Mať psa znamená mať aj väčšiu zodpovednosť

Stále viac ľudí si zadovažuje psa, ktorý sa mnohokrát stane aj ďalším členom rodiny. Veľká väčšina majiteľov pristupuje k svojim povinnostiam zodpovedne. Starajú sa nielen o svojich psov. Zároveň dbajú na to, aby nerušili susedov alebo neznečisťovali bytové domy a okolie ihrísk. Nemálo psíčkarov si, žiaľ, neuvedomuje, že vlastniť psa znamená mať zaňho aj zodpovednosť.

Miliónová linka je už spustená: za týždeň spracuje 20 ton bioodpadu

Linka určená na spracovanie kuchynského odpadu za viac ako milión eur, na ktorú mesto Liptovský Mikuláš získalo financie z eurofondov, je už spustená v skúšobnej prevádzke. Súčasťou celého procesu spracovania biooodpadu je aeróbny fermentor, čelný nakladač, preosievač, zberové vozidlo, miešací voz a drvič. Mikulášska samospráva tak pokračuje v trende ekologizácie procesov pri nakladaní s odpadmi.