Veľkokapacitné centrum v Nitre prechádza od pondelka 8. augusta do spiaceho režimu

Na základe vyhodnotenia vyťaženosti veľkokapacitného centra v Nitre v posledných týždňoch pristupuje ministerstvo vnútra k jeho uvedeniu do spiaceho režimu. Žiadatelia môžu v priestoroch výstaviska v Nitre, kde sa veľkokapacitné centrum nachádza, poslednýkrát vykonať registráciu za účelom získania dočasného útočiska v piatok 5. augusta do 19. hodiny.

Rusko: EÚ obnovila hospodárske sankcie súvisiace s vojenskou agresiou Ruska voči Ukrajine na ďalších šesť mesiacov

Tieto sankcie, ktoré boli prvýkrát zavedené v roku 2014 v reakcii na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine, sa od februára 2022 vzhľadom na nevyprovokovanú a neopodstatnenú vojenskú agresiu Ruska voči Ukrajine výrazne rozširovali. V súčasnosti pozostávajú zo širokého spektra odvetvových opatrení vrátane obmedzení v oblasti financií, energetiky, technológií a tovaru s dvojakým použitím, priemyslu, dopravy a luxusného tovaru.