
 20. Koniec
 21. O konci
 22. Vzkriesenie
 23. Patetickosť
 24. Forma
 25. Vystúpenie
 26. Čo je kultivácia
 27. Pravá tvár
 28. Plač a nárek
 29. Prepálený
 30. Svet v kríze
 31. Let Draka
 32. Nebeský Koniec
 33. Štúdium
 34. Osud
 35. V skratke
 36. O Malosti
 37. Show náboženských klaunov
 38. Znovuzrodený
 39. Sebaklam
 40. Zmrd
 41. Prázdnota Zániku
 42. Falošná nádej
 43. O pokore
 44. Čierne srdce
 45. Fanatizmus
 46. Mestá tieňov
 47. Odveta
 48. O závislosti
 49. O zmätenom chudákovi
 50. O ponúknutí spásy
 51. Falošní Proroci
 52. O hĺbke ľudskej pokryteckosti
 53. O chybnom zákone
 54. O tradícii prorokov
 55. Telepatická mimozemská civilizácia
 56. Posmrtný život
 57. O postupe
 58. Usteľ si vo mne
 59. Prečo si ma zaprel
 60. Udusenie Zla
 61. O zrade
 62. Je dokonané
 63. Drak nebude nikdy mojím kráľom
 64. Striedanie
 65. Odyssea
 66. O vesmíre
 67. Nový svet
 68. Odplata
 69. Spravodlivosť
 70. Stratený vo víre
 71. Zbabelcov raj
 72. Velebenie
 73. O chudákovi
 74. O konci
 75. O Pravde
 76. O Falošných
 77. Kolobeh
 78. O Ponuke Spásy
 79. Nehľadiaci
 80. O Slabosti
 81. Dogmy
 82. Opovrhnutie

PRE UKĽUDNENIE DETINSKÝCH MYSLÍ

Vesmírna Pravda

Ľudskému oku skrytá
Dvíha divadlo histórie
Nsmienre stvorené
Nepatrný ľudský údel

Rozmaznaný

Každodenná bolesť
Únava a smäd
Ktoré je storočie dnes
Čo je pravda a čo lesť

Malý národ

Celý národ testovaný
Peniaze idú politikom
Poslušné vystrašené ovce
Hlúposť víťazí celým svetom
Kto múdrosťou odhrnie hmlu
Ľudstvo ostane v úžase
Planéty sa zarovnajú
V nesmiernom nebeskom divadle

Prečo stále niesi spasený?

Kúp si knihy
Kúp si lístky
Kúp si tepláky
pracuj zadarmo

Kde si bol keď som Ťa potreboval

Kde si bol
Keď ma vyhnali do exilu
Kde si bol
Keď som sa stratil
Kde si bol
Keď som Ťa potreboval

Kolobeh

Starý vesmír sa končí
Z jeho popola povstane
nový úžasný vesmír
nekonečný a nezničiteľný

Spiritualita

Jediná cesta
ako sa vymaniť z kolobehu
Duchovnosť srdca
morálka pozdvihuje človeka

Umenie

Prax tvorenia
energia užitočnosti
v každodennosti
Ohnivo mrazivý vesmír
v tichu čakal
na túto chvíľu

Tvorba

Hľadač a Stvoriteľ
Konzument a umelec
Približuje poznané
otvára nepoznateľné

Lživý život

Nakŕmený lžami
rozprávkami, výmyslami
beháš zmätene hore-dolu
myslíš si že si boh, buddha

Kozmický koniec

Majestátny kozmos
Zvädne a v kŕči zomrie
nahradí ho nový cyklus
zánik všetkých cyklov

Extáza svätej bytosti

Zavŕšenie múdrosti
Vesmírny vhľad a energia
Na smietku planéty
Tanec večnosti

Padlí

Vyhnaní z čistej zeme
padlí anjeli
odmietnutí spoločnosťou
nemajú miesto na zemi

Zbabelec

Posadnutý strachom
dávno zišiel z Cesty
nekalé činy malé i veľké
kedy spravodlivosť zvíťazí?

Púť stvorenia

Nekonečný vesmír
Prebudený v mystériu
Záhadou odetý
Putuje k vyslobodeniu

Kozmický cyklus

Kozmický stvoriteľ
Mystérium je jeho domovom
Vo večnosti oslobodený
Dlh existencie spláca

Pokrytec

Obmedzený dogmatik
vypláchnutá hlava
vylízaný mozog
nevidí si od vlastného nosa

Sebaklam

Zatvára oči pred pravdou
Nevie si priznať svoju zbabelosť
potrebuje stále viac
peniaze, náboženstvo, politická moc

Úpadok

Proces postupného úpadku
Názorov, činov, myšlienok
K svojmu absolútnemu koncu
Smeruje kozmos so všetkými bytosťami

Koniec

Slnko v poslednom výbuchu
Spáli na prach Zem
Kozmos vyhasne
Nič nevydrží večne

O konci

Tvorca v mystériu odetý
Bez milosti ničí démonov
Zlo po ceste výbuchu slnka
Do konca univerza

Vzkriesenie

Nekonečný vesmír
Zanikne v chlade
Na jeho mieste nový
Hľa nový Zákon

Patetickosť

Používa najprimitívnejšie zbrane
Sľubuje spásu, keď mu dáš peniaze
Trúbi prevzaté múdrosti a názory
Politicky angažovaný stále mu je málo

Forma

Forma kultivácie
vymleté hlavy
kúp si tepláky
ovca bez duše

Vystúpenie

Cyklus vzkriesení bez Konca
Nepatrný ľudský druh
Vedomie, intelekt, múdrosť
Nedovolí uletieť

Čo je kultivácia

Zrada vlastných princípov
nie je žiadna kultivácia
používanie dvojitého metra
svetská moc, zisk a postavenie

Pravá tvár

Pokrytecký vodca kultu
a jeho pomätení posluhovači
už dávno stratil súdnosť
ponúkajú spásu za peniaze
moc im opantala hlavy
politický a náboženský vplyv
pošliapali vlastné princípy
povyhadzovali a odstrčili tých
ktorí sa nesklonili pred
vymyslenými pozíciami a titulmi
zrada tradícií a nový patvar
maglajz myšlienok
interpretácia podľa toho čo im vyhovuje
vymazané hlavy neschopné jasne rozmýšľať
čaká ich sklamanie a zánik

Plač a nárek

Nebesia sa čudujú
Pokrytci odhalení
Bezverci a hlupáci
Zo skaly zhodení

Prepálený

Ohňom pekelným
ošľahaná duša
spálené pripútanosti
pravdy vesmíru dusia
ľudský údel zacyklený
prízemnosti zhnusia
Fénix premenený
vrstvy kozmu pustia

Svet v kríze

rozdiely sa zäčšujú
výsmech samého seba
zázraky sa nekonajú

Let Draka

Striasť putá reinkarnácie
Odchodiť ťarchu bytia
Vystúpiť do slobody neexistencie
Prázdnota roztiahla krídla

Nebeský Koniec

Nebeská klenba pokľakne
Mesiac odhalil svoje Mystérium
Dlhá je cesta a hľadanie ľudstva
No všetko sa raz skončí
Vesmír bude zničený a vyhasne
Objav nový kozmos v sebe

Štúdium

Toľko kníh si prečital
nenaučil si sa nič
Tvoje túžby ťa spálili na popol
Povstaneš nový, čistý, fénix.

Osud

Cvičenia ťa urobili mocným
Štúdium rozšírilo myseľ
Princípy pevne držíš v rukách
Nesmierny Boh neohrozený
Tvoj Raj sa plní bytosťami
Ochraňujú Ťa pred sebou samým
Prenikol si cez ilúziu bytia
Očakáva ťa nesmierna sláva a moc

V skratke

Otvorené oči
Ako hlboko siaha
Náboženské pokrytectvo

O malosti

Náboženský pokrytec
falošný človek
zlý od kosti
pomätený sladkými rečami
sfanatizovaný hlupák

Komerčný americký kult
zapredal Pravdu
spása zbabelcov
scvrknuté mysle stúpencov

Show náboženských klaunov

individuálne myslenie potláčané
jediná loajalita
voči kultu
polýlene si myslíš že si
boh – stvoriteľ
si ničím, zrnko piesku
na Sahare púšti
na Tvojom zhrbenom chrbte
si buduje palác jeden človek
nemôžeš sa osvietiť cudzou filozofiou
zabudol si na seba, ale
svet nezabudol na Teba
rýchlo sa vráť k svojim zmyslom
inak popadáš s vymletými fanatikmi

Znovuzrodený

Kulty sa rodia
Chaos a bolesť
Červené kvety vykvitli
zo stlačenej spúšte
Falošní proroci
zjašení stúpenci
mŕtve masy skorumpovaných náboženstiev

Sebaklam

Démonizuješ – žiješ vo svete Démonov
Zavádzaš – Tvoja Cesta stratí smer
Arogantný, bohorovný, nezastaví sa pred ničím
Šíri strach, enpochopenie a nenávisť

Zmrd

Falošný zmrd, sviňa
čo pichne Ťa nožom do chrbta
hneď ako môže
prehnitý zbabelec
mrdá si svoju cestu do Záhrady

Prázdnota Zániku

Osud ľudstva je spečatený
Osud jedinca a osud Kozmu
Spirituálny únik je nemožný
Cesta je zatarasená realitou
Ponúknuť spásu ľuďom
nech žijú a zomierajú pre vyššie ideály
nie je skutočným východiskom
Krvácajúcu ranu nevyliečiš spevom
Kozmos sa otriasa a napína
Skláňa sa až k Zemi
Sám sa chce úboho zachrániť
Koniec je oslavovaný temnými
Studeným tancom vyhasnutých hviezd

Falošná nádej

Nedokážeš zvrátiť svoj koniec
Úboho dúfaš v pomoc hviezd
Je márne veriť v nesmrteľnosť ľudstva
Kozmy vyhasnú a vyhladnú v čase

O pokore

Učenie skolabovalo do seba
nikdy nestálo na pevných základoch
arogantné, bez pokory, preferujúce svine
krátheko trvania bude, zneužité idiotmi

Čierne srdce

Oddaný, no bez pokory
ublíži keď môže
chaotická prirodzenosť
pocit nadradenosti
ich enustále volá
Démoni v ľudskej koži
Predstavitelia falošného náboženstva
Temná túžba manipulovať
Kult osobnosti rastie
Prečo Vám vládnu svine?
Prečo ste ovládaní, opantaní mocou
Plačete pred vašími svätými obrázkami
Prosíte o pomoc pri najbanálnejších veciach
Neschopné stádo sfanatizovaných tupcov
Zabudli ste na rodiny, priateľstvá
Nikdy nebudete môcť dosiahnuť Dovŕšenie
Pretože ste opovrhli skutočným Životom

Fanatizmus

Vaše falošné tváre
sa nedajú zakryť
Závisť v srdci ťa spáli na popol
Hlupáci intelektuálne menejcenní
Byť otrokom myšlienok niekoho iného

Mestá tieňov

Nevyžiadaná poézia
nevypočuté názory
ignorácia pokroku
peniazom a moc sa podriadili
boh konzumu a míňania
finančné skupiny
abstraktné zisky
konkrétne zvieracie ideály
pohodlie, moc a prepych
mé rpednosť pred hodnotami
spravodlivosť neexistuje
zákony sú na smiech
vyššie úrovne sú finančne stabilnejšie
plané sľuby o spáse a nebi
raje sú dočasné, podriadené
skaze a zániku

Odveta

Kto je vďačnejší
ten ktorému je odpustené mnoho
alebo ten ktorému je odpustené málo
Ten kto zneužije svoju pozíciu autority
alebo ten kto je skromný

O závislosti

Zatvrdnutý túžbou
nutnosťou prežiť
utíšiť bolesť v duši
zocelený plameňom
duša spálená na popol
prach bytia šňupaný do hltanu
prázdne očí, lesklé sny
márne činy
peniaze do stoky
páni svetov zrealizovaní
v ceste jedov
skonaní
poskokovia šmejdov
vojna o drogy je pokrytectvo
ľudstvo sa neprebudí nikdy

O zmätenom chudákovi

Temný oheň fanatizmu
vypálený vymletý mozog
neschopný rozmýšľať
takých ako Ty sú plné cintoríny

O ponúknutí spásy

Preraziť si vlastnú cestu
V mene vyššej moci
Rozdávať falošné nádeje
Úplný zánik Ťa neminie

Falošní Proroci

Bezcharakterný manipulátor
vás voviedol do pasce myslenia
otroci zabudli ste rozmýšľať
milionár sa Vám smeje
na Vašich chrbtoch si vybudoval dynastiu
pokrytci zaslepení
planými sľubmi
skončíte v horúcom pekle
nik sa nad tým nepozastaví

O hĺbke ľudskej pokryteckosti

Pripravený zradiť
strachom paralyzovaný sa krčí v kúte
Zbabelo sa trasie od závisti a nenávisti
Neschopný uniesť vlastnú pravdu
Stále potrebuje počuť falošné lži

O chybnom zákone

Zákon pochybyl
Vymyslené princípy zlyhali
Pravda ukázala svoju
kozmickú nenásytnú tvár
Bez ľudských hodnôt sa ťažko žije
Po zrade priateľa sklánaš chrbát
Už dávno niesi tým, kým si býval
Utopil si sa v miliónoch
Zarobených na stáde tupcov

O tradícii prorokov

Levi bojujú na zemi
O duše stratených, zmätených
Kto dokáže zvrátiť konečný bod
Budúcnosť – história odsúdená na zánik

Telepatická mimozemská civilizácia

Dlhý deň a dlhá noc
ročné cykly pozmenené
staroveká múdrosť telepatickej inteligencie
karbónovo – silikónové usporiadanie
riadia smer vesmíru
kto stvoril kozmos, tmu a záhady
generácia po generácii odsúdené na zánik
ilúzia matérie, vzdialenosti a tiahy
Prapôvodný Boh – Stvoriteľ je už dávno mŕtvy
vo večnosti objavuješ mŕtve univerzum
jedna rasa, jeden smer, čas je márny
telepatia neprezradí záhady bytia

Posmrtný život

Niekomu to stačí
Zopár vznešených myšlienok
Oprášenie starých ideálov
Jeden chrám, pár miliónov
Knihy poézia a zlá rétorika
Zmysel tu asi uniká

O postupe

Telo a myseľ
podriadené závislosti
podriadené duchom
ovládnuté dušou
Starý zákon
Keď pravidlá prestávajú platiť
Zákony chránia nečestných
Pravda je prekrútená
Davy opúšťajú rozum
Irelevantný zákon stratí platnosť
Podpora sa vytratila

Usteľ si vo mne

Keď sa ti tu zapáčilo
a oddýchni si
na Veľkej Ceste

Prečo si ma zaprel

Ó bože, prečo si ma zaprel
zradcovia sa tešia zo svojej zrady
nikoho nemôžu slobodne vyhodiť
svoje zlo nemôžu konať
iba tých najnižších, skromných
si im dovolil
had sa raduje zo svojej zrady
nedovoľ mu radovať sa zo zlého
proti mne navždy zaprel seba
dýku mi vrazil do chrbta
len som sa mu otočil
zradcovia jasajú keď môžu konať zlo
prečo si ma zaprel chudobného, pokorného
služobníka nahého pred Bohom živým
robíš divy a zázraky
ale tvoji nasledovníci sú plní zla
radujú sa keď môžu konať zlo
nevedia sa preniesť cez utrpenie
moju minulosť vyťahujú, hádžu do očí
zbabelci bažiaci po moci svetskej a duchovnej
prečo si mi dal vidieť zbabelosť tvojich
Tvoji nasledovníci sú ignoranti, zlosynovia
Vždy pripravení jedného ukameňovať
nehodní a nesúci čítať Tvoje písmo
Navždy skazení, hadie plemeno ktoré sa
odvráti od blížneho, bratrovrahovia
Tešia sa z každého zla ktoré môžu spáchať
Nedovoľ sa im tešiť zo svojej zrady
Ty v múdrosti kraľuješ nad nebom a zemou
Spravodlivý, nedovoľ zlosynom zvíťaziť
nado mnou
Veď tvoje je sláva na nebi aj na zemi

Udusenie Zla

Ó Bože, nedovoľ už zlu zasahovať
držať ma v hrsti
vždy som bol prenasledovaný
zlí ľudia sa smiali plnili si vrecká na môj úkor
zbabelci, príživníci, zradcovia
vždy sa vyvýšili, svoje zákony pred nebeské postavili
Dosť už, zvrhni ich do pekla
zadus ich pri ich podlých činoch
veď ty si všemohúci, veľký spravodlivý Boh
strestáš podliakov a odmenení pokorní budú
ti spievať a oslavovať ťa

O zrade

Had sa raduje z toho keď môže ublížiť
hnusný zradca oslavuje keď ti pichol nôž do chrbta
desať rokov chladne číha, za jeho úsmevom je chlad
čaká na svoju pomstu, miluje ubližovať a robiť zlo

Je dokonané

Otec trikrát zaprel svojho syna
Pastier zabil svoju ovcu
stádo velebilo zradcov
tešilo sa a jasalo zlu a bezpráviu

Drak nebude nikdy mojím kráľom

Drak sa postavil na stranu zla
Zaprel odtrhnuté kvety
Stratil vôľu nebies
Svojvláda dynastie sa sknočila

Striedanie

Kompromitovanie vlastných princípov
Dynastia sa končí ešte za života
Nová epocha vystrieda predchádzajúcu
Pokrytci nedokážu uveriť

Odyssea

Bohovia sú vo svete
Nebeské kráľovstvá sa približujú
Vývoj je daný od počiatku
Stvoriteľ udáva smer
Hviezdne bány
priestoru a času
ďaľeké planéty
čakajú na Bohov
Ohromný príbeh ľudstva
pod ochranou Stvoriteľa
s jeho múdrosťou a kultúrou
opona sa otvorila
toľko ciest čaká syna Človeka
Nesmierne diaľavy v mžiku oka
Kozmos bezhraničný vydrží do konca
človek hľadá záchranu
Nesmrteľné spojenie
vo svojom výtvore má nádej
naplnia sa vidiny proroka
navždy bude žiť syn Človeka

O vesmíre

Fraktálový vesmír
V rozkvete ohňa
Šíri sa do diaľav
Nesmierny kozmický obor

Nový svet

Jar sa prebúdza zo zimy
vlieva do žíl novú Silu
kvety vyrašili zo zeme
milióny bohov a Buddhov

Odplata

Nemierne ťažkosti
Zničili moje telo
Obrátení na démonov
Neprežijú daľšiu zimu

Spravodlivosť

Slnko spálilo démonov
na prach sa obrátila lož a faloš
vesmírom slobodne putujú tí
ktorí sa nedali zviesť hadom

Stratený vo víre

ľudí, túžob, udalostí
trápeniami ukovaný
cesta ku spáse je ťažká
prečo odmietaš Cestu
prečo sú Tvoje oči zakalené

Zbabelcov raj

Nedokáže uniesť
Ťarchu svojich lží
Pasívne agresívny
Cíti sa ako v nebi
pritom objavuje stále väčšie dno
v posledných chvíľach
bude neskoro ľutovať

