Asteres Planetai – 16

Z jedného doja do druhého
z chrámu tela a bojových cností do chrámu mysle
Pri stretávaní a spoločnom štúdiu
paradoxne postupne upadáš
uspokojíš sa s latkou nasadenou okolím
nové prostredie neprinesie nové zážitky
pochopenie je čoraz ťažšie, deformácia stúpa
priemernosť nadobúda nový rozmer
priemernosť ducha a duše
úpadok pokračuje, len prostredie sa zmenilo
veľká kozmická cesta je démonická ilúzia
tak ako ostatne aj všetko ostatné
V ťažkých chvíľach temnoty duše
Ti príde na pomoc cesta ktorou si prešiel
prázdnotou prenikajúca do kostí a do mysle
odkráčané máš to, čo je tu ponúkané
každá snaha o posun sa stretne s nepochopením
odľahčovanie situácie a vytváranie problémov
skupinkovanie ako na strednej škole
kto si niečím neprešiel tu si to doháňa
tu si realizuje v novom priestore svoje vlhké sny
o sláve, moci a láska ktorej niet
ktorá nikdy nepríde na tento svet
drahokam pohodený medzi odpadom
práca to áno, ale iba pre svoje vlastné dobro
na svojom piesočku sa hrá zbabelec
neuvedomuje si že veľká hra sa ešte len začína
odhodil už všetky zábrany
teraz v strachu sa kráľ trasie na tróne
pretože pod stĺpom je napísané kráľovná Hekuba.
Stretávanie a socializácia ako keď venčíš psa
oňuchať si osraté rite a vyšťať sa, označkovať územie
tu pískajú zbabelci a pokrútené charaktery
ktoré chceli by byť kráľmi, pánmi a Bohmi
no každý test a každá nová rovina
ostáva neprekonaná pretože roztiahnuť hranice myslenia
sa nepodarilo pri obmedzenom stáde
tak zo dňa na deň sleduješ slimáky ako sa plazia
prežiť aj za cenu zabitia
pri hľadaní obetného baránka za svoju neschopnosť
niekoho na koho možno vinu zvaliť
môžeš si myslieť že až príliš prísny som na Teba
no ver tomu že je to len malý zlomok z toho
aké sú na Bohov nároky, nehovoriac už ani o tom
aký prísny, ale spravodlivý je sám Stvoriteľ
niekoľko životov potrvá táto cesta
ktorá mohla byť preklenutá jedinou myšlienkou
no obmedzenosť a hlúposť zas raz zvíťazila
tak ide sa po pláne pôvodnom
že Cesta Ťa zachráni, keď už sám sa nedokážeš.
V tomto šedom svete plnom bolesti,
človek je stratený, navždy mŕtvy v hriechu
nemôže sa sám vyslobodiť, to chcelo by
nadľudský výkon a nadľudskú silu ducha
jediná možnosť je zrak odvrátiť
od hnijúcej zdochliny človečenstva
potom uvidíš že za všetkým
je ruka Stvoriteľa, ktorý pevne
drží uzdu a na cestu je pripravený.
Pocit duchovného rastu a napredovania
je nenahraditeľnou skúsenosťou
no ostáva len pocitom a skutočné méty
sú nedosiahnuteľné smrteľníkmi
ktorí neprešli kľúčovými skúškami
môžeš si myslieť, že ja som skončil
pre teba odpísaný, zničený stroskotanec
no tam kde iní končia my len začíname
zas a znovu do každodenného boja
o osud jedinca a osud šialeného davu
ktorý sa v strachu a hrôze rúti zo skaly.
V Pravde vedz že my sme sa nenašli
pretože neboli stratení nikdy Tí
ktorí sem prišli s vedomím výhry
že prekročíš priemernosť za každú cenu
strát je mnoho v najširšom ponímaní.
Vlci a vlkolaci v temnom šere premeny
vyjú na mesiac, človek na ňom stál
upíri a rôzni démoni sa pokúšajú
neustále strhnúť zo strmých skál
do ich osídel do ich pokoja a plného brucha
pohodlia, ktoré je im klietkou myslenia
bude aj toto posledná odmena, keď príde čas
neskoro bude ľutovať nad tým že stratil si hlavu
pod nátlakom emócií vykonal to čo nemal
obalený v rubáši ako egyptská múmia
slov ktoré Ťa majú ochrániť pred smrťou
nebude času na to aby si sa znovu postavil
vzkriesil tú myšlienku dávnu pravú
že ostane po tebe iba to jasné
pre budúcnosť zachované niečo viac
nech môžu Tí, čo ešte nedosiahli nesmrteľnosť
opäť putovať po stopách starých mudrcov
nájsť ten liek, ktorý zachová dušu
aj keď telo vyjde znovu na kopec
na ktorom budúcnosti niet
kde kalpa sa s kalpou spája v jedno
koniec priestoru a času
posledný bod mnohých iterácií stvorenia
kúpeš sa v blahu myslenia
čo oslobodilo sa od pút ľudskosti
voľne si teraz kráča no aj to
má svoj správny koniec, ktorý si si vyvolil.
