IRF Summit: Panel Falun Dafa Informačného Centra

Informačné Centrum Falun Dafa uviedlo svoj nový špeciálny report, sledujúci posledné dva roky opresie ČKS v Číne a vo svete. Zahŕňajúc expertov a očitých svedkov, prezentácia ponúka novinky o prenasledovaní Falun Gongu ČKS počas pandémie, zdôrazňuje evidenciu násilného odoberania orgánov, diskutuje o nadnárodnom potláčaní Falun Gong, a ponúka odporúčania na ukončenie ohavností a slobodnejšiu a spravodlivejšiu Čínu.

Bodies… The Exhibition

The exhibit states that its purpose and mission is the education of laymen about the human body, leading to better health awareness. All the human plastinates are from people who donated their bodies for plastination via a body donation program. Each Body Worlds exhibition contains approximately 25 full-body plastinates with expanded or selective organs shown in positions that enhance the role of certain systems.