Velebenie

Radujte sa z Pravdy
z Vášho Boha – Otca
ktorý oslobodil Vaše duše
vyviedol vás na svetlo Poznania
Požehnal Vám Cesty a
vyrovnal chodníky
Boha, ktorý vedie svoj ľud
po Ceste viery a poznania
Ktorý ochraňuje vaše hlavy
a počíta vaše zásluhy
ktorý Vám dal moc bojovať
a zvíťaziť nad Démonmi
Tešte sa a uctievajte
Boha – Otca stvoriteľa

O chudákovi

Buď horlivý vo svojej práci
a oddaný vo svojej viere
keď ti už srdce skamenelo
zahalil sa a zaprel svojho brata
nech ťa stvoriteľ vytvorí nanovo
a odstráni z teba démona
ktorému sa klaniaš

O konci

Prestali vnímať
obrátení na démonov
falošní, mocibažný
temné osvietenie je ich ovocím
prestali byť vnímajúcimi bytosťami
ich domovom je Peklo
ich porozumenie je obmedzené
každý kto sa stýka s hadom je ako on

O Pravde

Sto miliónov démonov
v šíkoch diabolsky pochodujú
chcú ma zničiť, zabiť
vziať mi život a potupiť ma
neschopní myslenia
prestali cítiť a uvažovať
automatická existencia
smrť workoholizmom

O Falošných

Plná huba sľubov
princípov a cností
ale keď príde na lámanie chleba
charakter letí z okna

Kolobeh

Každá dynastia raz skončí
nahradí ju nová, lepšia
hadi a zmije budú robiť zlo
no navždy potrvá spravodlivosť
v tajnosti napravuje celý kozmos
falošní pokrytci sa boja
telo zničené myriádou démonov
mocný sa týči nad nebom a zemou

O Ponuke Spásy

Spasiť Ťa, vnímajúca bytosť
je to najťažsie
milióny nástrah a úskalí
ľudský život – chaos vzťahov a túžob

Nehľadiaci

Zameriavaš sa na
dobré veci ktoré si spravil
vychvaľuješ sa do neba
ignoruješ zlo čo páchaš
rútiš sa plnou parou
dole z útesu – do pekla

O slabosti

Menejcenný otrok myslenia
žijúci vo svojej zamknutej
privátnej fantázii americkej dynastie
super mocibažnom príbehu

Dogmy

Hranice myslenia vytýčené
vlastnými dogmami
systém postavený na vykorisťovaní
otroci so Štokholmským syndrómom

Opovrhnutie

Načo máš oči, keď nevidíš
Načo máš uši keď nepočuješ
Načo ti je srdce keď necítiš


Kvety prázdnoty

 1. Odhaľ pravdu
 2. Kráľ Hôr
 3. Koreň zla
 4. Nepohnutý
 5. Ráno
 6. Nesmrteľnosť
 7. Veľký Boh
 8. Prázdnota
 9. Čo je reálne
 10. Cesta
 11. Náprava
 12. Zrada Bohov
 13. Čakanie na Pravdu
 14. Démon nenávisti
 15. Nebo a zem
 16. Pretvárka
 17. Univerzum
 18. Drogy
 19. Hľadač
 20. Exil I
 21. Exil II
 22. Exil III
 23. Exil IV
 24. Exil V
 25. Spása
 26. Náhoda
 27. Stredozem
 28. Démoni
 29. Hľadáš zmysel
 30. Dobyvateľ
 31. Pokrytci
 32. Púť
 33. Iluzórne
 34. Simulacrum
 35. Hlas
 36. Tajomstvá odhalené
 37. Plameň
 38. Zostupná špirála
 39. Domovina
 40. Smer pravdy
 41. Večnosť
 42. Rozvrátení
 43. Búrky, hurikány, orkány
 44. Spletitosť
 45. Mystériá
 46. Plynutie
 47. Nové začiatky
 48. Cesty
 49. Plynutie času
 50. Planéta
 51. Dych Zeme
 52. Plameň II
 53. Vývoj
 54. Pravda
 55. Dao
 56. Stvoriteľ
 57. Kultivačná prax
 58. Dokonalosť
 59. Tok
 60. Realita
 61. “Koordinátor”
 62. Pravda II
 63. Strata pôvodu
 64. Mlčanie
 65. Plavba
 66. Spoločenstvo
 67. Jednoduchý
 68. Zložitý
 69. História sa opakuje
 70. Odvrhnutie
 71. Osud zlodejov
 72. Hra

Kvety Prázdnoty

Odhaľ pravdu


Svätci, Mudrci, Osvietení
hovoria všetci o jednom
v ilúzii osvietený
voľne kráča životom

Kráľ Hôr


Mocnej postavy
Týči sa medzi nebom a zemou
Udrie do skaly
Naplňa sen tísícich rokov

Koreň zla


Klam, Sebeckosť, faloš,
Nepochopené emócie, nesprávne činy,
Dokedy vydržia pokrytci robiť zlo,
Skončia zmätení a sklamaní

Nepohnutý


Uprostred lží a klamstiev
očierňovania a dezinformácií
pevne zakorenený
Bol tu a navždy ostane

Ráno


Z temnoty noci
záblesk prvých lúčov
Démoni spálení túžbou
Univerza genius loci

Nesmrteľnosť


Zvádzajú ľudí divokými teóriami
vymyslenými princípmi
Kvety rastú na hroboch ľudí
Nesmrteľnosť dosiahnu len niekoľkí

Veľký Boh


Pevne zakorenený v Zákone
s Pravdou voľne putuješ vesmírom
neohrozene objasňuješ pravdu
si Boh dosahuješ nebesá

Prázdnota


Prázdnota vypĺňa kozmos
preniká až po hranice
mudrc pozoruje prázdnotu
Univerzum je nanovo vytvorené

Čo je reálne


Počuješ čo chceš počuť
Vidíš čo chceš vidieť
Realita je skrytá rúškom ilúzie
Osvietiť sa vo svete je ťažké

Cesta


Ťažký krok stúpiš
bez otáčania pevne
desať tisíc rokov
v momente ubehne

Náprava


Ľudské srdcia sú skorumpované
Cesta je pokazená
Ľudstvo nemá nádej na prežitie
Svätci a mudrci sa zaprisahávajú
Odvrátiť katastrofu nemôže nik
S napraveným smerom sa ide ľahšie

Zrada Bohov


Stvorení pre vyšší účel
Kto stvoril bohov?
Krátky človeka údel
Kde nájdeš cestu domov?

Čakanie na Pravdu


Lži, polopravdy, výmysly
Obal je podstata
Ako dlho ešte budú klamať
Pravda ich zasiahne ako guľový blesk

Démon nenávisti


Bezmozog povaha nenávisti
Chrómovo ostré telo
Vnútro bez myslenia ploštice
Svetlo osvieteného napravuje zlo

Nebo a zem


To čo vidíš je ilúzia, klam
Nebo je široké a vysoké
Zemí je státisíc
Ľudstvo nedokáže urobiť pokrok
Bohovia nechcú pomáhať
Ťažký je ľudský údel
Cesty osvietených sú inakšie

Pretvárka


Tvoje myšlienky akoby neboli Tvoje vlastné
Tvoje činy chaotické
Strácaš sa v komplexnom svete rôznych právd
Nezakorenený povievaš ako tráva vo vetre

Univerzum


Záhada skrytá ľudskému oku,
Iba kultivujúci vidí pravdu
Z veľkých utrpení vznikajú výnimočné bytosti
Nebuď sklamaný na ceste k dokonalosti

Drogy


Látky pozmeňujúce myseľ
Látky pozmeňujúce hmotu
Látky pozmeňujúce osud
Opatrnosť a odvaha odhaľujú kozmos
Nezabudni na lekcie naučené

Hľadač


Všetky cesty preskúmal
Do vnútra sa pozeral
Celý kozmos v dlani
Jediný som pretrval

Exil I


Vyhnaný preč do exilu
Komunitou blbcov ktorí prestali veriť
V mene boha robia veci
Dávajte si pozor na tých ktorí tvrdia
že sú Bohovia

Exil II


Vyhnaný vodcami náboženstva
Závistliví, sebeckí, šialení,
Praktizuj=ú klamstvo myslia si že sú Bohovia
Svojmu osudu neutečie nikto

Exil III


Vyhnaný preč
s tichým súhlasom komunity
príbehu seč
nikdy neuvidíš čo urobil by si Ty

Exil IV


Hlúpy a jednoduchý
užitočný idiot
život miliónkrát uplynutý
nenaučil sa čítať z nôt

Exil V


Obmedzený neschopný ignorant
Nasľuboval spásu
Sám zutekal, nechal ľudí ísť na smrť
Bez hanby nerešpektuje nevinných

Spása


Slúbiť ľuďom spásu
potom ich nechať na smrť
je toto zodpovednosť?

Náhoda


Cesty života sú pevne dané
Udalosti nasledujú jedna za druhou
Osvietený múdrosťou sa vymanie
Slobodný, či otrok ktorý trpí núdzou

Stredozem


Niektorí píšu o zemi stredu
Krajina moja, rodná zem
či vládnuť môžeš bez intelektu
Či násilím obohatiť planétu?

Démoni


Už nedokážu zakryť
svoju zbabelú hadiu povahu
hrdo sa ňou pýšia
peklo ich očakáva

Hľadáš zmysel


Tisícky životov stratený blúdiš svetom
Odpoveď hľadáš zmysel bytia
Nik nevie dať odpoveď letom
Zdvihneš zrak od kníh-hľa Buddha.

Dobyvateľ


Buddha – víťaz nad démonmi
kráča, žije na zemi
rýchlo nasleduj jeho kroky
duchovné bohatstvo Ťa neminie

Pokrytci


Oháňaš sa vznešenými slovami
Nevieš preniknúť do hĺbky
Kôli ideám si ochotný aj zomrieť
Fanatický stratený neustáole bojuješ
Činy zraňujú
Slová zahmlievajú
Myšlienky nestále
Cesta sa uzavrela
Kto nájde pravdu vo svete klamstiev

Púť


Narodený do tohto sveta
Stratený v ilúzii bytia
Nájdeš mudrcov a cesty
Kto sa dokáže osvietiť k Pravde?

Iluzórne


Mechanicky vykonávaš rutinné akcie
S pocitom zmysluplnosti si vymieľaš hlavu
Taká je Tvoja cesta, možno sa raz prebudís,
Nespoliehaj sa na davovú históriu

Simulacrum


Počet vesmírov je nesmierny
Kozmické bytosti prenikajú dimenziami
časopriestory sa točia a prelínajú
Kto dokze rozlúštiť záhadu?

Hlas


Božský hlas odhaľuje mystérium,
zložitosť dimenzií a časopriestorov
Kto dokáže odhaliť pravdu bytia
Aká dlhá cesta ťa ešte čaká

Tajomstvá odhalené


Mystériá vesmíru sa odhaľujú,
Vyvolení ľudia sa osvecujú k pravdám,
Kto dokáže preniknúť záhadami,
Morálne uvedomenie vedie ľudí k dobru

Plameň


Božské plamene
spaľujú dušu
prameň Pravdy
vo svete vyschol

Zostupná špirála


Ignorujúc všetky varovné znemania
ženieš sa do skazy
prosíš na kolenách o božiu pomoc
prečo nik neodpovedá?

Domovina


Starobylá zem
podáva svedectvo histórie
Kde sú tí veľkí Bohovia
Kde ich v dnešnej dobe nájdem

Smer pravdy


Chladný rez na srdci,
Plavíš sa zamrznutou krajinou,
Ústa plné spasenia,
Kto sa osvietil k ilúzii?

Večnosť


Voda, vietor, oheň, zem, kov
Nič neunikne kolobehu,
Vymaniť sa z ilúzie sveta,
Prechodný stav bytia

Rozvrátení


Používajú moderné technológie
odmietajú moderné hodnoty
hady, vši a zmije
skrývajú sa do žltej a modrej

Búrky, hurikány, orkány


demonštrujú svoju pradávnu moc
tvrdíš že napravuješ duchovný zákon
slepé ovce pokrytecky pochodujú

Spletitosť


Ľudské osudy plynú ako rieka,
ublíženia, podvody, vraždy vojny,
Šťastie má ten kto sa v pokoji narodí
cesta životom upevňuje dohody

Mystériá


Mystérium Univerza
kto rozlúšti záhadu?
Život po živote
v ilúzii zamknutý
čas plynie pomaly
ľudský život je krátky
vedomie prekoná všetky dimenzie
v jedinej myšlienke – osvietený

Plynutie


Poctivo si zarábaš na živobytie
vo voľnom čase sa kultivuješ
kto hľadá kľúč k opravdovému zasväteniu nájde
ani desať miliárd bytostí ho nezmätie

Nové začiatky


Eóny vekov čakal na pravdu
Zákony získané putuje svetom
Problémy rieši malé aj veľké
Týči sa medzi nebom a zemou

Cesty


Spletitosti ľudských záležitostí
Konzumácia alkoholu bez hostí
Kto svety univerza premostí
V sekunde z tela ostanú len kosti

Plynutie času


Záblesk, mihnutie oka
čas sa kráti, čas sa vlečie
Koľko životov čakáš na spásu
Potom robíš hlúposti namiesto kultivácie

Planéta


Peklo a Raj
Nebesia a Zem
Kde si bol stvorený
kde Pravdu nájdem?

Dych Zeme


Oceány, lesy, mestá
Človek vo svojom úli
Vyššie pravdy usmerňujú ľudské záležitosti
Stvoriteľa nenájdeš vo svete

Plameň II


Výheň hučí plameňom premeny
Kto je nebeský stvoriteľ
Simulácia reality a bolesti
Nech vystúpi kto tvrdí že je spasiteľ

Vývoj


Čas má svoje plynutie
Koniecje v nedohľadne
ľahko je písať o Bohoch
Kto prinesie pravé poznanie

Pravda


Lož, pretvárka, faloš
závisť, zlo, nenávisť
povrchnosť, vymletá hlava
cesta do nebies vedie inakadiaľ
ako si predstavuješ
Prestal si myslieť
tvoje činy riadi diabol
Chytáš sa slamiek
Kto Ti pomôže z topiacej lode?
Len málo dokáže nájsť cestu späť

Dao


Stáročia hľadáš cestu
Pravdu vo svete nenájdeš
Až keď vystúpiš
Uvidíš že pravda je mŕtva

Stvoriteľ


Kto stvoril stvoriteľa?
A kto stvriteľovho stvoriteľa?
Náboženské dogmy
Nepomôžu na ceste k Dokonalosti

Kultivačná prax


Čo sa stalo s mojou drahou
kultivačnou praxou
Náboženské dogmy
pokrytectvo, nenávisť
obrátenie princípov
démonizácia nevinnosti

Dokonalosť


Prvotný knoflikt
Existenčný horror
Zmena myslenia
Spirituálna dokonalosť

Tok


Milosrdná jednoduchosť
každodenná zaábudlivosť
je to skutočnosť a či len sen
Pravé poznanie zachovať

Realita


Väzenie na tvojom srdci
Väzenie v tvojej mysli
Stále bližšie
Väzenie na tvojej koži

“Koordinátor”


Využívaš svoje postavenie
Čuduješ sa že ťa nikdo nemá rád
Túžiš po moci, peniazoch a sláve
Si bezcharakterná sviňa

Pravda II


Pokrivené vnímanie
Temné pochopenie
Zapredal si svoju dušu
Diablovi v ľudskej koži

Strata pôvodu


Každý národ má tradičnú kultúru
Vymiznutie originálnych pohybov
Strata cesty namiesto toho maglajz
Ktorá generácia by odpustila zradu?

Mlčanie


Sychravá jeseň
studený dážď
falošní proroci
kde je Stvoriteľ

Plavba


Tam kde iní skončili
Ja začínam len
Tisíc prekážok
Nakoniec loď dorazí

Spoločenstvo


Cvičíš v súcitnom poli
Obklopený priateľmi a
známymi tvárami
utvárate históriu
plánujete projekty
zlodeji, podvodníci a faloš
nemajú šancu
hady, krysy a ploštice
utekajú od strachu

Jednoduchý


Intelektuálne menejcenný
hlúpy, primiívny, jednoduchý,
ktosa Ti prihovorí
kto Ti pomôže z nočnej mory?

Zložitý


Šampión myslenia
Tvorca filozofického smeru
Spirituálne dokonalý
Kráča hrdo a vzpriamene

História sa opakuje


Náboženstvo má krvavú históriu
Zneužité zaslepenými fanatikmi
Dodnes zakotvené v systéme
Rýchlo precitni zo svojej ilúzie

Odvrhnutie


Nebesá žasnú
nad drzosťou
Kozmos sa ozýva smiechom
Kot si dovoľuje skrížiť cestu vyvolenému
Bolesť a utrpenie ho neminie
Hrdo kráča svetom
vyhnaný z Raja
pre svoju odvahu
vzpurnú povahu
hrdosť intelektuálnej dokonalosti
a spirituálnej perfekcie

Osud zlodejov


Zisk zatemnil myseľ
okradnúť, oklamať, podviesť,
ťažko sa žije vo svete,
svedomie sťažklo

Hra


Eóny vekov
čakáš na spasenie
klam, ilúzia, taj
vyviesť z tmy do svetla
nebo, peklo, raj


Prajnaparamita

Sútra Srdca

Bodhisattva Avalokitéšvára, keď praktizoval hlbokú prajnaparamita, jasne uvidel že všetkých päť skándh je prázdnych, a tým prekonal všetko utrpenie.

Sariputra,
   forma nieje odlišná od prázdnej,
   prázdna nieje odlišná od formy,
   forma je len prázdna,
   prázdna je len forma,
Pocity, vnímanie, pohyb, a vedomie sú tiež takéto.
Scripture, toto je prázdnota všetkých dhariem:
   ani nevznikajú ani nezanikajú,
   niesu ani použité ani čisté,
   ani nepostupujú ani nezanikajú.
A kôli tomuto v prázdnote nieje forma,
Žiaden posit, vnímanie, pohyba ani vedomia;
Žiadne oko, ucho, nos, jazyk, telo alebo myseľ;
Žiadne videnie, … ani žiadne myslenie;
Žiadna ignorancia ani koniec ignorancie, …dokonca
Žiadne starnutie ani smrť, ani koniec starnutia ani smrti;
Žiadne utrpenie, počiatok, zanikanie alebo chodník;
Žiadna múdrosť ani dosiahutie.
Pretože nič nieje dosiahnuté,
Bodhisattva zachovávajú prajnaparimta,
Potom sú ich srdcia bez nepríjemností,
A keďžse sú bez nepríjemností, bez strachu;
Unikajúce zhora-nadol, ako-sno vé myslenie,
A úplne dosahujú nirvánu.
Všetci buddhovia všetkých časov zachovávajú prajnapramita,
A tak dosahujú anuttara-samyak-sambodhi.
Teda poznajú, prajnapramita je
Úplne silná mantra,
Veľká mantra osvietenia,
Neprekonateľná mantra,
Najlepšia mantra,
Schopná odčarovať všetko utrpenie.
Toto je pravda, nie nepravda.
Tak teda prednášam prajnaparamita matru.
Hovorte mantru takto:

Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha!

