Krehká tvár mojej matky

Read Time:11 Minute, 43 Second
 1. O klame
 2. Na rovinu
 3. Donáška
 4. Nestojí to za to
 5. Žalm bolesti
 6. Nevládnosť
 7. Cesta Pekla
 8. Odpad
 9. Odpad II
 10. O pomste
 11. O stáde
 12. Zamrznutý chodník
 13. Dávne časy
 14. Kvet
 15. Bod
 16. Kód
 17. Chytač
 18. Cesta dobra
 19. Dlh
 20. Hra
 21. Nový začiatok
 22. Plynutie túžob
 23. Plavba
 24. Vred
 25. O faloši
 26. Zlí podlí psi
 27. O smútku
 28. Nový vesmír
 29. Boží plán
 30. Stroskotaná loď
 31. Vývoj ľudstva
 32. O prítomnosti
 33. O útrapách
 34. O Zle
 35. Kozmická Cesta
 36. O plavbe
 37. Potok
 38. Živočíšny človek
 39. Taoistova Záhrada
 40. Žalospev
 41. Obrovský problém
 42. Tri Démonické Prejavy
 43. Vystúpiť
 44. O démonovi
 45. Šikana
 46. Deštrukcia zla
 47. Reinkarnácia
 48. Nevyhnutnosť
 49. Závoj Reality
 50. Náprava Pochopenia
 51. Začiatok a koniec
 52. Kolobeh bolesti
 53. O smútku II
 54. Pán Smrť
 55. O zmrdovi
 56. Oheň
 57. Sláva a Moc
 58. V úbohosti
 59. Modlitba
 60. Krehká tvár
 61. O dôvere
 62. Nový Zákon
 63. Zrkadlo
 64. Dve svine
 65. Na smiech
 66. Chodník
 67. Vľúdna odpoveď
 68. Zákaz
 69. Požehnanie
 70. O pochopení
 71. Prísne Zakázané
 72. O Pokračovaní

Krehká Tvár Mojej Matky

O klame
Všetky klamy povstávajú z karmy
všeprenikajúce svetlo prirodzenej mysle
oslobodzuje všetky bytosti
náprava zdedená od učiteľov
kozmos osvietenej bytosti
sa skvie nesmiernym jasom

Na rovinu
Kategorický imperatív vymazaný
Vykŕmený tukom lží
Naučil si sa milovať faloš
Zrútiš sa z brala do priepasti

Falošné skutky a falošné činy
úmorne pracuješ vnivoč
skutočné myslenie musia urobiť iní
ruka v ruke s neprávosťou a lžami
príjmaš ďalšiu lož ako fakt
dávno nedokážeš rozlíšiť
po falošnej ceste kráčaš do záhuby

útočíš na nevinných
najzákernejšími zbraňami chceš zabiť
jemných a pokorných
falošné je tvoje myslenie a činy

Dávno si zabudol na pravdu
aj spravodlivosť a dobro
nakŕmený démonom
obrátený v prach, voš, nič

Donáška
Pohodlie domova
Bojovníci v poli
Pulzujúca metropola
Bežná služba
Naplnenie určenosti
Voľný svet
V hlave krídla – let

Nestojí to za to
Alkohol a cigarety
Telo v ohni
Duša v plameňoch
Jeden nápoj pôsobí ako medicína
Deväť nápojov je smrť mysle a tela

Žalm bolesti
Opustila ma sila
Moje kosti sa premenili na želatínu
Svaly vyschli a odumreli
Blčím ohňom spravodlivých
Rozpúšťam sa v teple
ktoré sa mi rozlieva do žíl
Boh-stvoriteľ ma vyslobodil z agónie
pre neho utrpenie nesiem na bedrách

Nevládnosť
Došiel mi dych
pľúca lapajú po vzduchu
kosti mi praskajú
pod tiažou, ktorú si mi naložil
svaly v ohni sa napínajú
žalúdok neudrží nič
vnútornosti vypovedajú službu
takto dopadne každý
kto sa vzoprie Zákonu
spravodlivosti vo svete niet

