Medicine Sutra

Read Time:25 Minute, 27 Second

Lapis Lazuli Vyžarujúci Tathagata

Jeho Minulé Sľuby, Zásluhy a Cnosti

Tak som počul:

Raz Buddha Shakyamuni, Jeden Uznaný Svetom, cestoval cer rôzne zeme aby učil a objasňoval ľuďom. Keď prišiel do Vaisali, oddýchol si pod Stromom Hudby, spolu pri ňom bolo 8,000 veľkých Bhikuov. Nespočítateľne veľké Zhromaždenie, vrátane 36,000 veľkých bódhisattiev, a bežných ľudí, Osem Druhov Božstiev a iné ľudské a neľudské bytosti, sa s rešpektom zhromaždili okolo Buddhu ako hovoril o Dharme.

V tom čase, Bodhisattva Manjusri, Princ Dharmy, obdržal skvelé nadpridozené chopnosti Buddhu, zdvihol sa zo svojho posedu, upravil si róby aby so odkryl svoje rameno a kľakol si na svoje pravé koleno. Hlboko sa poklonil, a so spojenými rukami sa s rešpektom otázal Buddhu: ‘Svetom uznávaný, mohol by som sa vás prosím opýtať aby ste vysvetlili rôzne mená a tituly, veľké, minulé sľuby a najlepšie ctnosti Buddhov, takže tí, ktorí výs počúvajú budú oslobodení od karmických prekážok, zatiaľ čo v budúcnosti, vnímajúce bytosti v Období Konca Dharmy taktiež obdržia zásluhy a radosť.”
Buddha chválil bódhisattvu Manjusriho, hovoriac:

“Výborné! Výborné, Majusri! Z obrovského súcitu si ma súril aby som vyvsvetlil mená a tituly, ctnosti a zásluhy minulých sľubov Buddhov, aby som oslobodil tých, ktorí sú zviazaní karmickými prekážkami a priniesol úžitok, pokoj a radosť všetkým vnímajúcim bytostiam v Období Konca Dharmy. Teraz, pozorne počúvaj a rozmýšľaj veľmi pozorne nad tým čo ti idem povedať.” Bodhisattva Majusri odpovedal: “Nech sa tak stane, Jeden Svetovo Uznávaný. Budeme radostne počúvať čomukoľvek si prajete učiť.”

Buddha potom povedal bódhisattve Manjusrimu:

“Na východ od tohto sveta, minulé, nepsočetné zeme Buddhov – väčší počet ako je zrniek piesu v Rieke Gange – existuje svet nazývaný Čistý Lapis Lazuli. Buddha toho sveta sa nazýva Buddha Liečiteľ Lapis Lazuli Vyžarujúci Tathagata, Arhat, Perfektne Osvietný, Perfektný v Mysli a Skutkoch, Už Odišlý, Poznajúci Svet, Neprekonateľná Bytosť, Krotiteľ Vášní, UČiteľ Bohov a Ľudí, Buddha Svetom Uznaný.
“Manjusri, keď Svetom Uznaný Buddha Liečiteľ chodil po chodníku bódhisattvy, slávnostne spravil Dvanásť Veľkých Sľubov aby dal vnímajúcim bytostiam čokoľvek si prajú.”

Prvý Veľký Sľub

“Sľubujem že v budúcom živote, keď dosiahnem Navyššie, Perfektné Osvietenie, briliantné lúče budú svietiť z môjho tela, iluminovať nekonečno, nekonečne nespočítateľné ríše.
Toto telo bude vyzdobené Tridsiatimi-Dvoma Znakmi Veľkosti a ôsmimi šťastnými charakteristikami. Daľej, umožním všetkým vnímajúcim bytostiam aby boli takí ako ja.

Druhý Veľký Sľub

“Sľubujem že v budúcom živote, keď dosiahnem Najvyšsie Osvietenie, moje telo, zvnútra navonok, bude žiariť daľeko a široko jasnosť a bezchýbnú čistotu lapis lazuli. Toto telo bude ozdobené najlepšími ctnosťami a bude pokojne zotrvávať v sieti svetla krajšej ako slko alebo mesiac. Svetlo zobudí mysle všetkých bytostí ktoré zotvávajú v temnote, umožní im dosiahnuť ich méty podľa ich želaní.