Medicine Sutra

Lapis Lazuli Vyžarujúci Tathagata

Jeho Minulé Sľuby, Zásluhy a Cnosti

Tak som počul:

Raz Buddha Shakyamuni, Jeden Uznaný Svetom, cestoval cer rôzne zeme aby učil a objasňoval ľuďom. Keď prišiel do Vaisali, oddýchol si pod Stromom Hudby, spolu pri ňom bolo 8,000 veľkých Bhikuov. Nespočítateľne veľké Zhromaždenie, vrátane 36,000 veľkých bódhisattiev, a bežných ľudí, Osem Druhov Božstiev a iné ľudské a neľudské bytosti, sa s rešpektom zhromaždili okolo Buddhu ako hovoril o Dharme.

V tom čase, Bodhisattva Manjusri, Princ Dharmy, obdržal skvelé nadpridozené chopnosti Buddhu, zdvihol sa zo svojho posedu, upravil si róby aby so odkryl svoje rameno a kľakol si na svoje pravé koleno. Hlboko sa poklonil, a so spojenými rukami sa s rešpektom otázal Buddhu: ‘Svetom uznávaný, mohol by som sa vás prosím opýtať aby ste vysvetlili rôzne mená a tituly, veľké, minulé sľuby a najlepšie ctnosti Buddhov, takže tí, ktorí výs počúvajú budú oslobodení od karmických prekážok, zatiaľ čo v budúcnosti, vnímajúce bytosti v Období Konca Dharmy taktiež obdržia zásluhy a radosť.”
Buddha chválil bódhisattvu Manjusriho, hovoriac:

“Výborné! Výborné, Majusri! Z obrovského súcitu si ma súril aby som vyvsvetlil mená a tituly, ctnosti a zásluhy minulých sľubov Buddhov, aby som oslobodil tých, ktorí sú zviazaní karmickými prekážkami a priniesol úžitok, pokoj a radosť všetkým vnímajúcim bytostiam v Období Konca Dharmy. Teraz, pozorne počúvaj a rozmýšľaj veľmi pozorne nad tým čo ti idem povedať.” Bodhisattva Majusri odpovedal: “Nech sa tak stane, Jeden Svetovo Uznávaný. Budeme radostne počúvať čomukoľvek si prajete učiť.”

Buddha potom povedal bódhisattve Manjusrimu:

“Na východ od tohto sveta, minulé, nepsočetné zeme Buddhov – väčší počet ako je zrniek piesu v Rieke Gange – existuje svet nazývaný Čistý Lapis Lazuli. Buddha toho sveta sa nazýva Buddha Liečiteľ Lapis Lazuli Vyžarujúci Tathagata, Arhat, Perfektne Osvietný, Perfektný v Mysli a Skutkoch, Už Odišlý, Poznajúci Svet, Neprekonateľná Bytosť, Krotiteľ Vášní, UČiteľ Bohov a Ľudí, Buddha Svetom Uznaný.
“Manjusri, keď Svetom Uznaný Buddha Liečiteľ chodil po chodníku bódhisattvy, slávnostne spravil Dvanásť Veľkých Sľubov aby dal vnímajúcim bytostiam čokoľvek si prajú.”

Prvý Veľký Sľub

“Sľubujem že v budúcom živote, keď dosiahnem Navyššie, Perfektné Osvietenie, briliantné lúče budú svietiť z môjho tela, iluminovať nekonečno, nekonečne nespočítateľné ríše.
Toto telo bude vyzdobené Tridsiatimi-Dvoma Znakmi Veľkosti a ôsmimi šťastnými charakteristikami. Daľej, umožním všetkým vnímajúcim bytostiam aby boli takí ako ja.

Druhý Veľký Sľub

“Sľubujem že v budúcom živote, keď dosiahnem Najvyšsie Osvietenie, moje telo, zvnútra navonok, bude žiariť daľeko a široko jasnosť a bezchýbnú čistotu lapis lazuli. Toto telo bude ozdobené najlepšími ctnosťami a bude pokojne zotrvávať v sieti svetla krajšej ako slko alebo mesiac. Svetlo zobudí mysle všetkých bytostí ktoré zotvávajú v temnote, umožní im dosiahnuť ich méty podľa ich želaní.

Tretí Veľký Sľub

“Sľubuje že v budúcom živote, keď dosiahnem Najvyššie Osvietenie, s nekonečnou múdrosťou a zručnými schopnosťami, poskytnem všetkým vnímajúcim bytostiam nevyčerpateľnú kvantitu vecí aby dosiahli svoje materiálne potreby. Nikdy nebudú nič chcieť.

Štvrtý Veľký Sľub

“Sľubujem že v budúcom živote, keď dosiahnem Navyšsie Osvietenie, všetkých ktorí nasledujú heretické cesty dám na cestu Osvietenia. Takisto dám tých, ktorí nasledujú cesty Sravaku a Pratyeka-Buddhu na Mahayanovú cestu.

Piaty Veľký Sľub

“Sľubujem že v budúcom živote, keď dosiahnem Najvyššie Osvietenie, pomôžem všetkým nespočítateľným vnímajúcim bytostiam ktorí kultivujú cestu morality v súlade s mojou Dharmu aby pozorovali pravidlá správania (Prikázania) k dokonalost v súlade s Tromi Zákaldými Prikázaniami. Aj tí ktorí sú vinní z nenasledovania alebo porušovania Prikázaní znovu získajú svoju čistotu keď budú počuť moje meno, a vyhnú sa zostúpeniu na Diabolské Chodníky.

Šiesty Veľký Sľub

“Sľubujem že v budúcom živote, keď dosiahnem Najvyššie Osvietenie, vnímajúce bytosti s nedokonalými telami – ktorých zmysly sú sú nedostatočné, ktorí sú škaredí, hlúpi, slepí, hluchý, nemý, okriplení, hrbatí, leproví, šialení alebo trpia rôznymi inými chorobami – budú, keď budú počuť moje meno, získajú dobre sformované telá, ktoré sú obdarené inteligenciou, so všetkými zmyslami neporušenými. Budú osobodení od choroby a utrpenia.

Siedmy Veľký Sľub

“Sľubujem že v budúcom živote, keď dosiahnem Najvyššie Osvietenie, vnímajúce bytosti ktoré majú rôzne choroby, a nikoho kto by im pomohol, nikam kde sa obrátiť, žiadneho doktora, žiadne lieky, žiadnu rodinu, žiadny domov – ktorí sú v hroznom a mizernom stave – budú, akonáhle moje meno prejde ich ušami, vyslobodení zo všetkých ich chorôb. S mysľou a telom pokojným. A uspokojeným, budú sa tešiť z domova, rodiny a pozemkov v mnohosti a nakoniec dosiahnu Neprekonateľné Najvyššie Osvietenie.

Ôsmy Veľký Sľub

“Sľubujem že v budúcom živote, keď dosiahnem Najvyššie Osvietenie, tie žený ktoré sú extrémne znechutené ’sto nepríjemnosťami ktoré sa stávajú ženám’ a budú si priať zanechať svoju ženskú formu, budú keď budú počuť moje meno, všetky znovuzrodené ako muži. Budú mať ctnostné tvary a nakoniec zrealizujú Neprekonateľné Najvyššie Osvietenie.

Deviaty Veľký Sľub

“Sľubujem že v budúcom živote, keď dosiahnem Najvyššie Osvietenie, pomôžem všetkým vnímajúcim bytostiam uniknúť zo siete démonv a oslobodiť sa z pút heretických ciest.
“Ak by boli chytené v najhrubších z nesprávných pohľadov, budem ich viesť k správnym pohľadom, postupne ich naučím kultiváciu bodhisattiev a rýchlo dosiahnu Najlepšie Perfektné Osvietenie.

Desiaty Veľký Sľub

“Sľubujem źe v budúcom živote, keď dosiahnem Najlepšie Osvietenie, tie vnímajúce bytosti, ktoré sú okrádané, bité, uväznené, odsúdené na smrť alebo podrobené nespočítateľným mizériám a poníženiam kráľovským dekrétom a ktorí trpia telom aj mysľou z tohto utláčania – bude im stačiť len ak budú počuť moje meno aby sa oslobodili z týchto nepriazní, vďaka výnímočnej sile mojich zásluh a ctností.

Jedenásty Veľký Sľub

“Sľubujem že v budúcom živote, keď dosiahnem Najvyššie Osvietenie, ak vnímajúce bytosti ktoré sú mučené hladom a smädom – až k bodu vytváraniu diabolskej karmi pri ich pokusoch o prežitie – by mali uspieť v počutí môjho mena, recitovať ho s nerozdelenou mysľou a pevne sa ho držať, ja ich uspokojím s tými najlepšími jedlami a pitím. Ultimátne, je to cez príchuť Darmy kedy ich ustanovím v ríši pokoja a šťastia.

Dvanásty Veľký Sľub

“Sľubujem že v budúcom živote, keď dosiahnem Najvyššie Osvietenie, ak vnímajúce bytosti, ktoré sú úplne zničené, nemajú oblečenie ktoré by ich ochránilo pred komármi a muchami, teplom a zimou – a trpia dňom i nocou – ak budú počuť moje meno, recitovať ho s nerozdelenou pozornosťou a a držať sa ho, ich priania budú splnené. Okamžite obdržia všetky druhy najlepšieho oblečenia, vzácnych vecí, kytice kvetov a vonný prach a budú si užívať hudbu a oslavy až do spokojnosti svojho srdca.”

“Manjusri, toto je Dvanásť Jemných Sľubov daných Svetom-Uctievaným Buddhom Liečiteľom Lapis Lazuli Vyžarujúcim Tathagatom, Arhatom, Perfektne Osvieteným, keď kultivoval chodník bódhisattvy.
“Manjusri, čo sa týka týchto Veľkých Sľubov spravených Buddhom Liečiteľom zatiaľ čo nasledoval cestu bódhisattvy – ako aj zásluhy, cnosti a zanky tejto Buddhovej-krajiny nemôžem ich vlastne všetky opísať, ani len keby som hovoril počas celého eónu alebo viac. Ale, táto buddhistická zem je úplne čistá. Nenájdete tu žiadne pokušenia, žiadne Zlé Chodníky dokonca ani vzlyky utrpenia tam niesu.
“V tejto zemi, zem je z lapis lazuli, hranice sú ozančené zlatými kordami, okná a závesy sú vyrobené zo Siedmych Pokladov. Zásluhy, ctnosti a veci tejto ríše sú identické s tými v Čistej Zemi Amitabhu na západe.

“V tejto zemi sú dvaja veľkí bódhisattvovia, Univerzálny Vyžarovač Slnka a Univerzálny Vyžarovač Mesiaca. Medzi nespočítateľnými Bodhisattvami, sú vodcami. Každý jeden postupne slúži ako nasledovník Buddhu Liečiteľa a ako mocný ochranca pokladnice Jeho Pravej Dharmy.
“Z týchto dôvovod, Manjusri, všetci oddaní muži a ženy by mali sľúbiť že budú zrodení v tejto zemi.

Buddha Sakyamuni potom povedal bódhisattve Manjusrimu:
“Sú vnímajúce bytosti ktoré nemôžu povedař správne od nesprávneho. Sú hamižný a zlí, nepraktizujú charitu a nerozujemú odmenám veľkorysosti. Sú ignorantskí a neinteligentný. Nemajú základy viery, zhromažďujú bohatstvo, ktoré veľmi zhromažďujú. Kedykoľvek prídu k niekomu kto hľadá charitu, stanú sa nervóznymi; ak sú prinútení dávať, cítia toľko bolesti a výčitiek akoby dávali vlastnú kožu.
“Navyše, je taktiež nespočítateľne veľa vnímajúcich bytostí ktoré sú v mizérii a neprajnosti. Venujú čas zhromažďovaniu majetku, ale nedovolia si ho minúť na seba, nieto ešte na svojich rodičov, partnerov, deti, služobníctvo alebo žobrákov. Po ich smrti, títo nepríjemní ľudia zostúpia na cesty hladných duchov alebo zvierstva.
“Ale, aj ich pochytí takýto osud, ak v minulej existencii v ľudskom svete náhodou započujú meno Buddhu Liečiteľa, a teraz si spomenú a budú recitovať jeho meno, aj keď len na chvíľu, okamžite sa vyparia z Diabolských Ciest aby sa znovu zrodili medzi ľudmi. Ale, budú si pamätať svoje ostávanie na Diabolských Cestách a, budú sa báť svojho minulého utrpenia, prestanú sa motať v svetských radostiach. Šťastne budú sami praktizovať charitu, chváliť ostatných, ktorí tak robia a nebudú už viac nenávistní.
“Eventuálne, budú schopní darovať svoje hlavy, oči, končatiny, krv, kožu a ostatné časti ich tiel tým, ktorí ich potrebujú, nehovoriac o obyčajných svetských veciach.

“Navyše, Manjusri, sú nepriateľské bytosti, ktoré akceptovali učenie Tathagatu ale porušili Prikázania (morálne pravidlá). Alebo, nezneužili Prikázania, ale porušili nariadenia. Alebo, zatiaľ čo neporušili ani Prikázania ani nariadenia, pokazili Správny Pohľad; alebo nepokazili Srávny Pohľad ael zanechali extenzívne štúdium Dharmy a teda nemôžu vysvetliť hlboký zmysel sútier kázaných Buddhom. Alebo inak, aj keď môžu byť vzdelaní, stali sa pyšnými. Pretože pýcha zahmlila ich mysle, vetia že oni sú správni a ostatní nemajú pravdu. A teda, zneucťujú správanu Dharmu – a tvoria spojenectvo s démonmi.
“Takíto oklamaní ľudia nielen sami nasledujú nesprávne pohľady, ale tiež vedú nespočítateľné iné vnímajúce bytosti do te istej veľkej jamy levovej. Tieto vnímajúce bytosti sú zviazané aby navždy chodili na svojich cestách pekla, zverstva a hladných duchov.
“Ale, ak by sa im podarilo započuť meno Buddhu Liečiteľa, zanechajú svoje zlé správanie a odteraz budú kultivovať celistvé cesty, a teda sa vyhnú zostúpenia na Diabolské Cesty.
“Dokonca aj tí ktorí nemôžu zanechať diabolské praktiky alebo kultivovať celistvé učenia, a teda zostúpia na Diabolské Cestu, stále môžu mať úžitok z úžastnej moci minulých sľubov Buddhu Liečiteľa. Ak cez túto silu budú počuť jeho meno čo i len krátko, ich životy na Diabolských Cestách skončia a znovu sa zrodia v ľudskom svete. Budú mať správne názory, budú usilovne praktizovať svoje prace a ukľudnia svoje mysle. Potom budú môcť zanechať svoj domáci život aby sa stali mníchmi a mníškami. Budú si ctiť a študovať Dharmu Tathágatov namiesto toho aby ju zneuctievali a narušovali. So správnymi názormi a extenzívnym štúdiom, budú si ctiť extrémne hlboý význam učení, zanechajú všetky predsudky a prestanú narušovať správnu Dharmu. Už viac nebudú mať démonov za priateľov, ale budú potupne kultivovať praktiky bódhisattiev a rýchlo ich vylepšia.
“Navyše, Manjusri, sú vnímajúce bytosti ktoré sú nepriateľské, závistlivé, neprajnícke a zvyknuté sami seba vyzdvyhovať a očierňovať druhých. Sú viazaní spadnúť na tri Zlé Chodníky, nesmierne trpiac pre nespočítateľne veľa tisíc rokov. Keď toto intenzívne utrpenie príde ku koncu, znovu sa zrodia v ľudskom svete ako voly, kone, osly alebo ťavy. Často bité a zle zaobchádzané, budú trpieť hladom a smädom a neustále budú cestovať po ceste nesúc ťažké veci. Ak sa im podarí vrátiť sa ako ľudským bytostiam, budú medzi tými chudobnými a nízkymi, vždy budú slúžiť ostatným, neustále budú dostávať príkazy, nikdy nebudu voľní.
“Ale, ak nejaký z nich, v minulej reinkarnácii ako ľudská bytosť, budú požuť meno Svetom-Uznaného Buddhu Liečiteľa, ako vysledok tejto dobrej veci, si teraz budú pamätať a jednomyseľne u neho nájdu útočisko, budú, vďaka týmto Buddhovským duchovným schopnostiam, uniknú všetkému utrpeniu. Ich zmysly budú ostré a budú múdri a poučení, neustále budú hľadať najlepšie učenia, a budú sa stretávať s dobrými duchovnými priateľmi. Navždy sa oslobodia zo siete Maru, rozbijú lastúru ilúzie, vyschne ich rieka nepríjemností a tak utečú zo všetkého strachu a utrpenia narodenia, starého veku, chorôb a smrti.
“Navyše, Manjusri, tieto vnímajúce bytosti, ktoré milujú sa hádať, vytvárajú schizmy a zúčastňujú sa legálnych dišpút. Neustálen sa hadujú a ostatní trpia, vytvárajúc a zvyšujúc všeliaké druhy diabolskej karmy telom, rozprávaním a mysľou.
“Navzájom medzi sebou súťažia bez súcitu, zatiaľ čo invokujú duchov hôr, lesov, stromov a hrobiek.”
“Zabíjajú vnímajúce bytosti a používajú ich kožu a krv aby vyburcovali Yaksa a Raksasa démonov.
“Taktiež môžu zapísať mená a spraviť obrázky tých proti ktorým zachovávajú neprajnosť, nadávať ich s diabolskými mantrami ale sa ich snažia poškodiť alebo ich zabiť otrvaou, čarodejníctvom alebo démonmi vybranými z mŕtvych.
“Ale, ak sa týmto obetiam podarí počuť meno Buddhu Liečiteľa, žiadna z týchto diabolských praktík ich nemôže poškodiť. Navyše, každý kto bol znepokojený si vyvinie sucitné mysle, bude sa odvažovať zúžitkovať a priniesť pokoj a radosť ostatným.
“Zanechajú ich bojové myšlienky a ich nahnevané, zlé mysle a všetky skupiny budú šťastné a uspokojené s tým čo počuli.”
“Prestanú kráčať po ostatných ale namiesto toho budú hľadať cesty ako jeden druhému prospieť.”

