Asteres Planetai – 10 – Neanorexia Nervosa

Vychádzaš do slnkom zaliateho dňa
brehy sa posunuli, zaplavila ich vlna
zdesený z ďalšieho pohľadu na vec
otrasený z elektriny a výmolov, ktoré si vymysleli
pozeráš novými očami na včelí úľ
ľudstvo si ide ďalej svoje každodenné trápenie
nové trápenie začína v tvojej duši
veľmi konkrétne a hmotné sily
sa pokúšajú pretrhnúť reťazec udalostí.
Odteraz navždy zmenený, tvoj tieň ťa neopustí
nevieš mu utiecť, striasť ho, zbaviť sa
ťažkostí, ktoré spútali ti fungovanie
odhadzuješ neresti bežného človeka
vstupuješ do chrámu narušeného ticha
opusteného chrámu divých vlkov, šakalov
hladných duchov ktorí boli spútaní nevedomosťou
obzeráš sa vôkol seba, všade samý zmar
nepochopenie, odmietanie, zápalky
navonok akceptácia no uši vždy nastražené
pripravený zasiahnuť a udrieť je každý
strachom vysušené telá mľandravých svalov
podvyživení duchovia sa plížia ulicami
konajú zlo na ktoré nie je nikto pripravený
aby si zachránili tvár a zachránili krk
ego veľkosti kozmu, predsa stále padajú
nemajú v srdci pochopenie, nemajú nádej
egoistické hmýrenie, čo najviac si uchmatnúť
na úkor druhého, potom sa priblblo usmievajú
na kope hovna z ktorej žerú ako muchy mäsiarky
takáto je tvár nekonečna, takýto sme my
druh Bohom odsúdený, zabudnutý na večnosť
kráčať v dymovej clone úspechov a sklamaní
sám seba nedokážeš ovládnuť, sám seba otočiť
musia ťa iní a keď to nezvládneš krútiť sa ako červ
pomaly plaziť sa atóm po atóme v priestoročase
potom budeš odstránený z povrchu zeme
zakopaný hlboko do jej útrob, až kým si nik nespomenie
aký si bol ľudský omyl, neúspešný jedinec
čo nikdy nedostal svoju šancu zažiariť
ani len jednu šancu vyjadriť svoj názor na vec
potuluješ sa lesmi tejto malej krajiny
nahováraš si že démonické prostredie surového života
ťa kľudní a dá ti novú nádej, nový pohľad
cez ktorý by si si mohol splniť svoje sny o úspechu
o dosiahnutí hmotných mét, úľavy a radosti
ja ťa však nesúdim, na to nemám právo
len pozorujem zdiaľky v tichosti túto márnosť
márnosť nad márnosť ako sa z malého chce stať veľký
pracuješ vo dne v noci, nebojíš sa ísť cez mŕtvoly.
Starí priatelia ťa ešte nezradili, no je tu zmena
pozerajú sa cez prsty na deformovanú tvár
na ošklbaného vtáka, ktorý chcel lietať
na dieťa, ktorému vzali vzácny dar.
Brodíš sa špinavým potokom sveta
toxickým odpadom vyvierajúcim zo sŕdc
egoizmus a využitie každej príležitosti
je ti ustavičným mementom zrúcaniny
postmodernej civilizácie bez hodnôt.