Tretí Veľký Sľub

“Sľubuje že v budúcom živote, keď dosiahnem Najvyššie Osvietenie, s nekonečnou múdrosťou a zručnými schopnosťami, poskytnem všetkým vnímajúcim bytostiam nevyčerpateľnú kvantitu vecí aby dosiahli svoje materiálne potreby. Nikdy nebudú nič chcieť.

Štvrtý Veľký Sľub

“Sľubujem že v budúcom živote, keď dosiahnem Navyšsie Osvietenie, všetkých ktorí nasledujú heretické cesty dám na cestu Osvietenia. Takisto dám tých, ktorí nasledujú cesty Sravaku a Pratyeka-Buddhu na Mahayanovú cestu.

Piaty Veľký Sľub

“Sľubujem že v budúcom živote, keď dosiahnem Najvyššie Osvietenie, pomôžem všetkým nespočítateľným vnímajúcim bytostiam ktorí kultivujú cestu morality v súlade s mojou Dharmu aby pozorovali pravidlá správania (Prikázania) k dokonalost v súlade s Tromi Zákaldými Prikázaniami. Aj tí ktorí sú vinní z nenasledovania alebo porušovania Prikázaní znovu získajú svoju čistotu keď budú počuť moje meno, a vyhnú sa zostúpeniu na Diabolské Chodníky.

Šiesty Veľký Sľub

“Sľubujem že v budúcom živote, keď dosiahnem Najvyššie Osvietenie, vnímajúce bytosti s nedokonalými telami – ktorých zmysly sú sú nedostatočné, ktorí sú škaredí, hlúpi, slepí, hluchý, nemý, okriplení, hrbatí, leproví, šialení alebo trpia rôznymi inými chorobami – budú, keď budú počuť moje meno, získajú dobre sformované telá, ktoré sú obdarené inteligenciou, so všetkými zmyslami neporušenými. Budú osobodení od choroby a utrpenia.

Siedmy Veľký Sľub

“Sľubujem že v budúcom živote, keď dosiahnem Najvyššie Osvietenie, vnímajúce bytosti ktoré majú rôzne choroby, a nikoho kto by im pomohol, nikam kde sa obrátiť, žiadneho doktora, žiadne lieky, žiadnu rodinu, žiadny domov – ktorí sú v hroznom a mizernom stave – budú, akonáhle moje meno prejde ich ušami, vyslobodení zo všetkých ich chorôb. S mysľou a telom pokojným. A uspokojeným, budú sa tešiť z domova, rodiny a pozemkov v mnohosti a nakoniec dosiahnu Neprekonateľné Najvyššie Osvietenie.

Ôsmy Veľký Sľub

“Sľubujem že v budúcom živote, keď dosiahnem Najvyššie Osvietenie, tie žený ktoré sú extrémne znechutené ’sto nepríjemnosťami ktoré sa stávajú ženám’ a budú si priať zanechať svoju ženskú formu, budú keď budú počuť moje meno, všetky znovuzrodené ako muži. Budú mať ctnostné tvary a nakoniec zrealizujú Neprekonateľné Najvyššie Osvietenie.

Deviaty Veľký Sľub

“Sľubujem že v budúcom živote, keď dosiahnem Najvyššie Osvietenie, pomôžem všetkým vnímajúcim bytostiam uniknúť zo siete démonv a oslobodiť sa z pút heretických ciest.
“Ak by boli chytené v najhrubších z nesprávných pohľadov, budem ich viesť k správnym pohľadom, postupne ich naučím kultiváciu bodhisattiev a rýchlo dosiahnu Najlepšie Perfektné Osvietenie.

Desiaty Veľký Sľub

“Sľubujem źe v budúcom živote, keď dosiahnem Najlepšie Osvietenie, tie vnímajúce bytosti, ktoré sú okrádané, bité, uväznené, odsúdené na smrť alebo podrobené nespočítateľným mizériám a poníženiam kráľovským dekrétom a ktorí trpia telom aj mysľou z tohto utláčania – bude im stačiť len ak budú počuť moje meno aby sa oslobodili z týchto nepriazní, vďaka výnímočnej sile mojich zásluh a ctností.