“Navyše, Manjusri, v tomto Štvoritom Zhromaždneí Bhikuov, Bikunií, Upasakov a Upasak, ako aj medzi ostatnými mužmi a ženami čistej viery, sú tí, ktorí boli schopní držať sa ôsmyych prikázaní počas celého roka alebo počas troch mesiacov v roku, darovali tieto dobré korene voči znovuzrodeniu v Západnom Čistom Svete Amitabha, Buddhovi Nekonečného Života, aby mohli počúvať správnej Dharme.”
“Ak ich znovuzrodenie v Čistej Zemi je stile neisté, ale buda počuť meno Celosvetovo-Známeho Buddhu Liečiteľa, potom, v čase svojej smrti, osem veľkých Bódhisattiev, konkrétne,
Manjusri,
Mahasthamaprapta,
Ratnacandana,
Bhaishajya-samudgata,
Avalokitesvara,
Aksayamati,
Bhaishajya-raja,
a Maitreya

preniknú priestor a zostúpia aby im ukázali cestu. Potom sa spontánne zrodia klenote kvetov rôznych odtieňov.
“Navy, tam bud tí ktorí sú zrodení z vesmírnych ríš, vďaka (Počujúc meno Buddhu Liečiteľa). Navyše ich zrodeniu vo vesmírnych ríšach, ich dobré korene ešte stále niesu vyčerpané, a teda sa znovu nezrodia na Zlých Cestách. Keď ich životný osud vo vesmírnych ríšach príde ku koncu, môžu sa vrátiť do ľudského sveta ako Koleso-Otáčajúci Kráľi, vládnuci nad Štyrmi Kontinentami (okolo Hory Sumeru). So skvelými cnosťami a jednoduchosťou, dajú nekonečné stovky tisícov vnímajúcich bytostí na cestu Desiatich Cností.
“Alebo inak, takíto ľudia sa môžu zrodiť ako Ksatryovia (vojenská vládnuca trieda), alebo Brahmini alebo bežní ľudia výnimočných rodín, s obrovským bohatstvom a prtekajúcimi sýpkami a skladmi. Budú obdarení ctnostnými rysmy, viacerými rodinnými príslušníkmi a vazalmi, ako aj inteligenciou, múdrosťou, odvahou, silou a mocným zovňajškom veľkého hrdinu. “Takisto, ak je nejaká žena ktorá počuje a jednomyseľne sa pridŕža mena Buddhu Liečiteľa, už nikdy sa nezrodí v ženskej forme.
“Manjusri, potom ako Buddha Liečiteľ dosiahol Najvyššie Osvietenie, uvedomil si, ctnosťou svojich minulých sľubov, že vnímajúce bytosti ktoré vydržali rôzne choroby, ako podrobenie, kriplenie, neschopnosti, horúčky, dyzantériu, žltačku atď…
Niektorí boli cieľmi čiernej mágie alebo rôznych jedov, zatiaľ čo iní trpeli krátkymi životmi alebo predčasným úmrtím. V tom čase, hľadajúc ako ukončiť tieto nepriazne a naplniť túžby vnímajúcich bytostí, vstúpil do samadhi nazývanej “Odstraňovanie Všetkého Utrpenia a Nepriazní Vnímajúcich Bytostí”.
“Keď vstúpil do toho samadhi, briliantné svetlo svietilo z jeho urny ako povedal veľkú Dharani:
Namo bhagavate
Bhaishajyaguru-vaidurya
Prabha-rajaya
Tathagataya
Arhate
Samyak-sambuddhaya
Tadyatha

Om Bhaishajye Bhaishajye
Bhaishajya-samudgate Svaha.

“Akonáhle Buddha Liečiteľ, v jeho vyžarovaní, povedal túto Dharani, celý kozmos hrmel a otriasal sa. Briliantné svetlo vytresklo, a umožnilo všetkým vnímajúcim bytostiam uniknúť chorobám a utrpeniu a užívať si kĺud a šťastie.

“Manjusri, ak prídeš okolo hociakého muža (alebo ženy) ktorí trpia na chroobu, mal by si ho ihneď očistiť, okúpať ho a bypláchnuť mu ústa. Mal by si jednomyseľne recitovať túto Dharani 108 krát na jeho počes, na jeho jedlo, lieky alebo vodu z ktorých bol odstránený hmyz. Keď už raz zjedol jedlo alebo pitie, jeho choroba a utrpenie budú odstránené.

“Ak pacient má nejaké špeciálne prianie a jednomyseľne odrieka túto Dharani, jeho prianie bude naplnené. Bude bez chorôb, bude si užívať dlhý život a pri smrti sa znovuzrodí do ríše Buddhu Liečiteľa. Potom bude za retrogresiou a eventuálne dosiahne Najvyššie Osvietienie.
“A teda, Manjusri, hociaký muž alebo žena ktorí jednomyseľne oslavuje a s rešpektom ponúka pocty Buddhovi Liečiteľovi by mal neutále recitovať tuto Dharani, nikdy ju nevypustiť z mysle.”

“Navyše, Manjusri, pri počutí rôznych mien Buddhu Liečiteľa Lapis Lazuli Vyžarujúceho Tathagatu, Arhata, Perfektne Osvieteného, muži a ženy čistej viery by mali recitovať a držať sa tohto mena.”
“Každé ráno, pri zvečerievaní sa, keď sa vykúpali a vyčistili si svoje zuby, mali by spraviť požehnania voňavých kvetín, vonného prachu, parfúmu a rôznych druhov hudby pred obrazom Buddhu. Navyše, mali by kpírovať túto sútru alebo nechať druhých aby to spravili, ako aj jednomyseľne ju recitovať a počúvať vysvetleniam jej významu.”
“Mali by ponúknuť všetky nevyhnutnosti života majstrovi Dharmy ktorý vyučuje túto sútru, a uistiť sa že im nič nechýba.
“Touto cestou, oddaní muži a ženy budú pod ochranou Buddhou. Všetky ich priania budú naplnené a eventuálne dosiahnu Najvyššie Osvietenie.”

Bodhisattva Manjusri sa potom s rešpektom obrátil na Buddhu: “Ó, Celosvetovo-osvietený, sľubujem že v Období Konca Dharmy, použijem všetky možné prostriedky aby som pomohol mužom a ženám čistej viery počuť meno Celosvetovo-Uznaného Buddhu Liečiteľa. Dokocna aj v ich spánku, vzbudím ich svedomie menom tohto Buddhu.
“O, Celosvetovo-Uznávaný, ak by niektorý oddaný človek čítal a recitoval a uctil si túto sútru, alebo na základe nej prednášal, vysvetľoval jej význam ostatným, alebo ju skopíroval alebo nechal druhých aby ju skopírovali, aleo keby jej preukázali najyššiu úctu, ponýkli jej voňavé kvety, parfúmy, vonné tyčinky a prach, garlandy, náhrdelníky, bannery, kanopy, tanec a hudbu a ochraňovali ju vzácnymi, viacfarebnými látkami – a keby pripravili čitý priestor, vztýčili by vysoký oltár a dali na neho sútru – Štyria Veľký nebeskí Králi, ich sprievod ako aj nespočetné stovky tisícok iných božskostí, by potom pokračovali aby ponúkli dary a strážii túto sútru.

“Jeden Celosvetovo-Uznávaný, akýkoľvek dar sutry sa rozšíril a sú ľudia schopní ho udržovať, mal by si vedieť že, vďaka minulým sľubom Buddhu Liečiteľa, jeho ctnostiam a sile jeho mena, to miesto bude bez predčasnej smrti. V tom mieste, nebudú už žiadni zlí démoni alebo duchovia aby vysávali vitálnu energiu ľudí.”
“Ak by tam aj boli, títo oddaní muži a ženy by sa dali znovu dokopy, a užívali si dobré zdravie a kľud mysle.”

Buddha potom povedal Manjusrimu:
“Nech sa tak stane, nech sa tak stane, Manjusri. Je to ako si práve povedal. Ak si muži a ženy čistej viery budú priať spraviť požehnanie Svetovo-Uznávanému Buddhovi Liečiteľovi, potom by mali naprv spraviť obraz tohto Buddhu, a potom ho dať na nepoškvrnený čistý oltár.

“Mali by rozprestrieť všetky druhy kvetov, popáliť všetky druhy vonných vecí a ozdobiť miesto bannermi a podstavcami. Po sedem dní a nocí by mali dodržovať Osem Prikázaní, jesť iba čisté jedlo, kúpať sa a parfúmovať sa, dať si na seba čisté, čerstvé oblečenie a udržova’t sovje mysle neporušené, bez hnevu alebo zlosti. Mali by si vyvinúť pocity dobroty, súcitu, radosti a rovnosti voči všetkým vnímajúcim bytostiam, zatiaľ čo im prinesú dobré veci, pokoj a radosť. Mali by hrať hudbu a spievať chvály Buddhovi Liečiteľovu, zatiaľčo budú obchádzať jeho o braz v smere vpravo. Navyše by mali mať v mysli jeho zásluhy, ctnosti a minulé sľuby, zatiaľčo budú ćítať a recitovať túto sútru, rozmýšľať o jeho zásluhách, ctnostiach a minulých sľuboch, zatiaľ čo budú čítať a recitovať túto sútru, rozmýšľať o jej zásluhách a vysvetlovať ju ostatným.
“Čokoľvek by is želali potom bue naplnené – či už je to dlhovekosť, bohatstvo, alebo hocičo iné, ako oficiálne pozície alebo narodenie synov a dcér.
“Navyše, ak nejaká vnímajúca bytosť zrazu bude trpieť nočnými morami a bude svedkom všetkých druhov diabolských znamení – ako letka zvláštnych vtákov, alebo stovky divných signálov vez ich byty – budú musieť uctievať Svetovo-Unzávaného Buddhu Liečiteľa so všetkými druhmi krásnych darov, a nočné mory, zlé znamenia a neprajné znamenia všetky zmiznú, a už viac nebude dôvodov aby im poškodili.”
“Ak nejaká vnímajúca bytosť sa bude báť vody, ohňa, nožov, otravy, spadnutia z bradla, alebo šialených beštií – ako divoký slon, levy, tigry, vlkovia, medvede, jedovaté hady, škorpióny, stonožkami, infekčnými komármi budú len musieť s nerozdelenou pozornosťou si vzpomenúť a recitovať meno Buddhu Liečiteľa, zatiaľ čo mu s rešpektom budú preukazovať dary, a uniknú zo všetkých týchto hrozieb. Ak by krajina bola napadnutá zahranicnej invázii, banditmi, alebo rebéliou, obyvateľia si budú len musieť vzpomenúť a recitovať meno Buddhu Liečiteľa, zatiaľ čo mu budú preukazovať úctu, a všetky tieto kalamity takisto zmiznú.
“Navyše, Manjusri, sú mužia a ženy čistej viery, ktorí počas svojich životov neucitevali žiadnych bohov, ale s nerozdelenou pozornosťou našli útočisko u Buddhu, v Dharme a Sanghe a udziavali Prikázania – iba päť alebo desať bežných Prikázaní, 400 bódhisattvovských Prikázaní alebo 250 Bhiksu alebo 500 Bhiksuni Prikázaní. Ale, ak niektorý z nich narušil Prikázania ktoré zobrali a boja sa že spadnú na diabolský chodník, mali by sa koncentrovať na odriekanie mena Buddhu Liečiteľa a s rešpektom mu ponúknuť dary. Potom sa určite vyhnú znovuzrodeniu na Troch Zlých Chodníkoch.
“Ak ženy, ktoré zažívajú extrémnu bolesť počas narodenia dietaťa môžu, s úprimnou dôverou, recitovať meno Buddhu Liečieľa, chváliť ho, venerovať ho a spravia mu dary, potom budú vyslobodení z ich utrpenia.”
“Deti ktoré sa im narodia budú bez defektov, atraktívni v zovňajšku, tí ktorí ich uvidia sa budú radovať. Budú obdarení silnými zmyslami a inteligenciou, spolu s tichými predispozíciami. Iba občas budú chorí, ani nebudú zlí duchovia ktorí budú vyciciavať ich vitálnu energiu.”

Jeden Svetovo-Uctievaný sa potom opýtal Anandu:
“Práve som vysvetlil zásluhy a cnosti Celosvetovo-Uznávaného Buddhu Liečiteľa. Tieto zásluhy a ctnosti sú extrémne významné praktiky všetkých Buddhov, ale je tažké ich vysvetliť. Veríte v nich alebo nie?”
“Ananda s rešpektom odpovedal: “Ó, Velký Ctnostný Jeden Svetovo-Uznávaný, Nemám žiadne pochyby o sútrach vysvetlovaných Tathagatami. Prečo? Pretože Tathagatova karma tela, hovorenia a mysle sú všetky čisté. Ó, Jeden Svetom-Uznávaný, slnko a mesiac môžu spadnúť, Hora Sumeru, majestický kráľ hôr, sa môže otriasat, ale svety Buddhov sa nikdy nezmenia. Ó, Svetom Uznávaný, niektoré osvietené bytosti, ktorých korene viery u nedostatočné, nech počujú jemné praktiky Buddhov a rozmýšľajú, ‘ako by sme mohli získať tieto zásluhy, ctnosti a veľké výhody iba recitovaním mena Buddhu Liečiteľa?’ Kôli tomuto nedostatku viery, si dokonca vyvinú nesprávne myšlienky, a teda stratia veľké benefity a ostanú v dlhej, tmavej noci [ignorancie]. Zostúpia na Diabolské Chodníky a budú sa okolo nich motať donekonečna.”

Buddha potom povedal Anandovi:
“Ak tieto vnímajúce bytosti budú počuť meno Svetom- Uctievaného Buddhu Liečiteľa, jednomyseľne budú recitovať a pevne sa ho držať bez toho aby mali nejaké zlé myšlienky, potom bude pre nich nemožné aby spadli na Diabolské Chodníky.
“Ó, Ananda! Je veľmi ťažké veriť v tieto extreme výnimočné praxe Buddhov, tažké je im porozumieť. Ale ty si teraz schopný ich akceptovať. Mal by si si uvedomiť že toto je kôli skvelej sile Tathagatov.
“Ó, Ananda! Dokonca Sravakovia, Pratyeka Buddhovia a Bodhisattva ktorí nedosiali Desať Zemí (Stáží) nemôžu pochpiť a verie v túto pravdu.
Iba Bódhisattvy ktoré sú jeden život od Buddhovstva môžu.
“Ó, Ananda! Ľudské znovuzrodenie je ťažké dosiahnuť; ale, aby sme v neho verili, rešpektovali a ctili si Trojitý Drahokam je ešte ťažšie. Aby sme počuli meno Svetom Uctievaného Buddhu Liečiteľa je ešte ťažšie.
“Ó, Ananda! Ľudské znovuzrodenie je ťažké dosiahnuť; ale, aby sme v neho verili, rešpektovali a ctili si Trojitý Drahokam je ešte ťažšie. Aby sme počuli meno Svetom-Uctievaného Buddhu Liečiteľa je ešte ťažšie.”
“Ó, Ananda, Buddha Liečiteľ kultivoval nespočítateľné praxe bódhisattiev, použili nespočítateľne mnoho zručných spôsobov a spravil nespočítateľne daľekosiahlych sľubov. Ak by sme zobrali eón alebo viacej aby sme ich znovu povedali, eón by sa skončil ešte predtým ako by som mohol úplne popísať všetky tieto krásne praxe, sľuby a zručné spôsoby.”
V tom čase, Veľká Bódhisattva v Zhromaždení, nazývaná Spasiteľ, sa zdvihol zo svojho sedadla, napravil svoju róbu aby odhalil svoje pravé rameno, kľakol si na svoje pravé koleno, poklonil sa so spojenými rukami, s rešpektom povedal Buddhovi:
“Ó, Veľký Ctnostý Svetom Uznávaný, v Období Konca Dharmy, tu budú vnímajúce bytosti ktorí trpia početnými kalamitami, a sú stále choré a neduživé, nemôžu jesť ani piť, ich krky sú súché a pery práchnivé, ich oči vidia všade temnotu. Ako sa objavujú znamenia smrti, sú obklopení rodičmi, rodinou, priateľi a spolupracovníkmi plačucimi a lamentujúcimi.
“Ak take pacient leží v posteli, vidí posavo Yamy prichádza’aby viedol jeho vedomie pred tohto Kráľa Spravodlivosti. Treaz, všetky vnímajúce bytosti majú vrodených duchov ktorí zaznamenávajú všetko čo robia, aj ich priestupky aj ich zásluhy. Títo duchovia potom prezentujú pacientov celý zoznam Kráľovi Yama.
“V tom čase, sa Kráľ pýta zomierajúcej bytosti a vypočítava jeho dobrú a zlú karmu predtým ako sa rozhodne o jeho osude.
“Ak v tomto bode, priatelia a známi pacienta budú schopní sa uchýliť k Svetovo-Uznávanému Buddhovi Liečiteľovi na jeho počesť, pozvať mníchov a mníšky aby recitovali túto sútru, zapáliť sedmúrovňové lampy a zavesiť viacfarebné bannery dlhovekosti, jeo vedomie sa môže vrátiť tam a vtedy, a bude sa vidieť jasne, ako vo sne.
“Alebo inak, po 7,21,35 alebo 49 dňoch, si spomenie na svoju dobrú a zlú karmu, už niekdy viac nevytvorí zlú karmu, dokonca aj jeho život bude v nebezpečenstve. Teda, muži a ženy čistej viery by mali udržiavať meno Buddhu Liečiteľa, uctievať ho a dávať mu dobré veci podľa ich schopností.”

Ananda sa potom opýtal bódhisattvy Spasiteľa: “Dobrý Človek, ako by sme si mali vážiť a robiť obety Svetovo-Uznávanému Buddhovi Liečiteľovi a ako by sme mali robiť prívesky dlhovekosti a lampy?”
Bódhisattva Spasiteľ odpovedal: “Jeden Ctený, aby sme pomoholi pacientovi sa uzdraviť, mali by ste dodržovať Osem Prikázaní po sedem dní a sedem nocí, spraviť obety jedla, pitia a iných nevyhnutností mníchom a mníškam v súlade s vašimi možnosťami, uctiť si a s rešpektom spraviť obety Svetom-Uznávaného Buddhu Liečiteľa šesť krát denne a recitovať túto sútru štyridsať-deväť krát.
“Mali by set zažať štyridsať-deväť lámp, spraviť sedem obrazov Buddhu Liečiteľa a dať sedem lámp, každú takú veľkú ako vlečku, pred každým obrázkom, nechať ich stále hroieť počas štyridsiatich-deviatich dní a nocí.”
“Mali by set tiež spraviť viacfarebné bannery, štryidsať-deväť dĺžok rúk dlhé.
“Daľej by ste mali vypustiť štyridsať-deväť druhov zvierat (a teda ich nechať žiť.)
Pacient by mal potom uniknúť z nebezpečenstva a nebude pod diktátom dianolských démonov, ani žiaden subjekt predčasnej smrti.
“Navyše, Ananda, keď predpovedaný Ksatriya Králi sa nájdu prepadnutí kalamitami, ako epidémie, zahraničné invázie, interné povstania, a zlé usporiadanie hviezd, zatemenie slnka alebo mesiaca, neproduktívne búrky alebo zluhanie monzúnov, vyvinú si súcitné pocity voči všetkým vnímajúcim bytostiam.
“Taktiež by mali ospravedlniť väzňov a spraviť obety Svetom-Uznávaného Cteného Buddhu Liečiteľa v súlade s rituálmi skôr popísanými.
“Vďaka týmto dobrým koreňom a sile minulých sľubov Buddhu Liečiteľa, pokoju a stabilite sa okamžite vrátia do poznačených krajín; búrky a vetry budú naklonené; polia budú zrelé na čas a všetci budú zdraví a šťastní. Krajina bude bez diabolských Yaksov ktorí chcú zraniť populáciu. Všetky diabolské zlá sa okamžite stratia, a títo zasvätení králi Ksatriya budú sa tešiť dlhovekosti a vitalite, krajšiemu vzhľadu ako aj väčšej slobode ako kedykoľvek predtým.
“Ó, Ananda, kráľovny, konzorty, princezné, kráľovskí dedici, skvelí ministri, dvorné dámy, úradníci, alebo obyčajní ľudia budú trpiať chorobami a inými neduhmi by taktiež mali obetovať Buddhovi Liečiteľovi. Mali by spraviť viacfarebné bannery dlhovekosti, svetelné lampy, zabezpečujúc že budú horieť neustále, oslobodia všetky druhy zvierat, rozhodia kvety rôznych farieb a budú páliť rôzne druhy vonných tyčiniek známych svojou vôňou. Potom sa z tejto choroby uzdravia a uniknú zlému osudu.”
Ananda sa potom opýtal Bodhisattvy Spasiteľa: “Dobrý Človek, ak by vyhasínajúci život mal byť predĺžený?”
Bódhisattva Spasiteľ odpovedal: “Jeden Ctený, nepočuli ste že Tathagata vysvetľuje deväť foriem nečasnej smrti? Každého by som vyzýval aby spravil bannery dlhovekosti a lampy a kultivoval zásluhy a ctnosti. Vďaka takejto kultivácii, uniknú utrpeniu a neštasťiam počas svojich životov.”
Ananda sa daľej opýtal: “Akých je deväť foriem nečasnej smrti?”
Bódhisattva Spasiteľ odpovedal:
“Niektoré vnímanjúce bytosti dostanú menšie choroby ktoré niesú liečené kôli nedostatku lekárov alebo medicíny; alebo inak, aj keď tam je lekár, alebo predpíše nesrávnu medicínu, čo bude mať za následok predčasnú smrť. Alebo, pacienti veriaci na nesprávne predpovede pozemských démonov, heretici a praktizujúc čiernej mágie, môžu spanikáriť – nebudú schopní ukľudniť svoje mysle. Môžu sa zúčastňovať divinácie alebo robiť obety na zvieratách aby uspokojili duchov, budú sa modliť, za požehannia a dlhovekosť – všetko bude na nič. Cez ignoranciu, zmätok a spoliehanie sa na zle invertované pohľady s stretnú s predčasnou smrťou a sĺznu do pekiel, bez vidiny akéhokľvek konca. Toto je prvá forma predčasnej smrti.
“Druhá forma je exekúcia, kráľovským dekrétom.
“Tretia je strácanie vitality démonom cez lovenie, gemblovanie, podovdy, opitosť alebo extrémnu spotrebu.
“Štvrtá je smrť ohňom; piata je smrť utopením. Šiesta je byť zjedený divokými zvieratami.
“Siedma je spadnutie z hory alebo útesu. Osma je smrť otrávením, vzývanie diabolských mantier alebo démonov vytiahnutých z pekla. Deviata z hladu alebo smädu, kôli nedostatku jedla a vody.
“Toto je deväť foriem predčasnej smrti; spomenutých Tathagatami. Je tiež nespočítateľne veľa iných foriem, ktorých je príliš veľa na to aby boli spočítané. “Navyše, Ananda, Kráľ Yama je zodpovedný za udržiavanie karmického registra každého vo svete. Ak vnímajúce bytosti boli neverné, spraili Päť Hlavných Hriechov, poškodili Trojitý klenot, rozbili zákny krajiny alebo zneuctili hlavné Predpisy, Kráľ Yama vykoná potrestanie podľa zlej veci. A tak teda ja hovorím vínmajúcim bytostiam aby zažali svoje lampy, spravili bannery, oslobodil zvieratá a kultivovali zásluhy aby sa vyhli utrpeniu a zlým veciam.

