Fakty o Kolese Života

Read Time:5 Minute, 35 Second

Koleso Života je symbolickou reprezentáciou cyklu existencie v Budhizme. Prečítajte si tento článok a objavte nejaké nové zábavné fakty o kolese života, ako aj veľa cenných informácií o tom, čo každá zo šiestich úrovní v kolese znamená.

Čo je Koleso Života?

Koleso Života, tiež známe ako Bhavachakra, je symbolickou reprezentáciou cyklickej existencie v ktorú verí Buddhizmus. Budhisti veria v kontinuálny cyklus naoredia, života, smrti. Veria, že môžete byť oslobodený z tohto cyklu znovuzrodenia keď dosiahnete osvietenie. Koleso je rozdelené na 5 alebo 6 ríš do ktorých sa môže duša zrodiť. Koleso samo osebe je zobrazené ako držané démonom, ktorý reprezentuje pominuteľnosť, s 12 štádiami závislého vznikania okolo.

Fakty o Kolese Života

Koleso života môžete nájsť na stenách zvonka väčšiny kláštorov Tibetského Budhizmu v Tibete a Indii. Jeden z kľúčových dôvodov kreslenia Kolesa zvonku Budhistických kláštorov bolo učiť a rozšitovať Budhistickú filozofiu slabo-vzdelaným farmárom a pastierom. Títo ľudia by ťažko pochopili jazyk a fakty o kolese života, takže tento obraz bola pre nich výborná vizuálna pomôcka.

Tu sú nejaké zaujímavé fakty o kolese života, aby ste pochopili jeho zmysel a dôležitosť tejto kľúčovej časti Budhistickej viery:

 • Bytosť, ktorá drží koleso života je známy ako Yama, Pán podsvetia.
 • Zmyslom Yamu je obraňovať Budhizmu a Budhistických ľudí.
 • Yama predstavuje pominuteľnost a smrť a drží koleso života vo svojich kopytách.
 • Dukha je Budhistické slovo pre utrpenie. Budhisti veria že utrpenie je pravou podstatou všetkej existencie.
 • Buddha je zobrazený v každej ríši a predstavuje nádej možnosti úniku.

Rozličné časti kolesa života majú svoj špecifický zmysel:

 • Obrázky v strede kolesa predstavujú tri jedy ignorancie, pripútanosti a nevôle.
 • Druhá vrstva kolesa predstavuje karmu.
 • Tretia vrstva kolesa predstavuje šesť ríš cyklyckej existencie.
 • Štvrtá úroveň kolesa predstavuje dvanásť článkov vzájomne závislého vznikania.
 • Démonická postava držiaca koleso predstavuje pominuteľnosť.
 • Mesiac nad kolesom predstavuje oslobodenie z cyklu existencie.
 • Buddha ukazujúc na mesiac je ukážkou toho, že oslobodenie je možné.
 • Tri vnútorné kruhy ukazujú že tri jedy ignorancie, pripútanosti a nevôle prinášajú pozitívne aj negatívne činy; výsledok týchto činov je nazývaný kramou.
 • Následkom toho, karma vytvára šesť ríš, ktoré reprezentujú rôzne typy utrpenia v cykle existencie.

Yama, Pán Podsvetia

Ako je spomenuté vyššie, hrôzostrašná démonická postava ktorá je zobrazená ako držiaca koleso života sa volá Yama, Pán podsvetia.

Yama, napriek svojmu hroznému zjavu, nieje zlou postavou. Naopak, v skutočnosti je Yama úplne oddaný ochraňovaniu Budhizmu a Budhistov. Budhistická legenda hovorí, že Yama bol kedysy svätý muž ktorý veril v to že dosiahne osvietenie, keď bude meditovať v jaskyni 50 rokov. V 11tom mesiaci 49teho roku, zlodeji vnikli do jaskyne kde Yama meditoval. Zlodeji ukradli býka a odsekli mu hlavu. Dozvedeli sa že Yama ich videl, takže odsekli aj jeho hlavu.

Toto však nebol Yamov koniec, keďže si dal namiesto svojej hlavy hlavu býka. Takto sa zíkal hrôzostrašnú formu Yamu ktorú vidíme nad kolesom života. Yamovým daľším krokom bolo zabitie zlodejov a vypitie ich krvi, potom ohrozovoal celý Tibet. Yama robil zlobu až pokiaľ sa Manjushri, Bodhisatva Múdrosti manifestoval ako ešte hrôzostrašnejšia posava, Yamantaka a porazil Yamu. Tak sa Yama stal obrancom Budhizmu.