Jedenásty Veľký Sľub

“Sľubujem že v budúcom živote, keď dosiahnem Najvyššie Osvietenie, ak vnímajúce bytosti ktoré sú mučené hladom a smädom – až k bodu vytváraniu diabolskej karmi pri ich pokusoch o prežitie – by mali uspieť v počutí môjho mena, recitovať ho s nerozdelenou mysľou a pevne sa ho držať, ja ich uspokojím s tými najlepšími jedlami a pitím. Ultimátne, je to cez príchuť Darmy kedy ich ustanovím v ríši pokoja a šťastia.

Dvanásty Veľký Sľub

“Sľubujem že v budúcom živote, keď dosiahnem Najvyššie Osvietenie, ak vnímajúce bytosti, ktoré sú úplne zničené, nemajú oblečenie ktoré by ich ochránilo pred komármi a muchami, teplom a zimou – a trpia dňom i nocou – ak budú počuť moje meno, recitovať ho s nerozdelenou pozornosťou a a držať sa ho, ich priania budú splnené. Okamžite obdržia všetky druhy najlepšieho oblečenia, vzácnych vecí, kytice kvetov a vonný prach a budú si užívať hudbu a oslavy až do spokojnosti svojho srdca.”

“Manjusri, toto je Dvanásť Jemných Sľubov daných Svetom-Uctievaným Buddhom Liečiteľom Lapis Lazuli Vyžarujúcim Tathagatom, Arhatom, Perfektne Osvieteným, keď kultivoval chodník bódhisattvy.
“Manjusri, čo sa týka týchto Veľkých Sľubov spravených Buddhom Liečiteľom zatiaľ čo nasledoval cestu bódhisattvy – ako aj zásluhy, cnosti a zanky tejto Buddhovej-krajiny nemôžem ich vlastne všetky opísať, ani len keby som hovoril počas celého eónu alebo viac. Ale, táto buddhistická zem je úplne čistá. Nenájdete tu žiadne pokušenia, žiadne Zlé Chodníky dokonca ani vzlyky utrpenia tam niesu.
“V tejto zemi, zem je z lapis lazuli, hranice sú ozančené zlatými kordami, okná a závesy sú vyrobené zo Siedmych Pokladov. Zásluhy, ctnosti a veci tejto ríše sú identické s tými v Čistej Zemi Amitabhu na západe.

“V tejto zemi sú dvaja veľkí bódhisattvovia, Univerzálny Vyžarovač Slnka a Univerzálny Vyžarovač Mesiaca. Medzi nespočítateľnými Bodhisattvami, sú vodcami. Každý jeden postupne slúži ako nasledovník Buddhu Liečiteľa a ako mocný ochranca pokladnice Jeho Pravej Dharmy.
“Z týchto dôvovod, Manjusri, všetci oddaní muži a ženy by mali sľúbiť že budú zrodení v tejto zemi.

Buddha Sakyamuni potom povedal bódhisattve Manjusrimu:
“Sú vnímajúce bytosti ktoré nemôžu povedař správne od nesprávneho. Sú hamižný a zlí, nepraktizujú charitu a nerozujemú odmenám veľkorysosti. Sú ignorantskí a neinteligentný. Nemajú základy viery, zhromažďujú bohatstvo, ktoré veľmi zhromažďujú. Kedykoľvek prídu k niekomu kto hľadá charitu, stanú sa nervóznymi; ak sú prinútení dávať, cítia toľko bolesti a výčitiek akoby dávali vlastnú kožu.
“Navyše, je taktiež nespočítateľne veľa vnímajúcich bytostí ktoré sú v mizérii a neprajnosti. Venujú čas zhromažďovaniu majetku, ale nedovolia si ho minúť na seba, nieto ešte na svojich rodičov, partnerov, deti, služobníctvo alebo žobrákov. Po ich smrti, títo nepríjemní ľudia zostúpia na cesty hladných duchov alebo zvierstva.
“Ale, aj ich pochytí takýto osud, ak v minulej existencii v ľudskom svete náhodou započujú meno Buddhu Liečiteľa, a teraz si spomenú a budú recitovať jeho meno, aj keď len na chvíľu, okamžite sa vyparia z Diabolských Ciest aby sa znovu zrodili medzi ľudmi. Ale, budú si pamätať svoje ostávanie na Diabolských Cestách a, budú sa báť svojho minulého utrpenia, prestanú sa motať v svetských radostiach. Šťastne budú sami praktizovať charitu, chváliť ostatných, ktorí tak robia a nebudú už viac nenávistní.
“Eventuálne, budú schopní darovať svoje hlavy, oči, končatiny, krv, kožu a ostatné časti ich tiel tým, ktorí ich potrebujú, nehovoriac o obyčajných svetských veciach.