Cesta Pekla
Hnusný had, zmija, vretenica
Sedí na tróne z prachu
Ovenčený svetskými titulmi
naberá priehrštím slávu, peniaze a moc
Opásaný svojou zradou
Oblieka si faloš a lož
Pretvárka je jeho domovom
Bratrovražedný chodník jeho
Deväť generácií uplynulo
Jeho život vyhasne v pekle

Odpad
Pľujem Ti do tváre
hnusný falošný zmrd
jeden deň večeriaš s bratom
ale plánuješ ho zavraždiť
Hnusný had pácha zlo keď ho nevidieť
Tak ako si obliekaš svoju faloš
a pášeš sa opaskom zrady
tak si narazil, tvoj voz je rozbitý
Démoni Ťa neušetria
Stratil si priazeň Nebies

Odpad II
Dokedy sa bude zmrd
tešiť zo svojej zrady
a ty čo sa vyvyšuješ až do neba
dokedy budeš chrániť
bezcharakternú sviňu
čo zabudla na svoje princípy
Matka prázdnoty posúď môj spor
a pripíš vinu falošnému hajzlovi
čo haní a potupuje, zrádza a očierňuje
klamári majú svoju odplatu

O pomste
Primitívny akt pomsty
Lož a faloš vládne
nie je jediný opravdivý človek
všetci slúžia démonom
negácia objektu je
jediná skutočná prázdnota
šaty špinavé ako ich skutky
vozy rozbité, rútia sa do záhuby
zradil priateľa, zradil seba
aj svojho Majstra a svojho Boha

O stáde
Falošné stádo pokrytcov
nedokážu sa osvietiť
konajú zlo a podlosť
jediná výchovná metóda
ktorej dokážu porozumieť
je utrpenie a bolesť
lakomí, chamtiví, falošní
vychvaľujú sa až do neba
démoni sa radujú
keď vidia jedného z nich

Zamrznutý chodník
Tmavé mraky aprílového snehu
zamrznuté srdcia ťažkých rozhodnutí
spravodlivosť pochovaná v studenej zemi
telo sa skrúca a vzpiera bolesti
altruizmus ako jediná cesta prežitia
nahradený chladným inštinktom
vlastnú cestu si každý prebíja
nehľadiac na straty a cenu
lovec a priateľ kráča po hroboch
dokedy kozmos potrvá nebude pokoja

Dávne časy
Pamätáš na tie doby
keď Zem bola plná ovocia
a dosť bolo plodov pre všetkých
Bizóny a divá zver sa preháňali v húfoch
na zelených pláňach
veľké lesy plné rôznych stromov
dávali dýchať všetkým bytostiam
ľudia presiahli svoju mieru
a tak sa rovnováha stratila
hladomory a nešťastia sú naším údelom

Kvet
Poháňaný svojou nenávisťou
sa kŕmiš
na kvetoch Smrti

Bod
Vše zahŕňajúca prázdnota
jednoduché referenčné body
slúžia na deeskaláciu
bez pocitu, bez myšlienky, bez vnemu

Kód
Natvrdo zakódovaný
v systéme univerza
pomalý zánik
sebadeštrukcia
ultimátna vlastnosť tvorstva
prekliatie a ši oslobodenie

Chytač
zbabelý sráč
sláva mu prerástla cez hlavu
nebezpečný sebe
všetkých čo ho nasledujú
vedie na cestu zla a
nesprávneho pochopenia

Cesta dobra
Žiješ, dýchaš, zničením KSČ
razíš si cestu súcitu
Pán vyslyší Tvoje prosby
koniec sebadeštrukcie
milosrdné znovustvorenie
očistenie a sloboda

Dlh
Aký dlh si si vyrobil
sto reinkarnácií života
nepostačí na jeho splatenie
Stvoriteľ vesmíru sa prizerá

Hra
Rozľahlé nebesia a zem
veľká vesmírna hra
o osud človeka ľudstva
malé skazené mysle proti
nesmiernemu súcitu Bohov
kto vyhrá a kto upadne v zabudnutie?