Šesť Ríš

Okolo vnútorného kruhu kolesa života, je zobrazených šesť ríš:

Ríša Hladných Duchov

Hladní duchovia majú obrovské, prázdne bruchá, ktoré si stále túžia naplniť, ale ich tenké krky znamenajú že nemôžu jesť. V skutočnosti sa v ich ústach jedlo premení na oheň a popol. Toto vedie k obrovskému hladu a smädu ktorý nedokážu uhasiť, a výsledkom je šialená existencia. Dôvodom prečo sú hladní duchovia v tejto ríši je ich nesmierna chamtivosť. Ríša Hladných Duchov je zväčša zobrazená medzi Ríšou Asúr a Ríšou Pekla. Je to pretože ich karma nebola až taká zlá aby sa mohli znovuzrodiť v Ríši Pekla, ale nebola dosť dobrá na Ríšu Asury.

Táto ríša je celá o nesplnených túžbach. Buddha je zobrazený s nádobou plnou nektáru a predstavuje cnosť veľkodušnosti. Toto ukazuje, že aby sme sa vyhli osudu hladných duchov, človek musí byť štedrý.

Ríša Pekla

Ríša pekla je asociovaná s obrovskou bolesťou, strašným teplom a silným chladom. V Budhizme sú zobrazenia pekla veľmi rôzne a sú dosť podobné zobrazeniu pekla ako v Kresťanstve. Ríša Pekla je zobrazná ako miesto stvorené z ohňa a ľadu. V horúcej časti ríše, Bytosti Pekla trpia a sú mučené. Toto mučenie zahŕňa pomalé horenie nad večnými ohňami zatiaľ čo sú časti ich tela odrezávané, varené a zjedené nenásytnými démonmi. Inde, v chladnej časti pekla sú Bytosti Pekla zmrazené.

Buddha je tiež zobrazený v tejto ríši, čistí cestu, ktorá vedie z pekla. Toto znázorňuje že hnev a nenávisť vedú do pekla a trpezlivosť vedie z neho.

Ríša Zvierat

Tí, ktorí boli špeciálne slabí, samoľúbi a ignorantskí počas svojich životov sú posielaní do Ríše Zvierat. Zatiaľ čo zvieratá znejú v pohode, nie je to ľahká existencia. Tí v Ríši Zvierat sú lovení a jedení buď ľuďmi, alebo inými zvieratami, bez akejkoľvek pomoci.

Znak ľudí, ktorí boli poslaní do Ríše Zvierat je že sú predpovedateľní, ľahostajní a lipnú na tom, čo poznajú. Títo ľudia väčšinou taktiež nemajú žiadny zmysel pre humor.

Buddha je taktiež zobrazený v tejto ríši so svojim mečom, čo je symbolom deštrukcie ignorancie a ukazuje cestu von z tejto ríše.

Ríša Ľudí

V Ríši Ľudí, ľudia trpia bolesťou choroby, staroby a smrti ako výsledok ich vlastného sebectva a túžob. Zatiaľ čo toto nemusí znieť veľmi príjemne, Ríša Ľudských Bytostí je väčšinou chápaná ako najlepšia z šiestich ríš. Toto je pretože v tejto ríši majú ľuďia prístup k Budhistickým učeniam a teda, majú príležitosť uniknúť z kolesa života.

Budha je zobrazný v tejto ríši a predstavuje možnosť príležitosti úniku.

Ríša Bohov

Ríša Bohov je najvyššou úrovňou v kruhu života, preto je vždy zobrazovaná na vrchole kolesa. Ríša Bohov zobrazuje poešenie a ilúzie večného šťastia. Táto ilúzia je to, čo robí túto ríšu takou nebezpečnou. Tí, ktor žijú v tejto ríši žijú dlhé a šťastné životy, a nemajú žiadny reálny koncept utrpenia. Táto slastná existencia ich vedie k pýche a márnivosti. Navyše, tí v Ríši Bohov sú takí spokojní, že nemajú žiadnu túžbu oslobodiť sa z kolesa. Nakoniec, ich šťastné životy prídu ku koncu, a musia sa zrodiť v ďaľšej, omnoho menej šťastnej ríši.

Bodhisttva Avlokiteshvara, najdôležitejšie božstvo v Buddhizme, varuje pred pýchou, márnivosťou a ignoranciou, ktorá sa môže zrodiť v tejto ríši tým, že presadzuje cnosť meditácie.

Ríša Polo-Bohov alebo Ríša Asúr

Ríša Polo-Bohov a Ríša Asúr je obývaná polobohmi, ktorí sú zatiahnutí do neustáleho, neprestávajúceho boja s bohmi. Tento boj je nad vlastnením Stromu Túžob. Korene tohot stromu ležia v ríši polobohov, zatiaľ čo jeho listy, plné zrelého ovocia, padajú na stranu bohov. Bohovia aj polobohovia si prajú úplné vlastnenie tohto stromu. Je to závisť polobohov, ktorá ich udržuje v pasci kolesa života.

Buddha je tiež zobrazený v tejto ríši aby reprezentoval nádej, že jedného dňa budú môcť uniknúť z tejto ríše.


Leave a Reply

Your email address will not be published.