V tom čase, tam bolo dvanásť silných generálov Yaksa a Veľké Zhromaždenie nazvané:
Kumbhira,
Mihira,
Anila,
Indra,
Makura,
Catura a
Vajra,
Andira,
Sandila,
Pajra
Sindura,
Viakarala.

Každá bola doprevádzaná vojskom 7,000 Yaksasov.
Všetci zdvihli spolu svoje hlasy a povedali s rešpektom Buddhovi:
“Ó, Jeden Svetom-Uznávaný, dies, vďaka Buddhovej skvelej sile, sme uspeli pri počúvaní mena Buddhu Liečiteľa a uź sa viac nebojíme zostúpenia na Diabolské Chodníky.
“Spolu, s jednou mysľou, as uchyľujeme k Buddhovi, Darme a Sanghe až do konca svojich životov a prisaháme podporu všetkým vnímajúcim bytostiam – prinášame im skutočné zásluhy a radosť.
“Kdekoľvek toto sutra cirkuluje alebo kdekoľvek sú vnímajúce bytosti ktoré sa pevne držia mena Buddhu Liečiteľa a s rešpektom mu ponúkajú obety, či už v dedinách, metách, kráľovstvách alebo v divočine, budeme ich ochraňovať.
“Vypustíme ich zo vśetkého utrpenia a kalamít a dozrieme na to aby všetky ich priania boli splnené.
“Vnímajúce bytosti ktoré budú mať túto chorobu alebo kalamitu a budú si priať uniknúť by tiež mali čítať a recitovať túto sútru. Mali by si uviazať naše mená s farbami rôznych druhov – odviazať ich keď sú ich priania splnené.”
A teda, Buddha Sakyamuni pochválil veľkých Yaksa generálov týmito slovami: “Veľmi dobre, veľmi dobre, veľkí Yaksa generáli! Tí ktorí si prajú splatiť súcit a ctnosti Svetom Uznávaného Buddhu Liečiteľa by ali vždy mať úžitok a priniesť touto cestou radosť všetkým vnímajúcim bytostiam.

Ananda sa potom opýtal Buddhu: “Jeden Svetom Uznávaný, ako by sme mali nazývať tieto učenia, a ako by sme k nim mali pristupovať a dať ich do praxe?”
Buddha Sakyamuni odpovedal Anandovi: “Toto učenie je nazývané “Minulé Sľuby, Zásluhy a Ctnosti Buddhu Liečiteľa” alebo “Dharani Sľubov Dvanástich Yaksa Generálov aby priniesli úžitok Vnímajúci Bytostiam” alebo “vymetenie všetkých karmických prekážok”. Mali by ste si ich teda tak uctiť.”
Keď Buddha Sakyamuni skončil s rozprávaním, veľké Bodhisattvy, ako aj veľkí Sravakovia, kráľovia, ministri, brahmini, bežní ľudia, devy, nagy, yaksovia, gandharvy, asury, garudy, kinnary, mahoragy a iné ľudské a neľudské bytosti sa radovali pri počutí Buddhových slov. S vierou ich akceptovali a dali do praxe.

Buddhovia Desiatich Smerov
Vždy ich majte v mysli a ochraňujte…;
Kdekoľvek sú znovuzrodení,
Bódhisattvy sú ich priateľmi.

Diamantová Sútra

Výsostná Sútra Väčšej Cesty o Zdokonaľovaní Múdrosti

V Indickom Jazyku, je toto učenie nazývané Arya Vaja Chedaka Nama Prajnya Paramita Mahayana Sutra. V jazyku Tibetu, je nazvaná Pakpa Sherab Kyi Parultu Chinpa Dorje Chupa Shejawa Tekpa Chenpoy Do. V angličntine za nazýva “The Diamond Cutter,” An Exalted Sutra of the Greater Way on Perfection of Wisdom. V slovenčine sa nazýva “Výsostná Sútra Väčšej Cesty o Zdokonaľovaní Múdrosti.

Klaniam sa všetkým Buddhom a bodhisattvám.

Tieto slová som kedysi začul. Dobyvateľ ostával v Shravatsi, v parku Anatapindada v záhradách Princa Jeta. Spolu s ním sa tam zhromaždilo veľké zasadnutie 1,250 mníchov ktorí počúvali, ako aj obrovský počet bódhisattiev ktoré boli výborné bytosti.

Zrána potom keď si Dobyvateľ obliekol svoje mníške róby a vonkajšie rúcho, zobral svoju misku mudrca, a vošiel do veľkého mesta Shravasti aby si vypýtal svoje jedlo. Potom čo zozbieral jedlo, vrátil sa z mesta a časť si z neho dal. Keď skončil s jedením, odložil svoju misku a rúcho, pretože bol človekom ktorý sa vzdal jedenia v neskoršej časti dňa. Pán Buddha si potom umyl svoje nohy a usadil sa na pohovke ktorá pre neho bola rozprestretá. Prekrížil svoje nohy v plnej lotosovej pozícii, narovnal svoj chrbát, a uložil svoje myšlienky do stavu kontemplácie.

Potom veľký počet mníchov prišiel k Dobyvateľovi a keď prišli k jeho strane, poklonili sa a dotkli sa svojimi hlavami jeho nôh. Obišli okolo neho s rešpektom trikrát a posadili sa na jednu jeho stranu. V tomto bode mladší mních Subhuti bol v tej istej skupine učedníkov a posadil sa tam spolu s nimi.

Potom mladši mních Subhuti vstal zo svojej podušky, spustil si okraj svojej hornej róby z jedného ramena v geste rešpektu, a svojím pravým kolenom pokľakol k zemi. Obrátil sa na Dobyvateľa, spojil svoje ruky na srdci a poklonil sa. Potom poprosil Dobyvateľa nasledujúcimi slovami:

Ó Dobyvateľ, Buddha, Ten Ktorý Odišiel, Ničiteľ Nepriateľa, Jeden Úplne Osvietený povedaľ veĺa dobrých inštrukcií bodhisattvám ktoré sú veľké bytosti. Všetky inštrukcie ktoré kedy dal boli užitočné.

A ten Jeden Ktorý Odišiel, Ničiteľ Nepriateľa, Ten Úplne Osvietený, taktiež inštruoval bodhisattvy ktoré sú veľkými bytosťami tým, že im dal jasný smer. Všetky jasné smery ktoré ktoré kedy dal, ó Dobyvateľ, boli zázračnými vecami. Je to, ó Dobyvateľ zázračná vec.

A teraz, ó ten Ktorý Dobýva, čo tí, ktorí dosť vstúpili do cesty bodhisattvy? Ako by mali žit? Ako by mali praktizovať? Ako by si mali uchovávať svoje myšlienky?

Toto sa Subhuti opýtal, a potom Dobyvateľ povedal nasledujúce slová, ako odpoveď Subhutiho otázke:

O Subhuti, je to dobré, je to doré. O Subhuti, tak to je, a tak to je: Ten Ktorý Odišiel skutočne spravil úžitok bodhisattvám ktoré sú výnimočnými bytosťami, tým že im dal užitočné inštrukcie. Ten Ktorý Odišiel skutočne dal jasný smer bodhisattvám ktoré sú veľkými bytosťami, tým že im dal najjasnejšie inštrukcie.

A keďže je to tak, o Subhuti, počúvaj teraz tomu o čom hovorím, a buď si istý že to ostane pevne v tvojom srdci, pretože ti odhalím ako by tí, ktorí vstúpili na cesty bodhisattvy mali žiť a ako by mali praktizovať, ako by si mali udržiavať myšlienky.

“Tak aj ja spravím,” odpovedal mladši mních Subhuti, ako si sadol aby počúval ako bol inštruovaný Dobyvateľom. Dobyvateľ potom znovu začal, s nasledujúcimi slovami:

Subhuti, toto je to ako tí, ktorí vstúpili na cesty bodhisattvy musia premýšľať, keď cítia Prianie dosiahnuť osvietenia:

Ja prinesiem k nirváne úplný počet žiujúcich bytostí, každého jedného počítaného do šíkov žijúceho druhu: tých ktorí boli narodení z vajec, tých ktorí boli narodení z maternice, tých ktorí boli narodení cez teplo a vlhkosť, tých ktoré boli narodení zázračne, tých ktorí majú fyzickú formu, tých bez žiadnej, tých s koncepciami, tých bez, a tých s ani koncepciami ani bez koncepcií. Akokoľvek veľa žijúcich bytostí tam je, v akýchkoľvek ríšach ktoré môžu byť, hocikto nazvaný menom “živá bytosť”, všetkých týchto ja prinesiem k úpnej nirváne, ku sfére za všetkým smútkom, kde už žiadna z častí utrpenia človeka nejestvuje. Ale aj keď sa mi podarí priniesť nekonečné počet žijúcich bytostí k totálnej nirváne, nebude tam vôbec žiadna žijúca bytosť ktorá bola prinesená ku svojej totálnej nirváne.

Prečo je to tak? Pretože, Subhuti, ak by bodhisattva skĺzla do pochopenia niekoho ao žijúcej bytosti, potom by sme ich nikdy nemohli nazývať “bodhisattvou.”

Prečo je to tak? Pretože, o Subhuti, ak by niekto skĺzol do toho že bude chápať nekoho ako žijúcu bytosť, alebo ako niečo čo žije, alebo ako človeka, potom by sme ho nikdy nemohli nazvať “bódhsattvou”.

A ja hovorím, ó Subhut, že bodhisattva vykonáva všetky akty dávania bez toho aby ostávala vo veciach. Vykonávajú všetky akty dávania bez toho aby ostávali v akomkoľvek objekte. Vykonávajú akt dávania bez ostávania vo veciach ktoré vidíš. Vykonávajú akt dávania bez ostávania vo veciach ktoré vidíš, Vykonávajú akt dávania bez ostávania vo zvukoch, a bez ostávania v pachoch, alebo chutiach, alebo vo veciach ktorých sa dotkneš, alebo v objektoch myšlienky.

Ó Subhuti, bodhisatty vykonávajú akt dávania bez romzýšľania o niečom nejakým spôsobom ako znaku. Takto dávajú.

Prečo je to tak? Premýšľaj, ó Subhuti, o hotách cnosti nazbieraného akoukoľvek bodhisattvou ktorá vykonáva akt dávania bez ostávania. Táto cnosť, ó Subhuti, nieje niečím čo môžeš tak jednoducho odmerať.

O Subhuti, čo si myslíš? Bolo by ľahké odmerať priestor na východ od nás?

A Subhuti s rešpektom odpovedal,

Ó Dobyvateľ, nebolo.

Potom Dobyvateľ povedal, A len tanto, bolo by jednoduché odmerať priestor v akomkoľvek z hlavných smerov na jih od nás, na západ od nás, na sever od nás, nad nami, alebo pod nami, alebo v akomkoľvek inom smere od nás? Bolo by ľahké odmerať priestor od nás na niektorú z desiatich smerov od kiaľ teraz stojíme?

A Subhuit s rešpektor, odpovedal, Dobyvateľ, nebolo by. Potom Dobyvateľ povedal: A len tak, Subhuti, nebolo by ľahké odmerať hory cnosti zozbierané akoukoľvek bódhisattvou ktorá vykonáva akty dávania bez ostávania.

Teraz Subhuti, čo si myslíš? Mali by sme niekoho považovať za Jedného Ktorý Odišiel, iba pretože majú úplne výnimočné znaky ktoré nájdeme na tele Buddhu?

A Subhuti s rešpektom odpovedal,

Ó Dobyvateľ, Nepali by sme. Nemali by sme pokladať niekoho za Jedného Tak Odídeného pretože má totálne výnimočné znamenia ktoré nájdeme na Buddhovom tele. A prečo nie? Pretože keď Jeden Teda Odídený samotný popáše totálne výnimočné znamenia na Buddhovom tele, povie v tom istom čase že niesú možné.

A potom Dobyvateľ povedal mladšiemu mníchovi Subhutimu znouv nasledovne:

Ó Subhuti, čo si myslíš? Úplne výnimočné znamenia na Buddhovom tele sú, ako také, mätúce. Úplne výnimočné znamenia na Buddovom tele taktiež niesu mätúce, ale iba potiaľ ako neexistujú. A tak by ste mali vidieť Jedného Tak Odídeného ako toho čo nemá žiadne znamenia, vôbec žiadne znamenia.

Tak povedal Dobyvateľ, A potom mladší mních Subhuti odpovedal Dobyvateľovi nasledovne:

Ó Dobyvateľ, čo sa stane v budúcnosti, v dňoch posledných päťsto, keď sa svätá Dharma približuje k svojmu poslednému zničeniu? Ako by mohol niekto z tých časov kedy vidieť presne význam vysvetlení daný v takých sútrach ako je táto?

A Dobyvateľ odpovedal,

Subhuti, nikdy by si sa nemal pýtať odtázku ktorú si sa práve opýtal: “Čo sa stane v budúcnosti, v dňoch posledných päťsto, keď Dharma prichádza ku svojmu konečnému Zničeniu? Ako by kedy mohol niekto v tých časoch presne vidieť význam vysvetlení daný v sútrach ako je táto?”

Poviem ti, ó Subhuti, že v budúcnosti, v dňoch posledných päťsto, keď svätá Dharma bude prichádzať ku svojmu konečnému zničeniu, prídu bódhisattvy ktoré sú výnimočné bytosti, ktoré majú morálku, ktoré majú dobré kvality a ktoré majú múdrosť.

A tieto bódhisattvy, ktoré sú výnimočnými bytosťami, ó Subhuti, nebudú tými ktoré preukázali česť iba jedinému Buddhovi, alebo ktoré získali veľa cnosti s jedným Buddhom. Namiesto, ó Subhuti, budú tými, ktoré preukázali čest veľa stovkám a tisíckam Buddhov, a ktorí nazbierali veľa cnosti so stovkami a tisíckam Buddhov. Také sú bodhisattvy, veľké bytosti, ktoré potom prídu.

Predpokladaj, ó Subhuti, že človek dosiahne iba jeden pocit nádeje pre slová v sútre ako je táto jedna. Jeden Tak Odíduc, Subhuti, pozná takého človeka. Jeden Tak Odíduc, Subhuti vidí takého človeka. Taký človek, ó Subhuti vyprodukoval, a nazbieral bezpečne do seba, horu zásluh nad akúkoľvek kalukuláciu.

Prečo je to tak? Pretože, Subhuti, tieto bódhisattvy, ktoré sú veľkými bytosťami nikdy neskĺznu do žiadnej koncepcie niečoho ako seba, ani neskĺznu do žiadnej koncepcie neičoho ako živej bytosti, ani žiadnej koncepcie niečoho ako bytia nažive, ani žiadnej koncepcie niečoho ako človek.

Shut tieto bódhisattvy ktoré sú veľké bytosti ani neskĺznu do žiadnej koncepcie vecí ako vecí, ani neskĺznu do žiadnej koncepcie myšlienky ako koncepcie, ani neskĺznu do žiadnej koncepcie myšlienky ako nebytia koncepcie.

Prečo je to tak? Pretože ak, Subhuti, tieto bodhisattvy ktoré sú veˇkými bytosťami by skĺzli do nejakej koncepcie vecí ako vecí, potom by uchopili tieto isté vecia ako bytie “seba”; a bytie žijúcou bytosťou; a ako bytie niečoho čo žije; a ak bytie osobou.

Prečo je to tak? Pretože, Subhuti, bodhisattvy nikdy nedržia Dharmu zlým spôsobom. Ani nedržia to čo nieje Dharma. Toto je potom to, čo Jeden Tak Odíduc myslel keď povedal:

Tí ktorí chápu že táto prezentácia Dharmy je ako loď zanechajte aj tieto učenia Dharmy za vami. Aká je potom potreba povedať že to čo oni robia s tým čo nieje Dharmou?

A Dobyvateľ tiež potom povedal tieto slová mladšiemu mníchovi Subhutimu:

Subhuti, čo si myslíš? Je nejaká taká vec ako osvietenie kde Jeden Tak Odíduc dosiahol nejaké neporovnateľné, perfektné, a totálne Buddhovstvo? A teda Jeden Tak Odíduc vyučuje vóbec nejakú Dharmu?

