Hlas Volajúceho Na Púšti

Read Time:2 Minute, 32 Second

Smädný, unavený, hladný. Hlas volajúceho na púšti. Prišiel si vyskúšať svoj boj s diablom. Napriek tomu všetkému nie je hladný duch. Prekypuje najvyšším poznaním univerza. Preskúmal mnohé časopriestory, osvietil sa k mnohým kalpám vývoja a úpadku. Teraz putuje vyprahnutou krajinou. Miestom v pôvodnom raji, ktoré nie je pre ľudí na život. Je testamentom krehkosti existencie.

Prichádza k posvätným kameňom, tu už na neho čaká. Knieža tohto sveta. Navždy vyhnaný musí putovať po zemi. Nemôže zomrieť a tak musí čakať. Súdi ľudí bez mandátu. Niektorí ho oslavujú a uctievajú. Nedáva nikomu nič zadarmo.

“Tak tu si.”

“Čo odo mňa chceš, choď za mňa diabol.”

“Dám ti všetko čo si zažiadaš, kniežatstvá, moc, bohatstvo, urodzené aj jednoduché ženy.”

“Nič z toho, čo mi môžeš ponúknuť ma nezaujíma a nepresvedčí. Prišiel som vykonať poslanie svojho Otca.”

“Dám ti moc nad životom a smrťou, uzavrime dohodu.”

“Bež odo mňa Satan, radšej budem blúdiť zemou v prachu ako červ, ako by som mal zapredať to, čo mi bolo dané zhora.”

“Pozri, pred tebou ležia kráľovstvá, kniežatá sa ti klaňajú, budeš mať všetkého dostatok, jedla, pitia, krásnych šiat, najnovšie technológie a všetky znaky najvyššieho bohatstva.”

“Ja už mám znaky, ktoré mi boli dané zhora. Najvyššie nebeské znaky.”

“Chod histórie nemožno zvrátiť, nesmrteľnosť je nedosiahnuteľná méta. Vyplýva to z podstaty ilúzie.”

“Ty sám si ilúziou toho, ktorý ťa stvoril a vyhnal z raja pre tvoju vzburu.”

“Uváž, absolútna dokonalosť poznania je obmedzená na roky ktoré Ti boli dané a úrovňou ľudského vývoja v ktorom sa nachádzaš. Vyššie abstrakcie a symboly reality zatiaľ nie sú odhalené. Konečné hranice poznania sú ešte ďaleko a nie je možné ísť za ne, ani s najvyššou čistotou srdca.”

“Poznanie mne dané od Otca prekračuje hranice hmoty a stvorenia. Úplná, čistá a dokonalá je vyššia podstata. Koľko kálp čakalo ľudstvo stvorené Bohom na to aby sa mohlo realizovať v spirituálnom ovocí. Nič neostane skryté Otcovmu zraku, ktorý nad všetkým bdie a nerobí mu problém nad všetkým dozerať a o všetko sa správne starať.”

“Tvoj otec na teba zabudol, zanevrel na nevďačné ľudstvo, neustále pokúšajúce ovocie poznania, ľudstvo, ktoré sa odvrátilo od viery a vložilo svoje nádeje do seba samého. Do surovosti, kradnutia, zabíjania. Nemá šancu na prežitie. Svetlo starých spisov a mŕtvych spasiteľov zanikne v honbe za ziskom. Obrovské egá mocných zatienili božskú dokonalosť a potupný údel chudobných prilieva olej do ohňa. Nového spasiteľa nepotrebuje seba deštrukčná primitívna masa hlúpeho stáda.”

“Zachovanie poznania pre budúcnosť, oslobodenie tých, ktorí sa môžu zbaviť okov ilúzie a konečné dovŕšenie ľudí dneška, to je úlohu mudrca.”

“Tvoj Otec Ťa nechá trpieť aby ukázal pravú povahu zla vrodeného v ľudoch. Budeš nimi opovrhnutý, zatratený, v historickom príklade na pokorenie zla. Toto chceš? Toto vymeníš za dokonalý pozemský život v dostatku?”

“Vôľa nebies dokonalosti konečného okamžiku je najvyššou radosťou pokorného učeníka.”

Po týchto slovách diabol zmizol. Malý boj vyhratý, pomyslel si. Dosiahnuť absolútnu dokonalosť v boji so šíkmi diablových prisluhovačov.

Ďalšie úrovne prinášajú ďalšie zlo.

Cesta pokorného pokračuje až do úplného konca.

Oslobodený kozmos pretrvá naveky.


zdroj originálneho článku : https://www.tiferet.sk/?p=48

Leave a Reply

Your email address will not be published.