Súdruh Konfucius?

Konfucius je tieto dni všade. Masy tanečníkov oblečených ako mudrc sa predvádzali na otváracej ceremónii Pekingskej Olympiády v zobrazení jednoty.

Jeho socha bola postavená minulý rok na Námestí Nebeského Pokoja, oproti veľkej štátnej budove.

Inštitúty nesúce jeho meno, sponzorované Čínskym štátom, vyrastajú pri univerzitách okolo sveta.

Vyzeralo by to ako správny čas, pre filozofa-kultúrneho ambasádora. Vyzerá to že našiel politické obecenstvo po ktorom túžil, ale niekdy nevyhral, v jeho vlastných časoch.

Ale pozrime sa pod pod pokličku a niečo tu nesedí. Veci chýbajú. Rozsiahle časti Konfuciovej filozofie chýbajú. Jeho hlas, je zmenený.

Preč sú výzvy na život v jednoduchosti, na radovanie sa z ritualizoveného fungovania hierarchických vzťahov, na oslavu “neba.”

Preč je tiež kritika vlády utláčateľov. Bol to Konfucius, napriek všetkému, ktorý povedal svojim učedníkom, “Tyrania je horšia ako človeka-žerúci tiger.”

Volajme to Confucius Lite.

Mudrc je zrazu všade, ale nikde.

Komunistickí ideológovia selektívne vybrali časti Konfuciánskej doktríny aby vytvorili paródiu, ktorá má niečo pre každého, zatiaľ čo nehrozuje nikoho.

Táto zmena je viac ako len update. Je to apropriácia na politické ciele.

Taktiež to hovorí o väčšej, viac znervózňujúcej otázke: môže tradičná Čínska kultúra spolunažívať s Čínou, ktorú ovláda Komunistická Strana? Alebo, špecifickejšie, dovolí to Strana?

Pri hľadaní odpovede je jedna vec ktorú musíme mať na zreteli. Čínska vládnuca strana nie je veľmi Čínska.

A vie o tom.

Čínska komunistická ideológia bola ukovaná v Svietskom Rusku, a zrodená z výhne Marxisticko-Leninovského zmýšľania v Európe. V skorom 20 storočí, jej ateistická doktrína a násilné inklinácie boli importované do starodávnej Čínskej civilizácie.

Bolo to strašné spojenie.

Hodnoty, ktoré fungovali po storočia ako harmónia, dobro a rešpekt ku starším boli obrátené na hlavu. “Boj” sa stal novou lingua franca a násilie jeho znakom.

Pod Maom boli útoky na kultúru nesmierne okázalé. Občania boli vydieraní aby “rozbili starý svet” tradičnej Číny. Budhistické kláštory boli zbúrané, Konfuciove sochy zničené kladivami. Klasické novely boli spaľované v orgiách “revolučného” zápalu.

Zatiaľ čo kladivá už dnes niesu videné, nepohodlie s čínskou kultúrou je stále tu.

Veľa z toho čo dnešní vládcovia hovoria je diametricky odlišné k hodnotám, ideálom a viere milénií Čínskej kultúry.

Keď sa autentické vyjadrenie Čínskej kultúry spojí samo, neusmerňovaní Stranou, ako sa cíti?

Ohrozená.

Pozrite sa na bizarnú snahu zahatať skupinu klasického Čínskeho tanca, Shen Yun Performing Arts. Skupina sa snaží oživiť klasickú Čínsku kultúru, zatiaľčo Strana sa snaží zastrašovať divadlá okolo sveta k zrušeniu predstavení.

Alebo si zoberte kontrast Taiawana – krajinu s Čínskym kultúrnym dedičstvom ktorá nieje ovládaná Komunistickou Stranou. Tam sa Shen Yun nestretáva so žiadnym takým potlačovaním a namiesto toho získal oficiálne odobrenia.

Všetko toto ukazuje v novom svetle Stranu a jej nenávisť voči Falun Gongu.

Vo Falun Gongu, strannícki vládcovia uvideli opak, telo ideí a praktík ukovaných v Čínskej minulosti, zato rezonujúce so srdcami a mysľami dneška.

Bolo to všetko, čím Strannícka doktrína nebola.

Učenia Falun Gongu a pravdivosti, súcite a znášanlivosti zlepišili Čínsku spoločnosť, inšpirovali skutky altruizmu, dobroty a ľudskosti.

Dotrína Strany a jej ideológie “boja”, na druhej strane, rošírili korupciu, netoleranciu a činy hrozného násilia.

Konfúcius by nemal radosť.


zdroj : https://faluninfo.net/comrade-confucius/

Author: anathema
anathema, in common usage, is something or someone detested or shunned. In its other main usage, it is a formal excommunication.

Leave a Reply

Your email address will not be published.