Potom mladší mních Subhuti odpovedal Dobyvateľovi, nasledujúcimi slovami:

Ó Dobyvateľ, ako tak môžem zachytiť to, o čom Dobyvateľ zatiaľ hovoril, potom by som musel povedť že je nemožné pre to aby bola taká vec ako osvietenie kde Ten Jeden Odíduc by mohol niekedy získať nejké neporovnateľné perfektné a totálne osvietenie. A je nemoňe taktiež by tam bola taká vec ako je Dharma ktorú by Jeden Tak Odíduc mohol kedy vyučovať.

A prečo je to tak? Pretože je nemožné aby tam bola taká vec ako je osvietenie ktoré by mohol Jeden Tak Odíduc dosiahnuť. Je nemožné aby tam boli také veci ktoré by kedy mohli byť popísané. A tot je pretože nieje ani pravda že tieto veci existujú, ani nieje možné aby existovali.

A prečo je to tak? Pretože títo ľudia ktorí sú uvedomelé bytosti rozlišujú tieto veci, perfektne, cez to, čo je neni vyprodukované.

A eŠte raz Dobyvateľ povedal:

O Subhuti, čo si myslíš? Predpokladajme že nejaký syn alebo dcéra z ctenej rodiny zoberú všetky planéty tohto veľkého systému sveta, systemé s tisíckami a tisíckami a tisíckami planét, a pokrujú ich siedmimi druhmi vzácnych materálov, a ponúknu ich niekomu. Nevytvorí potom tento syn alebo dcéra ctenej rodiny veľa hôr zásluh z takéhoto skutku?

Subhuti s rešpektom odpovedal,

Ó Dobyvateľ, veľa by ich bolo. Ó Vy ktorý ste Odišiel do blaha, veľa by ich bolo. Tento syn alebo dcéra ctenej rodiny by skutočne vytvorila veľa veľkých hôr zásluh z takéhoto skutku. A prečo je to tak? Pretože, ó Dobyvateľ, tieto isté hory zásluh sú veľkými horami zásluhov, ktoré by nikdy nemohli neexistovať. A práve z tohto dôvodu tí, Tí Tak Odišlí, hovoria o “veľkých horách zásluh.”

A potom Dobyvateľ povedal,

Predpokladame, o Subhuit, že nejaký syn alebo dcéra cnostnej rodiny zoberie všetky planéty tohto veľkého ľudského systému, systému s tisíckami a tisíckami a tisíckami planét, a pokryje ich všetky so siedmimi druhmi vzácnych substancií, a ponúkne ich niekomu. Predpokladajme na druhej strane že neikto podrží iba jede verš zo štyroch riadkov z tejto konkrétnej prezentácie Dharmy, a vysvetlí ich ostatným, a vyučuje ich správne. Tým že spraví to druhé, človek vytvorí oveľa viac veľkých hôr zásluh ako ten predchádzajúci: hory ich zásluch by boli nespočítateľné a za všetkými výpočtami.

Prečo je to tak? Preože, Subhuti, toto je to odkiaľ to neporovnateľné a úplne perfektné osvietenie Tých tak Odíduc, ničiteľov Nepriateľa, a Úplne Osvietených Buddhov, vychádza. Je to toto, taktiež ako aj odkiaľ Buddhovia, Dobyvatelia sa zrodia.

Prečo je to tak? Pretože, o Subhuti, tieto “kvality Osvietených Bytostí” – sú kvalitami Osvietených Bytostí ktoré Tí Tak Odíduc povedali že by nikdy dokonca ani neexistovali. A to je vpodstate to, prečo ich my môžeme volať “kvalitami Osvietených Bytostí.”

Teraz Subuti, čo si myslíš? Tí ktorí vstúpili do prúdu niekedy o sebe myslia, “Teraz som dosiahol cieľ vstúpenia do prúdu”?

A Subhuti, s rešpektom odpovedal,

Ó Dobyvateľ, nemyslia si. A prečo je to tak? Je to, ó Dobyvateľ, pretože by bolo pre nich perfektne nemožné aby vstúpili do čohokoľvek. A toto je presne prečo ich nazývame “vstupujúcimi do prúdu”.

Ani nevstupujú do vecí ktoré môžeš myslieť, ani do slov, ani do čuchov, ani do chutí, ani do vecí, ktorých sa môžeš dotknúť, ani do objektov myšlienok. A toto je potom presne prečo o nich môžeme povedať že “vstúpili do prúdu.”

A ak sa to stalo, ó Dobyvateľ, že ten čo vstúpil do prúdu by si pre seba pomyslel, “Dosiahol som cieľ vstupovania do prúdu,” potom by začali zachycovať nejaké Ja v ňom. A potom by začali chápať žijúcej bytosti, a niečoho čo žije, a človeku.

Potom Dobyvateľ znovu prehovoril:

Čo si, ó Subhuti, myslíš? Sú tí, ktorí sa majú vrátiť iba raz niekedy pre seba pomyslia, “Teraz som dosiahol cieľ že sa navrátim iba raz”?

A Subhuti s rešpektom odpovedal,

Ó dobyvateľ, nemyslia si. A prečo je to tak? Pretože je nemožné aby tam kedy bol taký stav, dosiahnutia bodu potreby návratu iba jedného. A toto je presne prečo ich voláme “niekoho kto sa potrebuje vrátiť iba raz.”

A znovu Dobyvateľ povedal:

Subhuti, čo si myslíš? Či si tí, ktorí sa nikdy nepotrebujú navrátiť pre seba pomyslia, “Teraz som dosiahol cieľa že sa nikdy nemusím navrátiť”?

Subhuti s rešpektom odpovedal,

Ó Dobyvateľ, nemusia. A prečo je to tak? Pretože je nemožné aby tam kedy bol taký stav, dosiahnutia cieľa nikdy sa nepotrebovať prinavrátiť. A toto je presne prečo ich voláme “niekto, kto sa nikdy nepotrebuje vrátiť.”

A Dobyvateľ povedal,

Subhuti, čo si myslíš? Či tí, ktorí zničili nepriateľa, si pre seba pomyslia, “Teraz som dosiahol stav zničenia nepriateľa”?

Na toto Subhuti s rešpektom odpovedal,

Ó dobyvateľ, nemyslia si. A prečo je to tak? Pretože je nemožné aby tam kedy bol taký stav, zničenia nepriateľa. Ale predpokladajme, ó Dobyvateľ, že takýto ničiteľ nepriateľa by si pre seba pomyslel, “Teraz som dosiahol stav zničenia nepriateľa.” Potom by znovu uchopili nejaký zmysel seba v ňom. A potom by začali chápať žijúcej bytosti, a niečomu čo žije, a človeku.

Ó dobyvateľ, Ja hovorím, že tí Ktorí Tak Odišli – Tí ničitelia Nepriateľa, ktorí sú úplne osvietení Buddhovia – zotrvávajú v najvyšších z týchto stavov ktoré sú bez metnálneho nepokoja. A ja som, ó Dobyvateľ, človekom, ktorý je bez túžob, ja som Ničiteľom Nepriateľa.

Ale ja si pre seba ó Dobyvateľ nemyslím, “Ja som Ničiteľ Nepriateľa,” Pretože predpokladajme, ó Dobyvateľ, že ja si pre seba pomyslím, “Dosiahol som stav Ničiteľa Nepriateľa.” K by som takto myslel, potom by mi Ten Tak Odíduc nikdy nemohol dať konečnú predpoveď, nikdy by nemohol povedať:

Ó syn ctenej rodiny, ó Subhuti, ty dosiahneš najvyššie z tých všetkých stavov ktoré sú bez mentálneho nepokoja. Pretoźe neostávaš vo vôbec žiadnom stave, dosiahol si stav bez mentálneho nepokoja, dosiahoô si to čo nazývame “stavom bez nepokojov mysle”.

A potom Dobyvateľ znovu povedal:

Ó Subhuti, čo si myslíš? Bolo tam niečo také ktoré by Ten Ktorý Tak Odišiel kedykoľvek obdržal od Toho Ktorý Odišiel, Ničiteľa Nepriateľa, Perfektne Osiveteného Buddhu nazývaného “Výrobca Svetla?”

A Subhuti s rešpektom odpovedal,

Ó dobyvateľ, nebolo tam. Neexistuje tam vôbec nič čo by obdržal Jeden Tak Odišlý, Ničiteľ Nepriateľa, Perfektne Osvietený Buddha nazývaný “Výrobca Svetla.”

Potom Dobyvateľ znovu povedal,

Predpokladajme, ó Subhuti, že nejaké bodhisattva by povedbli, “Ja pracujem aby som priniesol svoj raj.” Toto by nebolo povedané pravdivo.

Prečo je to tak? Pretože Ten Tak Odišlý povedal že tieto raje, ktoré nazývame “raje”, tieto územia na ktorých výrobe pracujeme, ani neexistujú. A toto je presne prečo ich my dokonca môžeme nazývať “rajom”.

Pretože je to tak, ó Subhuti, tieto bodhisattvy ktoré sú veľkými bytosťami vyvinú svoje priania bez ostávania v týchto myšlienkach, Vyvinú svoje priania bez ostávania v čomkoľvek. Vyvinú svoje priania bez ostávania v hocičom čo môžete vidieť. Vyvinú svoje priania bez ostávania či už vo zvukoch, alebo pachoch, alebo chutiach, alebo vo veciach ktorých sa môžete dotknúť, alebo vo bjektoch mysle.

Ó Subhuti, je to tak: Predpokladajme, napríklad, že niekoho telo by vyrástlo do takejto veľkosti – predpokladajme že by vyrástlo do takej veľkosti ako je kráľ všekých hôr. Hora Sumeru. Čo si myslíš, Subhuti? Nebolo by telo toho človeka väčšie?

A Subhuti s rešpektom odpovedal,

Ó Dobyvateľ, také telo by bolo veľké. Ó Vy ktorý ste Odišiel do Blaženosti, také telo by bolo veľké. A prečo je to tak? Pretože Tí Tak Odišlí povedali že by vôbec nikdy nemohlo byť vecou. A je to presne prečo ich nazývame “telo.” Pretože Tí Tak Odišlí povedali že by vôbec nikdy nemohlo byť vecou, voláme ho “veľké telo.”

A znovu povedal Dobyvateľ:

Ó Subhuti, čo si myslíte? Predpokladajme, že by ste spočítali všetky kvapky vody v Rieke Gange a potom by ste mali presne toľko veľa Riek Gangy. Bol by počet kvapiek v týchto veľa Riek Gangy veľmi veľký?

A Subhuti s rešpektom odpovedal,

Ó dobyvateľ, ak by počet kvapiek iba v tejto jednej Rieke Gangy bol taký veľký, potom načo zmieňovať počet kvapiek v toľkých Riekach Gangy?

Potom Dobyvateľ povedal,

Ó Subhuti, skúste si to predstaviť. Skúste to pochopiť. Pomyslite si teraz o mase planét rovnajúcich sa počtom počtu kvapiek vo všetkých týchto Riekach gangy. A potom si predstavte že nejaký syn alebo dcéra ctenej rodiny príde a pokryje ich všetkých siedmimi druhmi vzácnych substancií, a potom odíde a spraví dar týchto planét Tomu Tak Odíducemu, Ničiteľovi Nepriateľa, Jednému Úplne Osvietenému, Buddhovi.

Čo si myslíš, Subhuti? Vytvorili by veľa zásluh z takéhoto skutku?

Subhuti s rešpektom odpovedal,

Ó dobyvateľ, veľa by ich bolo. Tento Syn alebo Dcéra ctenej rodiny by skutočne vytvorili veľa zásluh z takéhoto skutku.

A potom Dobyvateľ povedal,

Áno Subhuti, predpokladajme že by to niekto spravil: predpokladajme že by zobrali všetky tieto planéty, a pokryli ich sidemymi druhmi vácnych substancií, a ponúkli ich ako dar Tomu Tak Odídenému, Ničiteľovi Nepriateľa, Úplne Osvietenému, Buddhovi.

A teraz predpokladajme že niekto iný by držal len jeden verš zo štyroch riadkov z tejto konkrétnej prezentácie Dharmy, a vysvetlil by ich ostatným, a vyučoval ich správne. Táto druhá osoba by vytvorila omnoho viac zásluch z ich skutkov. Ich zásluhy by boli nespočítateľné, a nad akúkoľvek kalkuláciu.

A ja vampire daľej hovorím, ó Subhuti: hociaké miesto kde iba jeden verš zo štyroch riadkov z tejto konkrétnej prezentácie Dharmy je nahlas čítaný, alebo bol už niekedy predtým nahlas čítaný, sa potom stane kláštorom; stane sa miestom kde celý svet, spolu s jeho bohmi, a ľuďmi, a polobohmi, môže prísť a preukázať im česť.

A ak je toto pravdou, potom nieke vôbec nutné povedať žiadnemu človeku, ktorý zoberie túto konkrétnu prezentáciu Dharmy, alebo kto ju drží, alebo kto ju číta, alebo kto ju chápe, alebo kto o nej myslí správne, sa potom stane niekým skutočne zázračným. A toto je pretože potom môžeme povedať že Učiteľ Samotný je na tom mieste, ako aj každý daľší spirituálny učiteľ ktorý kedy žil.

Tak potom Buddha povedal.

A potom mladši mních Subhuti adresoval nasledujúce sllová, s veľkým rešpektom, Dobyvateľovi:

Ó Dobyvateľ, aka je meno tejto konkrétnej prezentácie Dharmy? Ako by sme ju mali vnímať?

Potom Dobyvateľ povedla nasledujúce mladšiemu mníchovi Subhutimu:

Subhuti, táto konkrétna prezentácia Dharmy je známa ako “zdokonaľovanie múdrosti” a takto je ako by ste ju mali vnímať.

Prečo je to tak? Pretože, ó Subhuti, toto isté zdokonaľovanie múdrosti povedané Tými Tak Odišlými je zdokonaľvaním múdrosti ktorá ani neexistuje. A je to presne prečo to môžeme nazývať “zdokonaľovaním múdrosti”.

Ó Subhuti, čo si myslíš? Je nejaká dharma o ktorej by Tí Tak Odišlí mohli hovoriť?

A Subhuti s rešpektom odpovedal, žiadne z týchto dhariem, ktoré boli kedy vyslovené Tými Tak Odišlými neexistuje.

A Dobyvateľ znovu povedal:

Ó Subhuti, čo si myslíš? Keď zoberieme všetky atómy prachu ktoré existujú vo všetkých planétach tohto veľkého systému sveta – systému s tisíckami a tisíckami a tisíckami planét – nebolo by to veľmi veľa atómov prachu?

Subhuti s rešpektom odpovedal,

Ó dobyvateľ, bolo by to skutočne veľa atómov prachu. Ó Jeden ktorý Odišiel do Blaženosti, veľmi veľa by ich bolo.

A prečo je to tak? Pretože, ó Dobyvateľ, Tí Tak Odišlí povedali že akékoľvek atómy prachu by tam mohli byť sú atómami prachu ktoré by nikdy neexistovali. A toto je presne prečo ich nazývame “atómami prachu.”

Tí Tak Odišlí taktiež povedali že akékoľvek planéty by boli sú planétami ktoré by nikdy nemohli existovať. A toto je presne prečo ich nazývame “planétami”.

Potom Dobyvateľ znovu povedal:

Ó Subhuti, čo si myslíš? Mali by sme niekedy niekoho považovať za Jedného Tak Odídeného, Ničiteľa Nepriateľa, Úplne Osvieteného, Buddhu, iba pretože má 32 znakov veľkej bytosti?

Subhuti s rešpektom odpovedal,

Ó dobyvateľ, nemali by sme. Prečo je to tak? /Pretože týchto 32 znakov veľkej bytosti opísanej Tými Ktorí Odišli bolo povedané, by boli znakmi ktoré by nikdy nemohil existovať. A toto je presne prečo ich nazývame “32 znakmi Tých Tak Odišlých.”

Potom Dobyvateľ povedal,

A ja Vám daľej hovorím, ó Subhuti: Predpokladajte že nejaká že alebo muž by odovzdali svoje vlastné telo, a spravili by toto s tak veľa telami ako je kvapiek vody v Gang. A predpokladajme na druhej strane že niekto by uržal len tak málo ako štyri línie verša z tohto učenia, a vyučoval by ich ostatným. Druhý Človek by vytvoril omnoo viac veľkej cnosti z tohto skutku ako ten predchádzajúci; ich cnosť by bola nespočítateľná, a nad všetky výpočty.

A potom z obrovskej sily tohto učenia, mladší mních Subhuti začal plakať. A potom keď si utrel svoje slzy, povedal Dobyvateľovi v nasledujúcich slovách:

Táto prezentácia Dharmy daná Tými Tak Odišlými, ó Dobyvateľ, je zázračná. Ó Vy ktorý ste Odišiel do Blaženosti, je to skutočne zázrak. Ó Dobyvateľ, v celkovom čase ktorý prešiel od času kedy som bol schopný získať múdrosť až po dnešok, som nikdy nepočul takúto prezentáciu Dharmy.

Ó Dobyvateľ, akákoľvek žijúca bytosť ktorá môže korektne rozmýšľa o sútre ktorú ste práve vyučovali je najviac zázračná. A prečo je to tak? Pretože, ó Dobyvateľ, toto je to isté korektné správanie ako niečo čo by nikdy nemohlo existovať. A toto je presne prečo Tí Tak Odišlí povedali o myslení správne; Ó Dobyvateľ, fakt že ja takto môžem cítiť voči tejto prezentácii Dharmy ktorú ste spravili, fakt že v ňu verím, pre mňa nieje žiadnou prekvapivou vierou.

Ale keď si pomyslím, ó Dobyvateľ, o tých ktorý prídu v budúcnosti – tí v posledných päťsto ktorí zoberú túto konkrétnu prezentáciu Dharmy, alebo ju budú držať, alebo ktorí ju budú čítať, alebo ju pochopia – sa mi potom skutočne zdajú najvznešenejšie zázračnými.

A ties bytosti ktoré prídu, ó Dobývajúci, nebudú bytosťami ktoré kedy skĺznu do nejakej koncepcie niečoho ako seba; ani do žiadnej koncepcie neičoho ako žijúcej bytosti; ani do žiadnej koncepcie niečoho ako bytia človekom.

A prečo je to tak? Pretože, ó Dobyvateľ, tieto isté koncepcie – bytia niečoho ako seba, alebo ako žijúcej bytosti, alebo ako bytia nažive,a lebo ako bytia človekom – by nikdy nemohli existovať. A prečo je to tak? Pretože Tí Osvietení, Dobyvatelia, sú bez akejkoľvek kocnepcie.

A keď Subhuti povedal tieto slová, Dobyvateľ povedal mladšiemu mníchovi Subhutimu následovné:

Ó Subhuti, takto to je, a takto to je. Akákoľvek živá bytosť ktorá obrží vysvetlenie tejto sútr a ktorú to nevystraší a ktorá nieje vystrašená, a ktorá sa nestane vystrašenou, je najviac záračná.

Prečo je to tak? Pretože, ó Subhuti, Ten Tak Odišlý teraz k tebe hovorí z najvyššej dokonalosti; a najvyššia dokonalosť ktorú ti teraz Ten Tak Odíšlý teraz hovorí je tá istá najvyššia dokonalosť o ktorej Buddhovia Dobyvatelia nad akýkoľvek počet taktiež hovorili. A je to presne prečo h omy nazývame “najvyššia dokonalosť”.