Nový začiatok
Praktizujúci ľudia
s chuťou zabíjať
krvilačné beštie
utekajú a boja sa
skrývajú tvár
pred Pravdou sa hanbia
dúfaš že si vyvolený
odvážiš sa spraviť hocičo
peniaze a moc sa im mália
myslí si že je Boh
vlastné myslenie nemá
naučil sa zopár fráz
chráni ho pozícia
vesmírna hra sa iba začala

Plynutie túžob
Očakávaš zázraky
vyliečenia a stále
nové výšiny
ochranu a požehnania
po desiatich rokoch
teraz ľudia od Teba
očakávajú zázraky
a odvracajú tvár

Plavba
Cesta plná nástrah a prekážok
Nebeská výprava božských bytostí
Rozbúrené moria sa snažia zmrhať všetko
Plavba má svoj breh a cieľ
Nespočetné množstvo bytostí ochraňuje Zákon
Pasce a zlo číhajú všade
Kto sa dokáže preplaviť na druhý breh
Koho oceán zmätie na dno
Dňom i nocou udržujem smer
Opitá posádka sa háda a búri
Moc, vplyv, postavenie, peniaze
Stiahnu pod hladinu každého nepozorného

Vred
Spoločnosť je hnisajúci vred
Tŕň v oku reality
dôkaz neschopnosti Kráľa
zdegenerované rodiny
prišité tituly z ničoho
sláva, moc, autorita
o akej sa Ti ani nesnívalo
úbohí popadajú do posledného pekla

O faloši
Hráš divadlo
sám pred sebou
zo strachu pred Pravdou
nemôžeš utiecť

Zlí podlí psi
Zradili seba, vykonali pomstu
nedokážu už nič vytvoriť
chvastajú sa cudzím perím
stále im je málo
bez charakteru brešú spoza brány

O smútku
Môžeš prehľadať celý svet
Pravdu v ňom nenájdeš
Súcit je sebalútosť
Znášanlivosť je primitívne sebaprežitie
Bez múdrosti
sa dementne usmievaš
Podpora a opora je výsmech
Jediné čo človek pochopí
je strach a bolesť
V pomätení prežije sto rokov
Vnivoč celá šanca
Hlúpy cyklus sa opakuje
Niet cesty von
Slová aj činy sú zbytočné

Nový vesmír
Prekypuje životom, farbami a svetlom
Z veľkej diaľky preniká sem
odhalenie ohromí všetky životy
kto sa odváži opustiť pôvodný raj
čaká ho nesmierna sláva
ťažké než ťažšie je uniesť to

Boží plán
Aká je vízia Stvoriteľa
Rozsiahla Zem a
nekonečný vesmír
Osvietenie v ilúzii
ustanovenie správnej kultúry?
A či prienik v iné kozmy
inšpirácia a nutnosť prinášajú
technologický vývoj
Kto sa odváži dúfať
vo vyslobodenie z okov reality
vystúpil na Cestu
Bohovia bez starostí a bez pút

Stroskotaná loď
Prúd sa otočil
každý musí vziať svoj kríž
vlny rozbíjajú plavidlo
prevracia sa aj s posádkou
nemilosrdné vlny pohltia každého
vzlyky a prosby nezaberajú
hriechy Ťa stiahnu na dno
generácie vyplavené na pevninu

Vývoj ľudstva
Mudrci vyučujú vysoké úrovne
Bohovia spravodlivo zachraňujú ľudí
Bežný svet je pomiešaný
Nároky na postup pevne dané
Všetky veci spočítané
Kto vystúpi a kto klesne na dno

O prítomnosti
Mocní Bohovia v ľudskom svete
Všetci sledujú zrnko prachu
Bojovníci ducha obnovujú svet
Pán Buddha súdi všetkých
Kto postúpi a kto padne
Na kolenách prosíš o spásu
Vstaň a vezmi kopiju Pravdy
Tisícročia ubehnú v okamihu

O útrapách
Táto cesta nie je pre tých
s bojazlivým srdcom
Ako hore tak aj dole
Bohovia sa smejú
nad Tvojim bláznovstvom
ďalšia úroveň dosiahnutá
v kozme zapísaná
voľne putuje ľudským svetom