“Navyše, Manjusri, sú nepriateľské bytosti, ktoré akceptovali učenie Tathagatu ale porušili Prikázania (morálne pravidlá). Alebo, nezneužili Prikázania, ale porušili nariadenia. Alebo, zatiaľ čo neporušili ani Prikázania ani nariadenia, pokazili Správny Pohľad; alebo nepokazili Srávny Pohľad ael zanechali extenzívne štúdium Dharmy a teda nemôžu vysvetliť hlboký zmysel sútier kázaných Buddhom. Alebo inak, aj keď môžu byť vzdelaní, stali sa pyšnými. Pretože pýcha zahmlila ich mysle, vetia že oni sú správni a ostatní nemajú pravdu. A teda, zneucťujú správanu Dharmu – a tvoria spojenectvo s démonmi.
“Takíto oklamaní ľudia nielen sami nasledujú nesprávne pohľady, ale tiež vedú nespočítateľné iné vnímajúce bytosti do te istej veľkej jamy levovej. Tieto vnímajúce bytosti sú zviazané aby navždy chodili na svojich cestách pekla, zverstva a hladných duchov.
“Ale, ak by sa im podarilo započuť meno Buddhu Liečiteľa, zanechajú svoje zlé správanie a odteraz budú kultivovať celistvé cesty, a teda sa vyhnú zostúpenia na Diabolské Cesty.
“Dokonca aj tí ktorí nemôžu zanechať diabolské praktiky alebo kultivovať celistvé učenia, a teda zostúpia na Diabolské Cestu, stále môžu mať úžitok z úžastnej moci minulých sľubov Buddhu Liečiteľa. Ak cez túto silu budú počuť jeho meno čo i len krátko, ich životy na Diabolských Cestách skončia a znovu sa zrodia v ľudskom svete. Budú mať správne názory, budú usilovne praktizovať svoje prace a ukľudnia svoje mysle. Potom budú môcť zanechať svoj domáci život aby sa stali mníchmi a mníškami. Budú si ctiť a študovať Dharmu Tathágatov namiesto toho aby ju zneuctievali a narušovali. So správnymi názormi a extenzívnym štúdiom, budú si ctiť extrémne hlboý význam učení, zanechajú všetky predsudky a prestanú narušovať správnu Dharmu. Už viac nebudú mať démonov za priateľov, ale budú potupne kultivovať praktiky bódhisattiev a rýchlo ich vylepšia.
“Navyše, Manjusri, sú vnímajúce bytosti ktoré sú nepriateľské, závistlivé, neprajnícke a zvyknuté sami seba vyzdvyhovať a očierňovať druhých. Sú viazaní spadnúť na tri Zlé Chodníky, nesmierne trpiac pre nespočítateľne veľa tisíc rokov. Keď toto intenzívne utrpenie príde ku koncu, znovu sa zrodia v ľudskom svete ako voly, kone, osly alebo ťavy. Často bité a zle zaobchádzané, budú trpieť hladom a smädom a neustále budú cestovať po ceste nesúc ťažké veci. Ak sa im podarí vrátiť sa ako ľudským bytostiam, budú medzi tými chudobnými a nízkymi, vždy budú slúžiť ostatným, neustále budú dostávať príkazy, nikdy nebudu voľní.
“Ale, ak nejaký z nich, v minulej reinkarnácii ako ľudská bytosť, budú požuť meno Svetom-Uznaného Buddhu Liečiteľa, ako vysledok tejto dobrej veci, si teraz budú pamätať a jednomyseľne u neho nájdu útočisko, budú, vďaka týmto Buddhovským duchovným schopnostiam, uniknú všetkému utrpeniu. Ich zmysly budú ostré a budú múdri a poučení, neustále budú hľadať najlepšie učenia, a budú sa stretávať s dobrými duchovnými priateľmi. Navždy sa oslobodia zo siete Maru, rozbijú lastúru ilúzie, vyschne ich rieka nepríjemností a tak utečú zo všetkého strachu a utrpenia narodenia, starého veku, chorôb a smrti.
“Navyše, Manjusri, tieto vnímajúce bytosti, ktoré milujú sa hádať, vytvárajú schizmy a zúčastňujú sa legálnych dišpút. Neustálen sa hadujú a ostatní trpia, vytvárajúc a zvyšujúc všeliaké druhy diabolskej karmy telom, rozprávaním a mysľou.
“Navzájom medzi sebou súťažia bez súcitu, zatiaľ čo invokujú duchov hôr, lesov, stromov a hrobiek.”
“Zabíjajú vnímajúce bytosti a používajú ich kožu a krv aby vyburcovali Yaksa a Raksasa démonov.
“Taktiež môžu zapísať mená a spraviť obrázky tých proti ktorým zachovávajú neprajnosť, nadávať ich s diabolskými mantrami ale sa ich snažia poškodiť alebo ich zabiť otrvaou, čarodejníctvom alebo démonmi vybranými z mŕtvych.
“Ale, ak sa týmto obetiam podarí počuť meno Buddhu Liečiteľa, žiadna z týchto diabolských praktík ich nemôže poškodiť. Navyše, každý kto bol znepokojený si vyvinie sucitné mysle, bude sa odvažovať zúžitkovať a priniesť pokoj a radosť ostatným.
“Zanechajú ich bojové myšlienky a ich nahnevané, zlé mysle a všetky skupiny budú šťastné a uspokojené s tým čo počuli.”
“Prestanú kráčať po ostatných ale namiesto toho budú hľadať cesty ako jeden druhému prospieť.”