Chcel by si aby zlo bolo zničené
úplne odstránené zo všetkých svetov
no zlo je stále a nemenné
pán démonov je padlý anjel
nesmrteľný vo svojej skazenosti
nemôže ho zabiť žiadna moc ani Božská
stálica v konaní a myslení, chceš ju zapudiť
z myslí jednoduchých, primitívnych lovcov
čo každé ráno vydávajú sa na svoj nezmyselný revír
bežnej spoločnosti v ktorú už neveríš
jej sladkým podlým rečiam o rovnocennosti
morálke, transparentnosti a súcite
každý má svoje politicko-ekonomické záujmy
ktoré hodlá naplniť, ani hárem žien
toto nemôže zmeniť, nárek žien zrazených na kolená
modlitby ruženca a eucharistia v chráme
zmení to len strach a bolesť
tieto dve známe, veľmi intímne spoločnice
spoveď ľudí, státisíce bohabojných vzývajú to meno
tých, ktorí prišli spasiť svet, poskytnúť radosť
potešenie a úľavu od starostí sveta zajtrajška
potom tu bude iný program, pandémia, triaška
nový systém vzdelávania a práce
akadémia tá stará zrúcanina systému
dodýchava, musí sa transformovať
ekonomickú odmenu, zapriahnuť, zaprisahať
aby ďalší, čo prídu mali stále za čím bažiť
ktorí odvážia sa pozdvihnúť zrak ku hviezdam
osedlať nebeské tátoše a pristáť na vzdialených planétach
tých je budúcnosť, kráľovstvo božie
robia to zo zisku, alebo z vidiny pokroku
či ich tlačí nevyhnutná ruka osudu
ktorej sa podvolili a nechali sa viesť
pretože zahynúť tu na tomto mieste
je jediná istota, ktorá sa eventuálne stane
že davy budú žobroniť, odneste ma, odvezte
na iné miesto, mladšie a nezničiteľné
na stále, alebo aspoň v čase kúpené
vykúpené nevraživosťou, posmechom a pohŕdaním
hlúposťou davov, vyberaním daní
hmýriaceho sa mraveniska jasných hrán a okrajov
čistého rozdelenia dobra od zlého
mravov od javov, úpenlivého prosenia o záchranu
no nepohne prstom pre iného, ak tak len z rozmaru.
Padlý anjel, kráľ démonov sa smeje
nad tvojimi ašpiráciami zabiť všetko zlo
nedotknuteľný, odsúdený na nesmrteľnosť
svetskými cestami, aj skrytými chodníkmi
neohrozený vo svojom prekliatí vesmírom putuje
kto sa mu odváži skrížiť cestu a čo i len ruku zdvihne
kto sa naň pokúsi siahnuť vo svojej ignorancii
na mieste vzbĺkne v ohni pekelnom zahynie
prečo by si chcel robiť to čo ani boh nechce
nevyhnal ho z neba preto aby zahynul
aby ho človek rozmliaždil ako bylinu
slobodný je, slobodný vo svojom údele
skazený pán podsvetia sa z teba smeje.
Môžeš len zmazať hriechy človeka
zmyť Luciferov vplyv na myseľ ľudí
navždy sa nanovo snažiť ich obrátiť
tvoju snahu a láskyplnosť zamieňajú
za vôľu nebies, za svoju úžasnú hviezdu
za dary ducha a službu čo konajú v mene Neba
za šťastnú hviezdu, ktorá ich ochráni
pred následkami svojich činov, nemusia sa hanbiť
za žiadne zlo, čo páchajú pretože hriechy zmyť
je to najľahšie v ich očiach zakalených
slávou, mocou, prísľubmi veľkosti
nebeských pozícií, večného života
vládcovia na nebi a voľní v pohybe
čarodejovia života, manipulátori kozmu
takto rozmýšľajú deti, čo nevyrástli
z malomyseľného egoizmu
za ceny veľkého úsilia a veľkej straty
napravujú pokrivený vesmír nebeské bytosti
Satan má svoje pevné miesto v srdciach ľudí
môžeš sa snažiť zmyť jeho prácu
no vždy príde niekto, kto za svoju plácu
bude sa riadiť pokynmi diabolskými
zapredá otca i matku a v mene vyšších ideálov
napácha zlo, čo stálo by ťa mnoho životov
ak by si ho chcel odstrániť, preliata krv
jedna duša vykúpená z osídiel satana
rovná sa tisícim čo položili život
vo svojej naivite za niečo vyššie
čo vykúpi ľudstvo zobrazením grotesknosti
konania v mene peňazí, slávy a moci
ten, ktorý má moc odraziť zlo a poraziť démona
má moc nad životom a smrťou.
Sily väčšie ako sto rokov života
jedinca, človeka, malého vo veľkom
Nadprirodzené mocnosti ovládajú pohyb sveta
malý človek stratený v hre vysokých
temnota sa rozprestiera celým vesmírom
temné objekty z ktorých pozoruje hviezda
ostatné hviezdy, mŕtve planéty, bez života.

Leave a Reply