A taktiež ti poem, ó Subhuti, že dokonalosť trpezlivosti o ktorej hovoril Ten Tak Odišlý je dokonalosť ktorá ani neexistuje.

Prečo je to tak? Pretože ó Subhuti, bol čas keď Král Kalingka odrezával väčšie končatiny, a menšie otvory, môjho tela. A v tom momente neprišla do mojej mysle žiadna koncepcia seba, ani vnímajúcej bytosti, ani človeka – Nemal som vôbec žiadnu koncepciu. Ale taktiež som nemal ani nekoncepciu.

Prečo je to tak? Predpokladajme, ó Subhuti, že v tom momente žiadna koncepica seba neprišla do mojej mysle. Potom myšlienka na to zraniť niekoho prišla do mojej mysle taktiež.

Koncepcia nejakej vnímajúcej bytosti, a koncpecia nejakej vnímajúcej bytosti, a koncepcia nejake bytosti, by prišli do mojej mysle. A preto, myšlienka na to zraniť niekoho by prišla taktiež do mojej mysle.

Vidím to, ó Subhuti, s mojou jasnozrivosťou: V minulých časoch, päťsto narodení ako mudrc nazývaný “Učiteľ Trpezlivosti.” A počas celého toho času som nikdy nemal žiadny koncept seba, ani žiadnej žijúcej bytosti, ani niečoho čo je nažive, ani človeka.

A toto je prečo, ó Subhuti, tie bodhisattvy ktoré sú výnimočnými bytosťami sa vzdajú každého druhu koncepcie, a vyvinú si v sebe Prianie dosiahnuť perfektné a totálne osvietenie.

A vyvinú si Prianie v sebe bez ostávania v tých veciach ani bez ostávania vo veciach ktoré vidíte, ani vo zvukoch, ani v pachoch, ani v chutiach, ani vo veciach ktorých sa môžete dotknúť, ani v žiadnych objektoch myšlienok. Takisto si nevyvinú toto Prianie v sebe bez ostávania v tom čo tieto objekty nemajú .Vyvinú si Prianie bez ostávania v úplne čomkoľvek.

A prečo je to tak? Pretože tieto veci ostávajú nikdy neostávajú v sebe. A toto je teda prečo Ten Tak Odíduc povedal že “Bodhisattvy by mali podstúpiť prax dávania bez ostávania.”

A ja ti daľej hovorím, ó Subhuti, že toto je to ako bódhisattvy dávajú všetko čo majú, pre každú živú bytosť. A táto istá koncepcia kohokoľvek ako žijúcej bytosti je koncepciou ktorá neexistuje; keď Ten Tak Odišlý hovorí o “každej žijúcej bytosti,” oni sú tiež žijúcimi bytosťami ktoré ani neexistujú.

A prečo je to tak? Pretože, ó Subhuti, Ten Tak Odišlý je ten ktorý hovorí pravdivo. Je ten čo hovorí skutočne. Je tým ktorý hovorý presne čo je. Ten Tak Odišlý je tým ktorý hovorí, bez chyby, presne to čo je.

A ja ti daľej hovorím, ó Subhuti, o tej veci kde ten Tak Odišlý dosiahol nejaké aboslútne totálne osvietneie; a o tej veci ktorá je Dharmou ktorú účia. Nemá žiadnu pravud, a nemá žiaden klam.

Toto, Subhuti, je to ako to je. Pomyslime si napríklad na človeka ktorý má oči na pozranie, ale ktorý sedí v temnote. Nevidí vôbec nič. Mali by ste vziať na vedomie bodhisattvu ktorá padla do vecí, a ktorý potom praktizuje akt dávania, aby bol taký ako tento človek.

A teraz, Subhuti, pomyslime si na tohto človeka, človeka ktorý má oči na videne, ako sa rozvidnieva a slko vychádza; pomyslime si ako vidí celú varietu rôznych foriem. Maly by ste si zobrať bodhisattvu ktorá nepadla do vecí, a ktorá potom praktizuje akt dávania, aby bola presne ako tento muž.

Ja k vám daľej hovorím, ó Subhuti, o týchto synoch a dcérach ctenej rodiny ktorý zoberú túto konkrétnu prezentáciu Dharmy, alebo ktorí ju držia, alebo ktorí ju čítajú, alebo ktorí ju pochopia, alebo ktorí idú daľej aby ju dali do detailov daľším a presne. Toto sú tie druhy ľudí ktorých Tí Tak Odišlí poznajú. Toto sú tie druhy ľudí ku ktorým Tí Tak Odišlí vzhliadajú. Akákoľvek žijúca bytosť ako títo ľudia vytvorila horu cnosti ktorá je nad spočítanie.

A ja ti daľej hovorím, ó Subhuti: predpokladajme že by bol nejaký človek alebo dcéra ktorá by dala, jediného rána, svoje, vlastné telo, toľko isto krát koľko je kvapiek vody v Rieke Gange. A predpokladajme potom že napoludnie, a večer, by znovu dali preč svoje vlastné telo, toľko isto krát ako je kvapiek vody v Rieke Gange. A predpokladajme že by sa mali takto správať po veľa biliónov nad triliónov eónov, dávať preč svoje telá.

Ja ti hovorím že ktokoľvek kto počuje túto konkr’tnu prezentáciu Dharmy a kto sa jej už potom nikdy nevzdá, vytvára omnoho viac zásluh z tohto jediného aktu ako iný: ich zásluhy sú nespočítateľné, a nad akúkoĺvek kalkuláciu. A či je potrebné hovoriť o zásluhách tých ktorí si ju zoberú tým že si ju napíšu, alebo ju držia, alebo ju čítajú, aleno ktorí ju pochopia, alebo ktorí ju odovzdajú ostatným do detailu, a presne?

Znovu ti ja hovorím, ó Subhuti, že táto prezentáca Dharmy je neskutočne obrovská a za všetkým porovnaniami. Táto prezentácia Dharmy bola povedaná Tým Tak Odišlým pre tie žijúce bytosti ktoré vstúpili dosť hlboko do najvyššej z ciest, a bola povedaná tými žijúcimi bytosťami ktoré vstúpili dosť do tých najďaľekejších ciest.

Pomyslime na tých, ktorí zoberú toto konkrétnu prezentáciu Dharmy, alebo ktorí ju držia, alebo ktorí ju štuudujú, alebo ktorí ju pochopia alebo ktorí idú daľej aby ju dalido detailu iným a presne. Toto sú tie druhy ľudí ktorých Tí Tak Odišlí poznajú. Toto sú tie druhy ľudí ku ktorým Tí Tak Odišlí vzhliadajú. Akákoľvek žijúca bytosť ktorá je ako títo ľudia má horu zásluh nad akékoľvek spočítanie.

Majú horu zásluh ktorá je neobsiahnuteľná, ktorá je nad všetkými porovnaniami, ktorá nemôže byť odmeraná, ktorá ja nad všetky merania. Akákoľvek takáto žijúca bytosť je tá, ktorú som zdvihol, a niesol na mojich vlastných ramenách, k osvieteniu ktoré som dosiahol.

A prečo je to tak? Ó Subhuti, tí ktorí sú pripútaní k menším veciam niesu schopní počúvania tejto prezentácie Dharmy. Ani to nieje niečo pre tých ktorý vidia nejaké ja, alebo pre tých, ktoryý vidia nejaké žijúce bytosti, alebo pre tých ktorí vidia niečo čo žije, alebo pre tých, ktor nevidia nejakú bytosť. Niesu schopní ju počúvať; niesu schopní ju vziať; a niesu schopní ju pochopiť. Nikdy by pre nich nebolo žiadne miesto na to aby to mohli spraviť.

A ja ti daľej hovorím, ó Subhuti: Hociaké miesto kde je táto sútra vyučovaná sa potom stane miestom ktoré je hodné ponúk z celého sveta, so svojimi bohmi, a mužmi, a polobohmi. Stane sa to miestom ktoré je hodné ich prostrácie, a hodné ich obchádzania. Toto miesto sa stane kláštorom.

Ó Subhuti, ktorýkoľvek syn alebo dcéra vzácnej rodiny ktorý zoberie takúto súru, alebo kto ju drží, alebo kto ju číta, alebo kto ju pochopí bude trpieť. Bude veľmi trpieť.

Prečo je to tak? Pretože, ó Subhuti, takáto bytosť očisťuje nectnostnú karmu z ich celej nite ich minulých životov, karma, ktorá by ich zobrala do troch nižších svetov. Ako si očisťujú túto karmu, trpia tu v tomto živote. Ako taký uspejú v očisťovaní karmy z týchto nectnostných skutkov z ich predchádzajúcich životov, a taktiež dosiahnu osvietenie Buddhy.

Subhuti, vidím to so svojimi silami predvídavosti. V dňoch ktoré sú za nami – počas plynutia eónov ktoré sú sami v sebe viac ako nespočítateľné – daľeko za čas a dokonca pred čas Toho Ktorý Tak Odišiel, Ničiteľa Nepriateľa, Jedného Perfektne a Totálne Osvieteného nazvaného “Výrobcom Svetla” – prišlo 840 biliónov biliónov Buddhov. A ja som ich mohol všetkých potešiť, a nikdy som nevyrušil ich myšlienky.

Ale potom, Subhuti, tam boli tí, ktorí, v dňoch posledných päťsto, zoberú túto sútru, a budú ju držať, a budú ju čítať a pochopia ju. A ja ti poviem ó Subhuti, že veľké hory zásluch ktoré som vyzbieral z potešenia všetkých tých Buddhov, všetkých tých Dobyvateľov, a nikdy nevyrušujúc ich srdcia, by nevyvstalo na stotinu hôr cnosti ktoré tí čo prídu vytvoria. Ani by to neprišlo na tisícinu časti, ani jednej časti v stvokách tisícov, ani žiadnej inej nespočítateľnej časti, ani vôbec žiadnej časti; všetky rozdiely by nikdy nemohli byť zapísané v číslach; nieje žiaden príklad ktorý by som mohol použiť; žiadne porovnanie; žiaden dôvod na to aby sme to skúšali porovnávať.

A predpokladajme, ó Subhuti, že je by som popísal koľko hôr cnosti by vlastnila jedna z týchto žien alebo mužov cnostnej rodiny, tých ktorí prídu, ktorí vytvoria tie hory veľkých zásluh. Žijúce bytosti ktoré ma počúvali by sa zbláznili; ich mysle by boli vhodené do chaosu.

Poviem ti daľej, ó Subhuti; a ty to musíš pochopiť: táto prezentácia Dharmy je absolútne neuchopiteľná; a ako jej sila dozrieva v budúcnosti nieje nič menej ako absolúrne neuchopiteľné.

Ó Dobývajúci, čo tí, ktorí dosť vstúpili do ciest bodhisattvy? Ako by mali žiť? Ako by mali praktizovať? Ako by mali mať svoje myšlienky?

A Dobyvateľ odpovedal,

Subhuti, toto je tak aso tí, ktorí dosť vstúpili do cesy bodhisattvy by si mali pre seba myslieť ako cítia Prianie získať osvietenie:

Ja prensiem každú jednu bytosť k totálnej nirváne, do tej ríše za všetok smútok, kde už viac nemajú žiadnu z hôr vecí z ktorých sa skaldá utrpenie človeka. Aj keby som dokázal prieniesť všetky tieto žijúce bytosti k totálnej nirváne, nebude vôbec žiadna žijúca bytosť ktorá bola prinesená k ich totálnej nirváne.

A prečo je to tak? Pretože, Subhuti, ak by bódhisattva skĺzla do vnímania niekoho ako žijúcej bytosti, potom by sme ich nikdy nemohli nazývať “bódhisattvou.” A taktiež ak by skĺzli do myslenia o niekom vo všetkých smeroch až po vnímanie ich ako človeka, ani by sme ich nemohli nazývať “bodhsattvou”.

Prečo je to tak? Pretože, Subhuti, neexistuje žiadna taká vec ako čo nazývame “tí ktorí dosť vstúpili do cesty bódhisattvy.”

Ó Subhuti, čo si myslíš? Bolo tam vôbec niečo čo by Ten Tak Odišlý získal od Toho Tak Odišlého nazývaného “Výrobca Svetla”, ktoré pomohol priniesť ku môjmu totálnemu osvieteniu v neprekonateľnom, perfektom, a úplnom stave Buddhy?

Tak povedal Dobyvateľ, a potom mu mlaší mních Subhuti odpovedal následovne:

Ó Dobyvateľ, nikdy by nemohlo byť nič také ktoré by Ten Tak Odišlý kedy dostal od Toho Tak Odišlého nazývaného “Výrobca Svetla” ktoré pomohlo prinieť váše totálne osvietenie v rámci neprekonateľného, perfektného stavu Buddhy.

Tak povedal, a potom Dobyvateľ odpovedal mladšiemu mníchovi Subhutimu v nasledujúcich slovách:

Ó Subhuti, tak to je a tak to je. Nieje vôbec nič čo by Ten Tak Odišlý kedy obdržal od Toho Tak Odišlého nazývaného “Výrobcom Svetla” ktoré mi pomohlo priniesť moje totálne osvietenie v neprekonateľnom, perfektnom a úplnom stave Buddhy.

A keď by tam bolo, ó Subhuti, niečo v tom zmusle kde Ten Tak Odíduc dosiahol úplné osvietenie, potom ten Tak Odíduc, “Výrobca Svetla”, by mi nikdy nemohol darovať moju konečnú prepoveď, tým že povedal –

Ó dieťa Brahmanskej rodiny, v dňoch ktoré prídu ty

Sa staneš Jedným Tak Odišlým,

Ničiteľom Nepriateľa, Úplne Osvieteným

Buddhom nazývaným “Jedným Schopným zo Shakyov.”

Ale keďže, ó Subhuti, tam nebolo nič toho druhu kde Ten Tak Odíduc pred tebou teraz dosiahol úplné osvietenie v neprekonateľnom, perfektnom a úplnom stave Buddhy, potom ten Tak Odíduc nazývaný “Výrobca Svetla” mi vlastne daroval moju finálnu predpoveď, tým že povedal –

Ó dieťa z Brahmanskej rodiny, v dňoch ktoré prídu ty

Sa staneš Tým ktorý Tak Odišiel,

Ničiteľom Nepriateľa, Úplne Osvieteným

Buddhom nazývaným “Schopným Jendým zo Shakyov.”

A prečo je to tak? Pretože, ó Subhuti, samotné tieto slová “Ten Tak Odišlý” sú výrazom ktorý sa vzťahuje na skutočnú povahu vecí.

Teraz predpokladajme, ó Subhuti, že by niekto povedal, “Ten Tak Odišlý, Ničiteľ Nepriateľa, Perfektný a Úplne Osvietený, dosiahol svoje totálne osvietenie v neprekonateľnom, perfektnom a úplnom stave Buddhy. Toto by nebolo povedané pravdivo.

A prečo je to tak, Subhuti? Pretože nietje tak ver aso Ten Tako Odšlí dosahuhúci svoje totálne osvietenie v neprekonateľnom, perfektnom, a úplnom stave Buddhy.

Subhuti, táto vec – kde Ten Tak Odíduc dosiahol svoje totálne osvietenie – je niečím čo nezahŕňa ani niečo čo je reálne ani niečo čo je nepravdivé. A toto je prečo Tí tak Odišlí povedali “Každá existujúca vec je niečo z Buddhov.”

A keď my hovorím o “každej existujúcej veci,” ó Subhuti, hovoríme o každej existujúcej veci ktorá nemá žiadnu existenciu. A toto je je, v skutočnosti, prečo ich môžeme nazývať “každou existujúcou vecou” a povedať že sú “niečím z Buddhov.”

Môžeš si myslieť, ó Subhuti, o ilustrovanom človeku s telom, ktorého telo sa stane väčším.

A potom mladší mních Subhuti znovu odpovedal:

Ó Dobyvateľ, Ten Tak Odíduc práve hovoril o človeku s telom, ktorého telo sa stane väčším. Toto isté telo, Ten Tak Odišlý taktiež povedal, je telom ktoré by nikdy neexistovalo. A je to presne prečo ho nazývame “človekom s telom,” alebo “väčším telom.”

A potom Dobyvateľ znovu povedal:

Ó Subhuti, takto to je, takto to je. Predpokladajme že nejaké bodhisattva by povedali, “Ja prinesiem všetky žijúce bytosti k úplnej nirváne.” Nikdy by sme ich nemohli nazvať “bodhisattvou.” Prečo je to tak? Subhuti, myslíš že je nejaká taká vec ako čo my nazývame “bodhisattvou?”.

A Subhuti s rešpektom odpovedal,

Ó Dobyvateľ, žiadna taká vec by nikdy nebola možná.

Dobyvateľ potom povedal,

Toto je, ó Subhuti, že Jeden Ktorý Tak Odišiel povedal že všetky žijúce bytosti sú také že neexistuje žiadna žujúca bytosť, nič čo žije neexistuje, a žiaden človek neexistuje.

A predpokladajme, ó Subhuti, že najká bodhisattva by povedala, “Robím na tom aby som priniesol svoj raj.” To by nebolo povedané správne. Prečo je to tak? Pretože, ó Subhuti, ten raj na ktorého prinesení pracujete keď poviete “Ja pracujem na prinesení môjho raja” je niečo čo Ten Ktorý Tak Odišiel povedal že by ste nikdy nemohli prinesť. A je to presne prečo ho nazývame “raj ktorý treba priniesť.”

A predpokladajme znovu, ó Subhuti, že by bola bodhisattva ktorá by verila, že žiaden existujúci objekt nemá ja.“ Toto teraz je človek ktorého Ten Tak Odídený, Ničiteľ Nepriateľa, Jeden Perfektne a Úpne Osvietený by nazýval bódhisattvou: “bódhisattva”.

Ó Subhuti, čo si myslíš? Má Ten Tak Odišlý oči kože?

A Subhuti s rešpektom odpovedal,

Ó Dobyvateľ, je to skutočne tak: Ten Tak Odišlý naozaj má oči kože.

A Subhuti s rešpektom odpovedal,

Ó dobyvateľ, je to skutočne tak: Ten Tak Odišlý má oči kože.

A Dobyvateľ odpovedal, čo si myslíš? Má Ten Tak Odišlý oči boha?

A Subhuti s rešpektom odpovedal,

Ó dobyvateľ, je to skutočne tak: Ten Tak Odišlý má oči boha.

A dobyvateľ povedal,

Ó Subhuti, čo si myslíš? Má Ten Tak Odišlý oči múdrosti?

A Subhuti s rešpektom odpovedal,

Ó dobyvateľ, je to skutočne tak: Ten Tak Odišlý má oči múdrosti.

A Dobyvateľ povedal,

Ó Subhuti, čo si myslíš? Má Ten Tak Odišlý očí vštzkých vecí?

A Subhuti s rešpektom odpovedal,

Ó Dobyvateľ, je to skutočne tak: Ten Tak Odišlý, má oči všetkých vecí.

A Dobyvateľ potom povedal,

Ó Subhuti, čo si myslíš? Má Ten Tak Odišlý Oči Osvietenej Bytosti?

A Subhuti s rešpektom odpovedal,

Ó dobyvateľ je to skutočne tak: ten Tak Odišlý má oči Osvietenej Bytosti.

