IRF Summit: Panel Falun Dafa Informačného Centra

Informačné Centrum Falun Dafa uviedlo svoj nový špeciálny report, sledujúci posledné dva roky opresie ČKS v Číne a vo svete. Zahŕňajúc expertov a očitých svedkov, prezentácia ponúka novinky o prenasledovaní Falun Gongu ČKS počas pandémie, zdôrazňuje evidenciu násilného odoberania orgánov, diskutuje o nadnárodnom potláčaní Falun Gong, a ponúka odporúčania na ukončenie ohavností a slobodnejšiu a spravodlivejšiu Čínu.