Kvety prázdnoty

 1. Odhaľ pravdu
 2. Kráľ Hôr
 3. Koreň zla
 4. Nepohnutý
 5. Ráno
 6. Nesmrteľnosť
 7. Veľký Boh
 8. Prázdnota
 9. Čo je reálne
 10. Cesta
 11. Náprava
 12. Zrada Bohov
 13. Čakanie na Pravdu
 14. Démon nenávisti
 15. Nebo a zem
 16. Pretvárka
 17. Univerzum
 18. Drogy
 19. Hľadač
 20. Exil I
 21. Exil II
 22. Exil III
 23. Exil IV
 24. Exil V
 25. Spása
 26. Náhoda
 27. Stredozem
 28. Démoni
 29. Hľadáš zmysel
 30. Dobyvateľ
 31. Pokrytci
 32. Púť
 33. Iluzórne
 34. Simulacrum
 35. Hlas
 36. Tajomstvá odhalené
 37. Plameň
 38. Zostupná špirála
 39. Domovina
 40. Smer pravdy
 41. Večnosť
 42. Rozvrátení
 43. Búrky, hurikány, orkány
 44. Spletitosť
 45. Mystériá
 46. Plynutie
 47. Nové začiatky
 48. Cesty
 49. Plynutie času
 50. Planéta
 51. Dych Zeme
 52. Plameň II
 53. Vývoj
 54. Pravda
 55. Dao
 56. Stvoriteľ
 57. Kultivačná prax
 58. Dokonalosť
 59. Tok
 60. Realita
 61. “Koordinátor”
 62. Pravda II
 63. Strata pôvodu
 64. Mlčanie
 65. Plavba
 66. Spoločenstvo
 67. Jednoduchý
 68. Zložitý
 69. História sa opakuje
 70. Odvrhnutie
 71. Osud zlodejov
 72. Hra

Kvety Prázdnoty

Odhaľ pravdu


Svätci, Mudrci, Osvietení
hovoria všetci o jednom
v ilúzii osvietený
voľne kráča životom

Kráľ Hôr


Mocnej postavy
Týči sa medzi nebom a zemou
Udrie do skaly
Naplňa sen tísícich rokov

Koreň zla


Klam, Sebeckosť, faloš,
Nepochopené emócie, nesprávne činy,
Dokedy vydržia pokrytci robiť zlo,
Skončia zmätení a sklamaní

Nepohnutý


Uprostred lží a klamstiev
očierňovania a dezinformácií
pevne zakorenený
Bol tu a navždy ostane

Ráno


Z temnoty noci
záblesk prvých lúčov
Démoni spálení túžbou
Univerza genius loci

Nesmrteľnosť


Zvádzajú ľudí divokými teóriami
vymyslenými princípmi
Kvety rastú na hroboch ľudí
Nesmrteľnosť dosiahnu len niekoľkí

Veľký Boh


Pevne zakorenený v Zákone
s Pravdou voľne putuješ vesmírom
neohrozene objasňuješ pravdu
si Boh dosahuješ nebesá

Prázdnota


Prázdnota vypĺňa kozmos
preniká až po hranice
mudrc pozoruje prázdnotu
Univerzum je nanovo vytvorené

Čo je reálne


Počuješ čo chceš počuť
Vidíš čo chceš vidieť
Realita je skrytá rúškom ilúzie
Osvietiť sa vo svete je ťažké

Cesta


Ťažký krok stúpiš
bez otáčania pevne
desať tisíc rokov
v momente ubehne

Náprava


Ľudské srdcia sú skorumpované
Cesta je pokazená
Ľudstvo nemá nádej na prežitie
Svätci a mudrci sa zaprisahávajú
Odvrátiť katastrofu nemôže nik
S napraveným smerom sa ide ľahšie

Zrada Bohov


Stvorení pre vyšší účel
Kto stvoril bohov?
Krátky človeka údel
Kde nájdeš cestu domov?

Čakanie na Pravdu


Lži, polopravdy, výmysly
Obal je podstata
Ako dlho ešte budú klamať
Pravda ich zasiahne ako guľový blesk

Démon nenávisti


Bezmozog povaha nenávisti
Chrómovo ostré telo
Vnútro bez myslenia ploštice
Svetlo osvieteného napravuje zlo

Nebo a zem


To čo vidíš je ilúzia, klam
Nebo je široké a vysoké
Zemí je státisíc
Ľudstvo nedokáže urobiť pokrok
Bohovia nechcú pomáhať
Ťažký je ľudský údel
Cesty osvietených sú inakšie

Pretvárka


Tvoje myšlienky akoby neboli Tvoje vlastné
Tvoje činy chaotické
Strácaš sa v komplexnom svete rôznych právd
Nezakorenený povievaš ako tráva vo vetre

Univerzum


Záhada skrytá ľudskému oku,
Iba kultivujúci vidí pravdu
Z veľkých utrpení vznikajú výnimočné bytosti
Nebuď sklamaný na ceste k dokonalosti