Potom Dobyvateľ povedal,

Ó Subhuti, čo si myslíš? Predpokladajme že máte kvantitu Riek Gangy rovnajúcu sa počtom počtu kvapiek vody v Rieke Gange. A predpokladajme, že každá jedna kvapka vody vo všetkých týchto riekach sa stane samostatnou planétou. Bolo by toto veľmi veľa planét?

A Subhuti s rešpektom odpovedal,

Ó dobyvateľ, je to skutočne tak: bolo by tam veľa planét.

A Dobyvateľ odpovedal,

Ó Subhuti, Ja viem, perfektne, oddelené myšlienkové prúdy žijúcich bytostí ktoré má každá táto planéta.

Prečo je to tak? Pretože, ó Subhuti, tá vec, ktorú nazývame “myšlienkový prúd” je “myšlienkovým prúdom” ktorý Ten Tak Odíduc už povedal že ani neexistuje. A toto je presne preto prečo ho my nazývame “myšlienkovým prúdom”.

A prečo je to tak? Pretože, ó Subhuti, myseľ ktorá ja v minulosti a neexistujúca. A mysel v budúcnosti je neexistujúca. A myseľ ktorá práve prebieha v prítomnosti je neexistujúca tiež.

Ó Subhuti, čo si myslíš? Predpokladajme že niekto by zobral všetky planéty tohto veľkého svetového systému, systému s tisíckami a tisíckami a tisíckami planét, a pokryl by ich všetky siedmimi druhmi vznešených substancií, a ponúkol by ich niekomu. Nevytvoril by ten syn alebo dcéra vznešenej rodiny Veľa veľkých hôr zásluh bez takéhoto skutku?

A Subhuti s rešpektom odpovedal,

Ó Dobyvateľ, veľa by ich bolo. Ó Ty, ktorý si Odišiel do Blaženosti, bolo by ich veľa.

Dobyvateľ povedal,

Ó Subhuti, tak to je a tak to je. Ten syn alebo dcéra ctnostnej rodiny by skutočne vytvorili veľa hôr zásluh z takéhoto skutku. A tiež Subhuti, ak by tieto veľk hory zásluh boli v skutku veľkýmu horami zásluh, potom by Ten Tak Odíduc skutočne nikdy nezavolal tieto veľké hory zásluh “veľkými horami zásluh.”

Ó Subhuti, čo si myslíš? Mali by sme niekedy niekoho pokladať Toho Tak Odíduceho jednoducho preto že dosiahli fyzickú formu Osvietenej Bytosti?

A Subhuti s rešpektom odpovedal,

Ó dobyvateľ, niece to tak: nemali by sme nikdy niekoho pokladať za Toho Tak Odišlého jednoducho pretože dosiahlo fyzickú formu Osvietenej Bytosti. A prečo je to tak? Pretože ó Dobyvateľ, dosiahnutie fyzickej formy Osvietenej Bytosti – túto vec ktrorú nazývame “dosiahnutím fyzyckej formy Osvietenej Bytosti” – je dosiahnutím ktoré Ten Tak Odíduc povedal že by nikdy nemohlo existovať. A toto je presne prečo ho nazývame “dosiahnutím fyzickej formy Osvietenej Bytosti.”

Dobyvateľ povedal,

Ó Subhuti, čo si myslíš? Mali by sme niekedy považovať niekoho za “Toho Tak Odíduceho” jednoducho preto, že majú výnimočné znaky Osvietenej Bytosti?

A Subhuti s rešpektom odpovedal,

Ó Dobyvateľ, niece to tak: nikdy by sme nemali niekho považovať za tak odídeného jednoducho pretože majú výnimočné znaky Osivetenej Bytosti. A prečo je to tak? Pretože znaky Osvietenej Bytosti ktoré boli popísané Tým Čo Tak Odišiel sú znakmi Osvietenej Bytosti o ktorej Ten Tak Odišlý povedal že by nikdy nemohli existovať. A toto je presne prečo ich my môžeme dokonca nazývať “znakmi Osvietenej Bytosti.”

A Dobyvateľ odpovedal,

Ó Subhuti, čo si myslíš? Jeden čo Tak Odisiel si niekedy pre seba myslí, “Teraz budem vyučovať Dharmu?” Ak myslíte pre seba, “Teraz Budem vyučovať Dharmu?” Ak myslíte že vyučuje tak vám poviem, ó Subhuti, že by ste sa na to nikdy nemali pozerať z tejto strany, pretože neexistuje žiadna Dharma Ktorú Ten Tak Odišlý vyučuje.

Subhuti, ktokoľvek kto kedy povedal, že “Jeden tak Odíduc vyučuje Dharmu” hovorí o niečom vôbec ani neexistuje; sú úplne pomýlení a nepotvrdzujú to kto som.

Prečo je to tak? Pretože, ó Subhuti, štúdium Dharmy o ktorom rozmýšľate keď poviete “učenie Dharmy” je “učením Dharmy” ktoré vôbec ani neexistuje.

A potom sa mladší mních znovu obrátil na Dobyvateľa nasledujúcimi slovami:

Ó dobyvateľ, bude tam, v nasledujúcich dňoch, nejaká živá bytosť ktorá kedy počula vyučovanie Dharmy ako je táto a kto úplne verí v to čo to hovorí?

A Dobyvateľ odpovedal,

Ó Subhuti, takáto bytosť nebude žijúcou bytosťou, ani nebude nežijúcou bytosťou. Prečo je to tak? Pretože, ó Subhuti, tie veci ktoré nazývame “žijúce bytosti” sú žijúcimi bytosťami ktoré Ten Čo Tak Odišiel povedal niesu. A je to presne preto, prečo ich nazývame “žijúce bytosti.”

Ó Subhuti, čo si myslíš? Je nejaká taká vec ako Ten Čo Odišiel Dosahujúc jeho úplné osvietenie v neprekonateľnom, perfektnom, a úplnom stave Buddhy?

Mladši munch Subhuti odpovedal,

Ó Dobyvateľ, nikdy by tam nemohla byť žiadna iná vec ako Tí Čo Tak Odišli dosahujúc ich úplné osvietenie v neprekonateľnom, perfektnom a úplnom stave Buddhu.

A potom Dobyvateľ povedal,

Ó subhuti, tak to je a tak to je. Nieje žiadna taká vec, ani prinajmenšom: je to niečo neexistujúce. A je to presne prečo ich dokonca môžeme nazývať “neprekonateľným, perfektným, a úplným stavom Buddhy.”

Ja ti daľej ovorím, ó Subhuti, že táto vec je príliš úplne rovnocenná; nieje vôbec nič čo by sme mohli nazvať “neprekonateľným, perfektným, a úplným stavom Buddhu.” Toto je neprekonateľný, perfektny, a úplný stav Buddhu.” Tento neprekonateľný, perfektný, a uplne totálny stav Buddhu je “úplne rovnocenný” v tom že je niečím bez seba, a bez žijúcej bytosti, a niečím bez niečoho čo žije, a bez akéhokoľvek človeka. Každá jedna z týchto vecí ktorá je cnosťou vedie k úplnému osvieteniu.

Predstavte si že by niekto iný zobral, a vyučoval to ostatným, aj iba toľko málo ako jediný verš zo štyroch riadkov z tohto zdokonaľovania múdrosti. Poviam ti, ó Subhuti, že hora vytvorená prvým človekom by sa nestala ani stotinou hory zásluh vytvorenej tým druhým; nevyšla by na žiadnu časť o ktorej sme sa predtým rozprávali, úplne nahor až po tvrdenie že by tam nebol žiaden dôvod pokúsiť sa tieto dve porovnať.

Subhuti, čo myslíš? Či Tí Čo Tak Odišli si pre seba myslia, “Ja vyslobodím všetky žijúce bytosti”? Ak si myslíš že tak zmýšľajú, tak potom ti poviem, ó Subhuti, nikdy by si sa na to nemal takto pozerať. A prečo je to tak? Pretože, ó Subhuti, nieje vôbec žiadna živá bytosť ktorú by Ten Tak Odišlí mohol vyslobodiť.

A ak, ó Subhuti, Ten Čo Tak Odišiel kedy skutočne vyslobodil nejaké živé bytosti, potom by sa zachytil o nejaké seba Toho Tak Odídeného, a nejakej živej bytosti, alebo niečoho čo žije, alebo nejakej osoby Toho Tak Odídeného.

A Ten Tak Odídený, ó Subhuti, povedal že tento akt ktorý nazývame “zachytávanie sa nejakého seba” je zachytávanie seba ktoré ani neexistuje. Je to, v skutočnosti, niečo čo bežné bytosti, ktoré sú deťmi chápu.

A tieto samé bežné bytosti, ó Subhuti, ktoré sú stále deťmi, sú bytosťami ktoré Ten Tak Odišlý povedal že nemôžu vôbec ani existovať. A to je presne prečo ich my môžeme volať “bežnými bytosťami”.

Ó Subhuti, čo si myslíš? Mali by sme považovať niekoho Tak Odídeného jednoducho pretože má výnimočné znaky?

A Subhuti s rešpektom odpovedal,

Ó Dobyvateľ, nie je to tak: nikdy by sme nemali niekoho považovať za Tak Odídenéhojednoducho preto že má výnimočné znaky Toho Tak Odídeného.

A Dobyvateľ povedal,

Ó Subhuti, tak to je, a tak to je. Nikdy by sme nemli považovať niekoho za JednéhoTak Odídeného len preto že majú výnimočné znaky. Ak by sme, Subhuti, považovali niekoho za Jedného Odídeného Tak jednoducho preto že má výnimočné znaky, potom Cisár Zákona by musel byť Jedným Tak Odídeným. Ako taký by sme nikdy nemali považovať niekoho za Jedného Odídeného Tak jednoducho preto že majú výnimočné znaky.

Potom sa mladší mních Subhuti obrátil na Dobyvateľa s nasledujúcimi slovami:

Ako ďaľeko ja môžem pochopiť gro toho čo Dobyvateľ povedal, nikdy by sme nemali považovať niekoho za Jedného Tak Odídeného jednoducho preto že majú výnimočné znaky.

V tomto bode Dobyvateľ povedal tieto línie veršov:

Ktokoľvek vidí vo mne veci ktoré môžete vidieť,

Ktokoľvek pozná ma vo zvukoch ktoré môžete počuť,

Žije v klamstve, sa ma vzdal;

Ľudia ako táto ma vôbec nemôžu vidieť.

Vidíš že Buddhovia sú povahou vecí.

Našimi vodcami sú Dharmické telá.

Tí pre ktorých táto povaha vecí

Je za tým čo vedia

To nikdy nebudú môcť vedieť.

Ó Subhuti, čo si myslíš? Predpokadajme že človek by si pre seba pomyslel že niekto bol Tým Tak Odídeným, Ničiteľom Nepriateľa, Perfektným a Totálnym Buddhom, iba pretože by mali výnimočné znaky Osvietenej Bytosti. Subhuti, nikdy by si nemal myslieť tak ako oni. Toto je pretože, ubhuti, z toho faktu že tam nieje žiadna taká vec ako výnimočné znaky znamenajúce že Jeden Odídený Tak, Ničiteľ Nepriateľa, Perfektný a Totálny Buddha, dosiahol svoje totálne osvietenie v neprekonateľnom, perfektnom a úplnom stave Osvietenej Bytosti.

Ó Subhuti, predpokladajme že by si si mal pre seba pomyslieť že tí, ktorí vstúpili dosť do cesty bodhisattvy niekedy popierajú nejakú konkrétnu vec, ktorá existuje, alebo že si predstavujú že nieje nič čo nemôže existovať. Nikdy by si Subhuti, nemal myslieť že to takto je. Tí ktorí vstúpili dosť do cesty bodhisattvy nikdy nepopierajú žiadnu konkrétnu vec, ani si nepredstavujú že nieje niečo čo existuje.

A na toto ti nova hovorím, ó Subhuti: Predpokladajme že nejaký syn alebo dcéra ctnostnej rodiny by zobrali planéty rovnajúce sa počtom kvapkám vody v Rieke Gange, a pokryli ich siedmimi druhmi vzácnych vecí, a ponúkli by ich niekomu ako dar.

Predpokladajme na druhej ruke že nejaká konkrétna bodhisattva by bola schopná získať stav majstrovstva voči faktu že žiaden objekt vo vesmíre nemá žiadnu povahu seba, ani žiadne bytosti. Táto druhá osoba by vytvorila z tohto aktu hory zásluh ktoré sú nekonečne väčšie ako tie prvé.

Ja ti opäť hovorím, ó Subhuti, že bodhisattvy nikdy do seba neobsiahnu veľké hory zásluh.

A mladší mních Subhuti potom povedal,

Ó Dobyvateľ, chceš povedať že bodhisattvy by nikdy neamli skúsiť zozbierať do seba veľké hory zásluh?

A Dobyvateľ odpovedal,

Samozrejme že by ich mali zbierať, Subhuti. Ale nikdy by ich nemali zbierať nesprávne. A toto je presne prečo to nazývame “zbierať ich dovnútra.”

A predpokladajme, ó Subhuti, že niekto by mal povedať že “ten Tak Odídený odchádza, a prichádza; a tu stojí a tu sedí; a taktiež si ľahá.” Takáto osoba nedokázala pochopiť čo tu teraz učím.

Prečo je to tak, Subhuti? Pretože ten ktorého volíme “Ten Tak Odídený” ani neodchádza nikam ani neprichádza odnikadiaľ. A toto je presne to prečo ich môžeme volať “Tými Tak Odídenými, Ničiteľmi Nepriateľa, Úplne a Totálne Osvietenými.”

A ja ti znovu hovorím, Subhuti. Predpokladajme že nejaká dcéra alebo syn ctnostnej rodiny by zobrali všetky atómy prachu z ktorých sa skladá tento veľký systém sveta a tisícky a tisícky a tisícky planét. A predpokladajme napríklad že by sme rozbili každý z týchto atómov na kopu ešte menších atómov ktoré sa rovnajú počtom všetkým týmto atómom planét.

Čo si myslíš, Subhuti? Bolo by atómov v týchto kopách veľmi mnoho?

A Subhuti s rešpekto odpovedal,

Ó Dobyvateľ, je to tak: týchto malých atómov v tých hromadách by bol veľmi veľký počet. A prečo je to tak? Pretože ó Dobyvateľ, takúto hromady by nebolo možné, potom Dobyvateľ by sa nikdy nemusel obťažovať hovoriť o hromadách malych atómov.

A prečo je to tak? Pretože Jeden tak Odídený povedal že “kopy malých atómov” popísané Dobyvateľom sú kopami ktoré by nikdy nemohli existovať. A je to presne prečo ich môžeme nazývať “hromadamy malých atómov.”

A Jeden Tak Odídený taktiež povedal že tie “planéty vo veľkom svetovom systéme, systéme tisícok a tisícok tisícov planét,” sú planétami ktoré by nikdy nemohli existovať. Toto je presne prečo ich voláme “planéty vo veľkom svetovom systém, systéme tisícov tisícov tisícok planét.”

Prečo je to tak? Pretože, ó Dobyvateľ, ak by boli také nejaké veci ako planéty, potom by to Jeden musel uchopiť ako jednu celú solídnu vec. A Jeden Tak Odídený povedal, že “tendencia uchopiť veci ako solídny celok” popísaná Jedným Tak Odídeným j edruhom uchopenia ktoré ajtak nemôže existovať. A toto je presne prečo ho môžeme navať “uchopiť niečo ako jednu celú solídnu vec”.

A potom Dobyvateľ povedal,

Ó Subhuti, táto tendencia zachytiť veci ako celú solídnu vec je nominálna; veci za všetkými slovami. Aj tak tí ktorí sú stále deťmi – bežné bytosti – sa toho pridŕžajú.

A predpokladajme, ó Subhuti, že niekto by mal povedať: “Jeden Tak Odídený hovorí o videní niečoho ako seba. Jeden Tak Odídený hovorí o videní niečoho ako živej bytosti. Jeden Tak Odídený hovorí o videní niečoho čo žije. A Jeden Tak Odídený taktiež hovorí o videní niečoho ako človeka.” Myslíš, Subhuti, že toto by nikdy nebolo povedané niekým kto hovorí správne?

A Subhuti s rešpektom odpovedal,

Ó Dobyvateľ, nebolo by to tak. Ó vy kto ste Odišiel do Blaženosti, nebolo by to tak. A prečo je to tak? Preotže ó Dobyvateľ, Jeden Tak Odídený povedal že toto je také isté videnie ako vidieť niečo ako seba opísaného Tým tak Odídeným je cestou videnia vecí ktoré by ajtak nemohli existovať. A toto je presne prečo to môžeme nazývať “videť niečo ako seba.”

Potom Dobyvateľ povedal,

Ó Subhuti, toto je ako tí ktorí dosť prenikly do ciest bódhisattvy y mali chápať každý jeden objekt vo vesmíre. Toto je to ako by mali chápať každý jeden objekt vo vesmíre. Toto je to ako by mali vidieť tieto veci; toto je to ako by o nich mali rozmýšľať. Nikdy by neali žiť tak kde rozmšľajú o čomkoľvek ako o objekte, a mali by teda rozmýšľať o veciach.

Prečo je to tak? Pretože, ó Subhuti, Ten Tak Odíduv povedal že rozmýšľať o niečom ako o objekte, túto vec môžeme nazývať “rozmýšľať o niečom ako niečom,” je koncepcia ktorá ajtak neexistuje. A toto je presne prečo to my voláme “rozmýšľať o niečom ako o niečom.”

A ja vám znova poviem, ó Subhuti: Predpokladajme že najká veľká bódhisattva by zobrala nekonečné množstvo planét, a počet planét za všetko spočítanie, a pokryla by ich siedmymi druhmi vzácnych substancií, a ponúkla by ich ako dar niekomu.

Predpokladajme na druhej strane že nejaký syn alebo dcéra zo ctenej rodiny by zobrali tak málo ako len jeden verš zo štyroch línií z tejto sútry zdokonaľovania múdrosti, alebo ho držala, alebo ho čítala, alebo ho pochopila, alebo ho naučila ostatných do detailu, a presne. Vyšli by z tohto aktu nekonečne lepšíe hory zásluh, za všetky spočítateľnosti, za všetky výpočty.

A čo by to bolo, keby sme učili toto zdokonaľovanie presne ostatným? Bolo by to to isté ako nevyučovať to ostatným. A to je presne to prečo to môžme nazývať “učenie to ostatných, presne.”

Vidíš hocičo,

Prinesené sem príčinami,

Tak ako hviezda,

Ako prekážka v oku,

Lampa, ilúzia,

Rosa, alebo bublina,

Sen, alebo blesky,

Alebo inak, oblak.

Keď Dobyvateľ povedal tieto slová, potom sa starší Subhuti radoval. A taktiež bodhisattvy sa tam radovali, a všetky štyri skupiny učedníkov – mnísi, mníšky, muži s celoživotnými sľubmi, a ženy s celoživotnými sľubmi.

Celý svet sa radoval: bohovia, ľudia, a takmer-bohovia, a duchovia taktiež. Radovali sa, a spievali chvály tomu čo Jeden Dobývajúci povedal.

Toto je teda záverom “Diamantového Rezadla,” Extaltovanej Sútry Väčšej Cesty na Zdokonaľovaní Múdrosti.