“Navyše, Manjusri, v tomto Štvoritom Zhromaždneí Bhikuov, Bikunií, Upasakov a Upasak, ako aj medzi ostatnými mužmi a ženami čistej viery, sú tí, ktorí boli schopní držať sa ôsmyych prikázaní počas celého roka alebo počas troch mesiacov v roku, darovali tieto dobré korene voči znovuzrodeniu v Západnom Čistom Svete Amitabha, Buddhovi Nekonečného Života, aby mohli počúvať správnej Dharme.”
“Ak ich znovuzrodenie v Čistej Zemi je stile neisté, ale buda počuť meno Celosvetovo-Známeho Buddhu Liečiteľa, potom, v čase svojej smrti, osem veľkých Bódhisattiev, konkrétne,
Manjusri,
Mahasthamaprapta,
Ratnacandana,
Bhaishajya-samudgata,
Avalokitesvara,
Aksayamati,
Bhaishajya-raja,
a Maitreya

preniknú priestor a zostúpia aby im ukázali cestu. Potom sa spontánne zrodia klenote kvetov rôznych odtieňov.
“Navy, tam bud tí ktorí sú zrodení z vesmírnych ríš, vďaka (Počujúc meno Buddhu Liečiteľa). Navyše ich zrodeniu vo vesmírnych ríšach, ich dobré korene ešte stále niesu vyčerpané, a teda sa znovu nezrodia na Zlých Cestách. Keď ich životný osud vo vesmírnych ríšach príde ku koncu, môžu sa vrátiť do ľudského sveta ako Koleso-Otáčajúci Kráľi, vládnuci nad Štyrmi Kontinentami (okolo Hory Sumeru). So skvelými cnosťami a jednoduchosťou, dajú nekonečné stovky tisícov vnímajúcich bytostí na cestu Desiatich Cností.
“Alebo inak, takíto ľudia sa môžu zrodiť ako Ksatryovia (vojenská vládnuca trieda), alebo Brahmini alebo bežní ľudia výnimočných rodín, s obrovským bohatstvom a prtekajúcimi sýpkami a skladmi. Budú obdarení ctnostnými rysmy, viacerými rodinnými príslušníkmi a vazalmi, ako aj inteligenciou, múdrosťou, odvahou, silou a mocným zovňajškom veľkého hrdinu. “Takisto, ak je nejaká žena ktorá počuje a jednomyseľne sa pridŕža mena Buddhu Liečiteľa, už nikdy sa nezrodí v ženskej forme.
“Manjusri, potom ako Buddha Liečiteľ dosiahol Najvyššie Osvietenie, uvedomil si, ctnosťou svojich minulých sľubov, že vnímajúce bytosti ktoré vydržali rôzne choroby, ako podrobenie, kriplenie, neschopnosti, horúčky, dyzantériu, žltačku atď…
Niektorí boli cieľmi čiernej mágie alebo rôznych jedov, zatiaľ čo iní trpeli krátkymi životmi alebo predčasným úmrtím. V tom čase, hľadajúc ako ukončiť tieto nepriazne a naplniť túžby vnímajúcich bytostí, vstúpil do samadhi nazývanej “Odstraňovanie Všetkého Utrpenia a Nepriazní Vnímajúcich Bytostí”.
“Keď vstúpil do toho samadhi, briliantné svetlo svietilo z jeho urny ako povedal veľkú Dharani:
Namo bhagavate
Bhaishajyaguru-vaidurya
Prabha-rajaya
Tathagataya
Arhate
Samyak-sambuddhaya
Tadyatha