Obalený v tme nevedomosti je každý
múdrosť prorokov a tradícia spasiteľov
otvára vnútornú bránu k poznaniu
jediného Stvoriteľa – Boha kozmu
s dobývaním a objavovaním nebeskej klenby
prichádzajú nové etické otázky
no starobylá múdrosť Kníh
je stále aktuálnym zdrojom a žriedlom
v odpoveď hľadajúceho, túžiaceho po prameni
vyprosená modlitbami a históriou
prichádza jazdec na bielom koni
v ruke meč a v druhej sväté písmo
ten sa Ti zjavuje dňom i nocou
ak máš vyvolenie, čo isto máš
kráčať ruka v ruke s dávnymi velikánmi
moc Jediného obrovské zmilovanie
v správnosti a prísnom odhodlaní
nájdeš niečo z toho po čom duša túži
pevný rád a poriadok všetkého v zemi
nebesia neobjavené, pri príchode iných
zatmie sa slnko pravdy a výjdu nové zlá
kto premení bežný stav otvorenosti
na uzavretú púť kontemplácie
rozozná pravé ovocie od zakázaného
bude navždy odbremenený od zlého
v pozvánke k utrpeniu sa skrýva
radosť v ktorej niet obmedzenosti
v službe a vedení Cesty náročnej
po horskom teréne alebo v púšti
čaká nás nebo a čaká nás peklo
ten kto nohou vstúpi na nové planéty
zakúsi poznanie Najvyššieho
že prísny poriadok a rád stvorenia
sa neodlišuje až tak od prirodzenosti
ktorou oplýva myseľ odomknutého
len zmätení, ktorí zlobu robia
v nepochopení navždy sa točia
ako derviš v extatickom tanci
ublížiť môžu tak dávaj pozor
no tých, čo Bohu sú oddaní
majú jeho ochranu na každom kroku
preto nestrácaj hlavu a súdnosť
keď prídu tie kozmické javy
každý sa bude hmýriť svojimi strachmi
Ty pevný vytrváš v pokornom rozjímaní
pretože korene základov sa rozrástli
pri západe Slnka a na svitaní
s výhľadmi na hradby mesta
na slumy brutalistického sídliska
a vysoké lesklé budovy zo skla
odrážajú nesmierne poklady osvietených
sú budované na počesť Boha.
To čo sa zdá že je navždy pevné
aj to sa podvolí a raz zmení
všetky javy vonkajšej ilúzie
sú len referenciou na vnútorný poklad
oplývať môžeš duchovnosťou
či máš bohatstvo alebo slávu
vnútorné zdroje si opatruj.
Za hranicami ľudského hriechu
sa nachádza ten ktorý prezrel Pravdu
aj ten má svoj okraj a trvať bude
kým nebude naplnený jeho počet
stále však nemôže presiahnuť rozľahlosť
stvoreného milióny svetelných rokov
Cesta bude trvať, dlhšia než nekonečno.
Pri jedinom pohľade dávneho Proroka
sa trasú všetci, Zem aj Nebesia
smrteľníci ktorí pochopili
aj tí ktorým bolo odopriate Poznanie
základný kameň, stavba chrámov
sa nevyrovná kráse a hrôze stvoreného
plnosť kultúry, lesku a slávy Stvoriteľa
je ťažko vyjadriť, no predsa musí sa
pre Cestu ktorú si vyvolil On sám
pomalá zmena generácia po generácii
veľký prúd sveta rozostruje klam
ten ktorý pevne upriami svoju myseľ
na prekonanie prekážok na púšti
pochopí zmysel a odhalí závoj ilúzie.
V spánku mysle kde odpočívaš na lone
prekrásnej nebeskej devy – dákiní
učíte sa spolu ako ďalej odpovedať
na otvorené vety a kozmický dialóg
veľkého učenia a poznania smeru.
Spiritualita vyhnaná vždy na okraj
neúčastníš sa na spoločnosti, ona ťa vyženie
medzi tanečníkmi, umelcami a chudobnými
prebýva hlboké poznanie úbohosti
náboženstvá majú svoje normy a formy
pre väčšinu je to dobrý dar
by sa nestratili vo víre túžob a prianí
niektorí však majú ešte iné sny
prekonať bežnú účasť na dianí
otvoriť nové priestory hlbších sfér.

Leave a Reply