O Zle
Zlo je zakorenené vo vesmíre
Horor a agónia existencie
Armády démonov na každom kroku
Posvätné svetlo rozkrojí prázdnotu
Cesta plná útrap ožiarená slnkom
Vyprahnutá zem hľadá rovnováhu
Prežitie človeka a kultúry na vlásku
Osudový boj sa iba začal
Zdvihni hlavu a vykroč na cestu dobra
Zlo Ti nepomôže k nesmrteľnosti

Kozmická Cesta
Jasný blesk rozťal Temnotu
Biele svetlo ukázalo Cestu
No Tma opäť pohltila krajinu
Nekonečné čakanie pokračuje
Osud ľudstva a osud jedinca
Putujúc nesmiernym kozmom
Nebesá čakajú na Pánov a Bojovníkov
Zlé tisícročie sa iba začína

O plavbe
Veľké vlny sa zdvihli
Zmývajú tisícročia žiaľu
Nastúp na pevnú loď spásy
Rozoznáš dobré od zlého
Nečakaj na vhodnú príležitosť
Plavba pokračuje
Kto vydrží príliv a odliv
Stane na pevnej zemi

Potok
Dúfaš stále že sa to zmení
Prácou na sebe, postojom
V ďalšie ráno v novom postavení
Skutočnosti odhalené závojom
Rovná cesta ako šíp letí oblohou
Nebo plesá, Boh spieva hymny
Kozmická náruč ohromuje rozlohou
Koniec je na dosah ku tme priľni
Ona jediná dáva slobodu
Uhasí smäd agónie, bežíš po vodu

Živočíšny človek
Moc, sláva, peniaze, postavenie
Šikanuje z pozície autority
Falošný potkan, ktorý ti pichne dýku do chrbta
Riadený túžbami – pasívne agresívny
Hlúposť zvíťazila nad Pravdou
Koľko reinkarnácií si čakal na túto príležitosť
Nevieš si vážiť čo máš
Preto Ti bude odobraté
Potom budeš hľadať Cestu von
No nájdeš iba pustatinu a mŕtvu zem

Taoistova Záhrada
Zasaď strom
a priviaž o neho Prázdnotu
Omamná vôňa kvetov
Božské ovocie – sladké hrušky
skvostné jablká, čerešne
Ríbezle ktoré predlžujú vek
Egreše nesmrteľného
Svetská cibuľa a cesnak
Obrovské uhorky a tekvice
Južné rajčiny farby krvi
Ohnivé papriky čo vyháňajú démonov
Reďkovky a chren – koreň nebies
Stromy na ktorých hniezdia nebeské vtáky
Prienik Neba – Zeme a Podsvetia
Stredová osa kozmu
Tu kultivuje elixír dávny Dao
Rozpína sa kozmos
Sen miliónov kálp sa napĺňa
Stratený raj opäť ožíva
Letíš ku hviezdam – hľadáš nový svet
Kozmy ešte väčšie miliardy rokov vzdialené
Kto stvoril priestor a čas sa smeje

Žalospev
Únava tisícich rokov
ani dary zeme –
víno z hrozna a zemitý tabak
nedokážu rozptýliť obavy

Chorobné kŕče pred smrťou
Umiera niečo cenné
Zem prestala spievať
Zrodili sa ohavy

Príliš veľa ľudí a
príliš málo dobra – cnosti
Katastrofy a pohromy
stíhajú tieto generácie

Vonkajšia temnota vyje a kvíli
Nesmierne ťažkosti na každom kroku
ľudia zabudli na Pravdu
kultivujúci sa nedokáže prebudiť

Návrat Bohov a Buddhov
predchádza plač a prosby
Vymaň sa zo svetských okov
Nasleduj tóny smutnej hudby