Drogy


Látky pozmeňujúce myseľ
Látky pozmeňujúce hmotu
Látky pozmeňujúce osud
Opatrnosť a odvaha odhaľujú kozmos
Nezabudni na lekcie naučené

Hľadač


Všetky cesty preskúmal
Do vnútra sa pozeral
Celý kozmos v dlani
Jediný som pretrval

Exil I


Vyhnaný preč do exilu
Komunitou blbcov ktorí prestali veriť
V mene boha robia veci
Dávajte si pozor na tých ktorí tvrdia
že sú Bohovia

Exil II


Vyhnaný vodcami náboženstva
Závistliví, sebeckí, šialení,
Praktizuj=ú klamstvo myslia si že sú Bohovia
Svojmu osudu neutečie nikto

Exil III


Vyhnaný preč
s tichým súhlasom komunity
príbehu seč
nikdy neuvidíš čo urobil by si Ty

Exil IV


Hlúpy a jednoduchý
užitočný idiot
život miliónkrát uplynutý
nenaučil sa čítať z nôt

Exil V


Obmedzený neschopný ignorant
Nasľuboval spásu
Sám zutekal, nechal ľudí ísť na smrť
Bez hanby nerešpektuje nevinných

Spása


Slúbiť ľuďom spásu
potom ich nechať na smrť
je toto zodpovednosť?

Náhoda


Cesty života sú pevne dané
Udalosti nasledujú jedna za druhou
Osvietený múdrosťou sa vymanie
Slobodný, či otrok ktorý trpí núdzou

Stredozem


Niektorí píšu o zemi stredu
Krajina moja, rodná zem
či vládnuť môžeš bez intelektu
Či násilím obohatiť planétu?

Démoni


Už nedokážu zakryť
svoju zbabelú hadiu povahu
hrdo sa ňou pýšia
peklo ich očakáva

Hľadáš zmysel


Tisícky životov stratený blúdiš svetom
Odpoveď hľadáš zmysel bytia
Nik nevie dať odpoveď letom
Zdvihneš zrak od kníh-hľa Buddha.

Dobyvateľ


Buddha – víťaz nad démonmi
kráča, žije na zemi
rýchlo nasleduj jeho kroky
duchovné bohatstvo Ťa neminie

Pokrytci


Oháňaš sa vznešenými slovami
Nevieš preniknúť do hĺbky
Kôli ideám si ochotný aj zomrieť
Fanatický stratený neustáole bojuješ
Činy zraňujú
Slová zahmlievajú
Myšlienky nestále
Cesta sa uzavrela
Kto nájde pravdu vo svete klamstiev

Púť


Narodený do tohto sveta
Stratený v ilúzii bytia
Nájdeš mudrcov a cesty
Kto sa dokáže osvietiť k Pravde?

Iluzórne


Mechanicky vykonávaš rutinné akcie
S pocitom zmysluplnosti si vymieľaš hlavu
Taká je Tvoja cesta, možno sa raz prebudís,
Nespoliehaj sa na davovú históriu

Simulacrum


Počet vesmírov je nesmierny
Kozmické bytosti prenikajú dimenziami
časopriestory sa točia a prelínajú
Kto dokze rozlúštiť záhadu?

Hlas


Božský hlas odhaľuje mystérium,
zložitosť dimenzií a časopriestorov
Kto dokáže odhaliť pravdu bytia
Aká dlhá cesta ťa ešte čaká

Tajomstvá odhalené


Mystériá vesmíru sa odhaľujú,
Vyvolení ľudia sa osvecujú k pravdám,
Kto dokáže preniknúť záhadami,
Morálne uvedomenie vedie ľudí k dobru

Plameň


Božské plamene
spaľujú dušu
prameň Pravdy
vo svete vyschol

Zostupná špirála


Ignorujúc všetky varovné znemania
ženieš sa do skazy
prosíš na kolenách o božiu pomoc
prečo nik neodpovedá?

Domovina


Starobylá zem
podáva svedectvo histórie
Kde sú tí veľkí Bohovia
Kde ich v dnešnej dobe nájdem

Smer pravdy


Chladný rez na srdci,
Plavíš sa zamrznutou krajinou,
Ústa plné spasenia,
Kto sa osvietil k ilúzii?

Večnosť


Voda, vietor, oheň, zem, kov
Nič neunikne kolobehu,
Vymaniť sa z ilúzie sveta,
Prechodný stav bytia

Rozvrátení


Používajú moderné technológie
odmietajú moderné hodnoty
hady, vši a zmije
skrývajú sa do žltej a modrej

Búrky, hurikány, orkány


demonštrujú svoju pradávnu moc
tvrdíš že napravuješ duchovný zákon
slepé ovce pokrytecky pochodujú

Spletitosť


Ľudské osudy plynú ako rieka,
ublíženia, podvody, vraždy vojny,
Šťastie má ten kto sa v pokoji narodí
cesta životom upevňuje dohody

Mystériá


Mystérium Univerza
kto rozlúšti záhadu?
Život po živote
v ilúzii zamknutý
čas plynie pomaly
ľudský život je krátky
vedomie prekoná všetky dimenzie
v jedinej myšlienke – osvietený

