IRF Summit: Panel Falun Dafa Informačného Centra

Informačné Centrum Falun Dafa uviedlo svoj nový špeciálny report, sledujúci posledné dva roky opresie ČKS v Číne a vo svete. Zahŕňajúc expertov a očitých svedkov, prezentácia ponúka novinky o prenasledovaní Falun Gongu ČKS počas pandémie, zdôrazňuje evidenciu násilného odoberania orgánov, diskutuje o nadnárodnom potláčaní Falun Gong, a ponúka odporúčania na ukončenie ohavností a slobodnejšiu a spravodlivejšiu Čínu.

Panel Hudsonovho Inštitútu o Násilnom Odoberaní Orgánov

Usporiadaný Nina Sheom, riaditeľom Centra pre Náboženskú Slobodu v Hudsnovom Inštitúte, panel predstavil najvýznamnejších expertov na pokračujúce zločiny Čínskej Komunistickej Strany zabíjania ľudí pre zisk z ich orgánov.

Násilné Odoberanie Orgánov

Zväčšujúce sa telo evidencie naznačuje, že Čínske nemocnice sa spolčili s políciou v diabolskej schéme známej ako “odoberanie orgánov.” Držia, často nelegálne, väzňov svedomia proti ich vôli, skúmajú kompatibilitu ich orgánov, a potom systematicky odstraňujú ich zdravé orgány aby dodávali transplantáty pre veľký biznis transplantácie orgánov.

The End of Postcommunism?

After the fall of communism, Central Europeans had certain expectations from the new political elite and those…

Exemplaris Excommvnicationis

is an institutional act of religious censure used to end or at least regulate the communion of a member of a congregation with other members of the religious institution who are in normal communion with each other.

Fakty o Kolese Života

Koleso Života je symbolickou reprezentáciou cyklu existencie v Budhizme. Prečítajte si tento článok a objavte nejaké nové zábavné fakty o kolese života, ako aj veľa cenných informácií o tom, čo každá zo šiestich úrovní v kolese znamená.

Facts About the Wheel of Life

The wheel of life is a symbolic representation of the cycle of existence in the Buddhist religion. Read through this handy article to find out some fun facts about the wheel of life, as well as lots of valuable information on what each of the six realms in the wheel mean.

Súdruh Konfucius?

Ale pozrime sa pod pokličku a niečo tu nesedí. Rozsiahle časti Konfuciovej filozofie chýbajú. Jeho hlas je zmenený.

Preč sú výzvy na život v jednoduchosti, na radovanie sa z ritualizoveného fungovania hierarchických vzťahov, na oslavu neba.

Preč je tiež kritika utláčateľov.

Čo robiť pri náleze hada v záhrade?

Našli ste vretenicu? Ideálne je, ak sa rozhodnete zachovať tento ohrozený a zákonom chránený druh. V opačnom prípade ešte riskujete pokutu. Napríklad aj tým, že niekto nájde u vás práve mŕtvu vretenicu. Zahryznutá mačkou naozaj vyzerá inak, ako rozmlátená motykou.

The Inquisition : Galileo

Unlike many other religions (e.g., Buddhism, Judaism), the Catholic Church has a hierarchical structure with a central bureaucracy. The judge, or inquisitor, could bring suit against anyone. The accused did not have right to counsel. Sentences could not be appealed. The Spanish Inquisition with its notorious autos-da-fé represents a dark chapter in the history of the Inquisition. In northern Europe the Inquisition was considerably more benign: in England it was never instituted, and in the Scandinavian countries it had hardly any impact.