Obrovský problém
Milióny kálp čakal
Prevtelenie za prevtelením
Veľký problém duše
Väčší ako mnoho Tvojich životov
Väčší ako nesmierne vesmíry
Nevyrieši ho nikto
Navždy obmedzený hranicami svojho chápania
Bledý od strachu
Žltý od závisti
Premenil si sa v monštrum
ktoré bojuje s prízrakom
vytvoreným Tvojou mysľou
Nesmierny problém
Buddha ho nedokáže prekonať
O čo viac Ty – hlúpy červ
Navždy vyrytý do skaly
Prenikajúci stredom kozmu
ženieš sa za ilúziou
Problém ktorý je obrovský
Nesmierny a mnohopočetný
Väčší problém ako desať miliárd životov
Krát miliónov generácií
Bol si blízko – zlyhal si navždy

Tri Démonické Prejavy
Zlo ktoré pozoruje – zapisuje
zlo ktoré vládne a rozhoduje
Koreň všetkého zla je zlo
ktoré na úkor ostatných berie a vyvoláva nepokoj

Vystúpiť
Prekonať dualitu myslenia
Vstúpiť do Bódhiddharmy
Zotrvať v prirodzenom osvietenom stave mysle
Vyučovanie sto tisíc Dákiní
Oslobodený putuje svetom
Ochrancovia tajných učení
mu odovzdávajú poznanie svetla
Ovládol sedem emócií a šesť túžob
Prekročil šesť ríš a túžob samsáry
Pretrhol dvanásť pút závislého vznikania
Kto by sa odvážil ublížiť bude zhodený do prachu
Starobylý mudrc, vznešený v ľudskom svete

O démonovi
Nebeský démon
si chcel pochutnať
na ľudskom mäse
ako Ti chutí srdce
odhodlaného, čisté a nevinné
Do najhlbšieho pekla padne
pokrytec
aj so svojimi prisluhovačmi
Budeš sa plaziť po zemi
zbabelec
Až pokiaľ Ti neodbije posledný čas
Za svoju podlosť nezískaš nič
Nebudeš mať podiel na nebeskom raji
Tvoju mŕtvolu zožerú psi Podsvetia

Šikana
Tvoj každodenný chlebíček
Pre mňa pomoc príde odinakadiaľ
No nemysli si že Ty budeš mať
na niečom podiel
Plnými priehrštiami využívaš
všetko čo môžeš
Do horúceho pekla padneš
Trpieť budeš až do konca
svojich neplodných dní

Deštrukcia zla
Rozbite mu hlavu
Polámte mu nohy
Rozpučte mu rebrá
Doškriabte mu auto
Nastriekajte slzák do ksichtu
Nedovoľte zlu aby sa tešilo
zo svojho zla
Nedovoľte sviniam aby si kradli
prospech zo Zákona
Všetci posluhovači
skončia takisto

Reinkarnácia
Tá istá sila
ktorá Ťa priviedla na svet
táto sila
Ťa z neho aj odprevadí
Prebuď svoju prirodzenú podstatu
Nestrácaj čas bojom a hádkami
Vráť sa na cestu Dao
Usilovne praktizuj až po Dovŕšenie

Nevyhnutnosť
Východ a západ sa rýchlo striedajú
Stokrát sa otočíš okolo slnka
Nahý si prišiel a nahý odídeš
Prečo nepraktizovať práve teraz?
Veľká kalpa sa raz skončí
Kto dokáže nájsť cestu von
Víťaz obdarený nespočítateľnými pokladmi
Obnoví vesmír a jeho ľud prežije

Závoj Reality
Hranice reality pevne dané
Pravidlá, ktoré nemožno porušiť
Rôzne úrovne majú zásady iné
Tisíce nepriateľov musíš poraziť

Tenká je nádoba ilúzie
Rozbiť ju možno jedinou myšlienkou
Vesmírnou hmlou pretkané nádvorie
Nebeský palác s temnotou inakou

Nedotýkať sa ideí okrajových
Tie môžu byť nástrahou vonkajšej tmy
Jednoduchý človek patrí medzi lakomých
Nedokáže rozlúštiť vznešené sny

Iba ten čo porazil všetko zlo
Do boja vstúpil aj vystúpil čistý
Z pozemských vecí sa mu nerobí mdlo
O kráľovstve nebeskom je si istý