Plynutie


Poctivo si zarábaš na živobytie
vo voľnom čase sa kultivuješ
kto hľadá kľúč k opravdovému zasväteniu nájde
ani desať miliárd bytostí ho nezmätie

Nové začiatky


Eóny vekov čakal na pravdu
Zákony získané putuje svetom
Problémy rieši malé aj veľké
Týči sa medzi nebom a zemou

Cesty


Spletitosti ľudských záležitostí
Konzumácia alkoholu bez hostí
Kto svety univerza premostí
V sekunde z tela ostanú len kosti

Plynutie času


Záblesk, mihnutie oka
čas sa kráti, čas sa vlečie
Koľko životov čakáš na spásu
Potom robíš hlúposti namiesto kultivácie

Planéta


Peklo a Raj
Nebesia a Zem
Kde si bol stvorený
kde Pravdu nájdem?

Dych Zeme


Oceány, lesy, mestá
Človek vo svojom úli
Vyššie pravdy usmerňujú ľudské záležitosti
Stvoriteľa nenájdeš vo svete

Plameň II


Výheň hučí plameňom premeny
Kto je nebeský stvoriteľ
Simulácia reality a bolesti
Nech vystúpi kto tvrdí že je spasiteľ

Vývoj


Čas má svoje plynutie
Koniecje v nedohľadne
ľahko je písať o Bohoch
Kto prinesie pravé poznanie

Pravda


Lož, pretvárka, faloš
závisť, zlo, nenávisť
povrchnosť, vymletá hlava
cesta do nebies vedie inakadiaľ
ako si predstavuješ
Prestal si myslieť
tvoje činy riadi diabol
Chytáš sa slamiek
Kto Ti pomôže z topiacej lode?
Len málo dokáže nájsť cestu späť

Dao


Stáročia hľadáš cestu
Pravdu vo svete nenájdeš
Až keď vystúpiš
Uvidíš že pravda je mŕtva

Stvoriteľ


Kto stvoril stvoriteľa?
A kto stvriteľovho stvoriteľa?
Náboženské dogmy
Nepomôžu na ceste k Dokonalosti

Kultivačná prax


Čo sa stalo s mojou drahou
kultivačnou praxou
Náboženské dogmy
pokrytectvo, nenávisť
obrátenie princípov
démonizácia nevinnosti

Dokonalosť


Prvotný knoflikt
Existenčný horror
Zmena myslenia
Spirituálna dokonalosť

Tok


Milosrdná jednoduchosť
každodenná zaábudlivosť
je to skutočnosť a či len sen
Pravé poznanie zachovať

Realita


Väzenie na tvojom srdci
Väzenie v tvojej mysli
Stále bližšie
Väzenie na tvojej koži

“Koordinátor”


Využívaš svoje postavenie
Čuduješ sa že ťa nikdo nemá rád
Túžiš po moci, peniazoch a sláve
Si bezcharakterná sviňa

Pravda II


Pokrivené vnímanie
Temné pochopenie
Zapredal si svoju dušu
Diablovi v ľudskej koži

Strata pôvodu


Každý národ má tradičnú kultúru
Vymiznutie originálnych pohybov
Strata cesty namiesto toho maglajz
Ktorá generácia by odpustila zradu?

Mlčanie


Sychravá jeseň
studený dážď
falošní proroci
kde je Stvoriteľ

Plavba


Tam kde iní skončili
Ja začínam len
Tisíc prekážok
Nakoniec loď dorazí

Spoločenstvo


Cvičíš v súcitnom poli
Obklopený priateľmi a
známymi tvárami
utvárate históriu
plánujete projekty
zlodeji, podvodníci a faloš
nemajú šancu
hady, krysy a ploštice
utekajú od strachu

Jednoduchý


Intelektuálne menejcenný
hlúpy, primiívny, jednoduchý,
ktosa Ti prihovorí
kto Ti pomôže z nočnej mory?

Zložitý


Šampión myslenia
Tvorca filozofického smeru
Spirituálne dokonalý
Kráča hrdo a vzpriamene

História sa opakuje


Náboženstvo má krvavú históriu
Zneužité zaslepenými fanatikmi
Dodnes zakotvené v systéme
Rýchlo precitni zo svojej ilúzie

Odvrhnutie


Nebesá žasnú
nad drzosťou
Kozmos sa ozýva smiechom
Kot si dovoľuje skrížiť cestu vyvolenému
Bolesť a utrpenie ho neminie
Hrdo kráča svetom
vyhnaný z Raja
pre svoju odvahu
vzpurnú povahu
hrdosť intelektuálnej dokonalosti
a spirituálnej perfekcie

Osud zlodejov


Zisk zatemnil myseľ
okradnúť, oklamať, podviesť,
ťažko sa žije vo svete,
svedomie sťažklo

Hra


Eóny vekov
čakáš na spasenie
klam, ilúzia, taj
vyviesť z tmy do svetla
nebo, peklo, raj