Náprava Pochopenia
Je celkom na Tebe
aby si sa k tomu osvietil
ako to má byť chápané
pre koho to bolo písané

Je celkom na Tebe
aby si potom odčinil
zlé skutky spravené
napravil mylné názory

Tok času nezastavíš
čo bolo ostane
zahanbený svojou hlúposťou
naivne dúfaš v dovŕšenie

Začiatok a koniec
Cesty osvietených sa stretávajú
Mudrci pochopia z náznaku
Hlupáci robia zlo a hľadajú
peniaze, moc, slávu, šarvátku

Milióny hviezd a ich planéty
čakajú na syna človeka
Pulzujúca hudba z kazety
Nebeská brána odveká

Strážcovia vyšších sfér
majú prísne pravidlá
Nedokážeš sa osvietiť – ver
možno ťa zachráni okoloidúca zver

Umenie okultného poznania
Priamy je nastolený smer
Ľudské úpenlivé volania
Božské schopnosti ako kvér

Chodníky rovné v mene Hospodina
Stvoriteľ nepochopiteľný – iný
Každému udrie raz hodina
Vtedy sa ukáže kto je bez viny

Kolobeh bolesti
Ostré pazúry závislosti
sa zadrapili do mysle
ako besný pes
štekajú a vyjú na mesiac
dobojované pole posiate mŕtvolami
víťaz prežije no za akú cenu
cesty osvietených vedú nad hlavami
vyššie je odpustenie a blaženosť
pozemskí démoni plní pomsty
roztrpčení údelom smrteľnosti
Pán Smrti drží koleso reinkarnácie
v zuboch, ozdobený lebkami túžob
Podsvetie sa nikdy nenaplní
Mier je delúzia vekov

O smútku II
Srdce mi krváca
Smútok ma obopína
trýznivo láme kosti
ľudia – blázni v tme

Pán Smrť
Pojedač kálp
Démon pán Smrti
Ozdobený piatimi lebkami
Držiac Veľké Koleso
Vyhral všetky veky
až do konca
Najvyšší sudca spravodlivosti
Posledný ostane

O zmrdovi
Pasívne agresívny zmrd
Zdegenerované myslenie a činy
Opitý mocou a slávou
Prevrátené princípy
Šťastný sa vozíš po ľudoch
Peklo Ťa očakáva
Démon sa na Teba usmieva
Prehnitá troska – hanba ľudstva

Oheň
Prečo sa zahrávaš s ohňom
Žiara Spravodlivého Ťa spáli na popol
Prázdne sny, nesplnené ambície
Neskoro ľutovať po ohavnom čine

Sláva a Moc
Hnusnému zmrdovi
Prerástla sláva a moc cez hlavu
závidí aj sám sebe
skúša čo si ešte môže dovoliť
namiesto toho aby pokorne
prijal bremeno svojho úradu
opitý slávou
stále mu bolo málo
v Čína by Ťa zradil
v mihu oka
ja sa usmievam
rýchlo naprav svoje omyly
skaza a ruina Ťa očakáva

V úbohosti
Stratený v bludisku možností
Vysoké steny zabraňujú
roztiahnuť krídla voľnosti
slová a činy ľudí zraňujú
Dávni myslitelia poznania
v jednoduchosti našli silu
Moc je zradná panna
Neočarí mestskú vílu
Tisícročie ubehne v sekunde
Kto sa premostí do budúcnosti
navždy v mysliach žiť bude
Ďaleký čas ku koncu vesmíru
Pre každého si Pán príde
Prekonáš seba aj dobu – žiť ide!

Modlitba
Na kolenách prosím
Všemohúceho Stvoriteľa
aby Ti vlial múdrosť do hlavy
a rozpustil zatvrdené srdce
Ty čo točíš Kolesom Osudu
Ihneď sa zobuď!

Krehká tvár
Neustále osočovanie
Apel na svoj image
veľmi krehký výzor
ktorý môže ktokoľvek poškodiť
Prečo to?
Rodia sa kulty
organizácie, náboženstvá
spirituálny boj
smejem sa nad vašimi
strachmi a komplexami
čuduješ sa prenasledovaniu?
Nie každý je
taký zhovievavý
keď mi odoberieš účasť
na Božom kráľovstve
prosto nemôžeš

O dôvere
Putá dôvery pretrhnuté
viem že si si to nevážil
nemáš kapacitu na pochopenie
to je Tvoj údel
stratený v mori spirituality
ťažko je nastúpiť na loď
slepo máva rukami
dúfa v dokonalosť
neskôr pochopíš – neskoro
keď koleso sa celkom otočí
mohol si byť kráľ
no otrokom si sa stal
vlastných túžob a malomyseľnosti
možno Ťa nikto z Tvojho údelu vyprostí

Nový Zákon
Bu, Bu, Bu – blbeček
počul si už o pästnom zákone?
Nebeské pravidlá sú iné od ľudských
stále si myslíš, že Ťa pohroma neminie?

Zrkadlo
Zbavili ste sa nás
ako špiny
nevydržali ste sa pozerať
do zrkadiel
ktoré odrážali hnusné
mokvajúce vredy
vašich skorumpovaných
duší

Dve svine
Kúpu sa v sláve
opojení mocou
diabol Ti diktuje
všetko čo robíš
stále chceš viac
nebeské chorály
aby Ti spievali
vlastnou rukou
sa zadusíš

Na smiech
Oddávaš sa vznešeným myšlienkam
Tvoje činy Ťa odhaľujú, pravú tvár
kultivuješ zlo, od začiatku do konca
skorumpované, zdegenerované myslenie

Chodník
Kultivácia upevňuje charakter
Druhý breh je vysnívaný cieľ
Mocný krok osvietenej bytosti
Srdcom Dao nič nepohne

Vzal si mi ľudské srdce
dal namiesto neho kameň
ľadový víchor nezatriasol kosťami
Chladný severák preberá slabých

Plavba začína od brehu
Kozmos sa otáča v tanci
Vesmír za vesmírom putuje
Prázdnota je mu družkou

Vľúdna odpoveď
Dobrý nie je až taký dobrý
Svätí nie sú až takí svätí
použil si ma na svoje úklady
usmievaš sa – blázon
Keď svieca raz dohorí
ukáže sa pravá tvár
bohumilý život nie je až taký
bohumilý a svetská krása
je diablova slúžka
Zvolil si si cestu tŕnia
nedosiahneš nič, lebo
v nebi trónia Tí
ktorých si zradil.

Zákaz
Je prísne zakázané pomáhať
podporovať alebo posluhovať
hnusnému pomätenému zradcovi
čo stratil cestu a vedie všetkých do záhuby
Bohovia, majstri a Taovia Ti nebudú naklonení
zrádzaš sám seba aj vyššie Zákony

Požehnanie
Pokoj dobrým ľudom
Boh jediný je dobrý
kozmická clona odhalená
zázraky v tradičnom kroji
ľuďom nie je dovolené poznať Pravdu
každý z nich sa bojí
o svoje pohodlie a povesť
ponorení v prázdnom boji
snaží sa dosiahnuť nebesá
démon diabol sa nevinne usmieva

O pochopení
Niektorí ľudia nevedia
rozlíšiť správne od zlého
ani po dosť dlhom čase
Lož na perách
Bojujú medzi sebou zbraňami
ktoré sú výplodom
ich karmického nepochopenia
Miznú jeden po druhom
ako snehové vločky
s príchodom jari

Prísne Zakázané
Mať oči, uši, ústa
môcť vidieť, počuť, hovoriť
nebeské tajomstvá
nie je bežným ľudom
vonkoncom dovolené
Pravda ostáva skrytá
Smädní dostanú vodu
Hladní budú nasýtení
Mocné bytosti sa ukladajú ku spánku
Nebesia odhaľujú svoju moc

O Pokračovaní
Zaseknutý v kultivácii
obmedzenosť ťažko nahradíš
radikálnymi činmi
ublížiš sebe aj ostatným
to ide proti sľubom
aj karmickým Zákonom
Sklopíš pokorne svoj zrak
napreduješ potupne ako červ
kúsok po kúsku
hľa, Čistá Zem!