Om Bhaishajye Bhaishajye
Bhaishajya-samudgate Svaha.

“Akonáhle Buddha Liečiteľ, v jeho vyžarovaní, povedal túto Dharani, celý kozmos hrmel a otriasal sa. Briliantné svetlo vytresklo, a umožnilo všetkým vnímajúcim bytostiam uniknúť chorobám a utrpeniu a užívať si kĺud a šťastie.

“Manjusri, ak prídeš okolo hociakého muža (alebo ženy) ktorí trpia na chroobu, mal by si ho ihneď očistiť, okúpať ho a bypláchnuť mu ústa. Mal by si jednomyseľne recitovať túto Dharani 108 krát na jeho počes, na jeho jedlo, lieky alebo vodu z ktorých bol odstránený hmyz. Keď už raz zjedol jedlo alebo pitie, jeho choroba a utrpenie budú odstránené.

“Ak pacient má nejaké špeciálne prianie a jednomyseľne odrieka túto Dharani, jeho prianie bude naplnené. Bude bez chorôb, bude si užívať dlhý život a pri smrti sa znovuzrodí do ríše Buddhu Liečiteľa. Potom bude za retrogresiou a eventuálne dosiahne Najvyššie Osvietienie.
“A teda, Manjusri, hociaký muž alebo žena ktorí jednomyseľne oslavuje a s rešpektom ponúka pocty Buddhovi Liečiteľovi by mal neutále recitovať tuto Dharani, nikdy ju nevypustiť z mysle.”

“Navyše, Manjusri, pri počutí rôznych mien Buddhu Liečiteľa Lapis Lazuli Vyžarujúceho Tathagatu, Arhata, Perfektne Osvieteného, muži a ženy čistej viery by mali recitovať a držať sa tohto mena.”
“Každé ráno, pri zvečerievaní sa, keď sa vykúpali a vyčistili si svoje zuby, mali by spraviť požehnania voňavých kvetín, vonného prachu, parfúmu a rôznych druhov hudby pred obrazom Buddhu. Navyše, mali by kpírovať túto sútru alebo nechať druhých aby to spravili, ako aj jednomyseľne ju recitovať a počúvať vysvetleniam jej významu.”
“Mali by ponúknuť všetky nevyhnutnosti života majstrovi Dharmy ktorý vyučuje túto sútru, a uistiť sa že im nič nechýba.
“Touto cestou, oddaní muži a ženy budú pod ochranou Buddhou. Všetky ich priania budú naplnené a eventuálne dosiahnu Najvyššie Osvietenie.”

Bodhisattva Manjusri sa potom s rešpektom obrátil na Buddhu: “Ó, Celosvetovo-osvietený, sľubujem že v Období Konca Dharmy, použijem všetky možné prostriedky aby som pomohol mužom a ženám čistej viery počuť meno Celosvetovo-Uznaného Buddhu Liečiteľa. Dokocna aj v ich spánku, vzbudím ich svedomie menom tohto Buddhu.
“O, Celosvetovo-Uznávaný, ak by niektorý oddaný človek čítal a recitoval a uctil si túto sútru, alebo na základe nej prednášal, vysvetľoval jej význam ostatným, alebo ju skopíroval alebo nechal druhých aby ju skopírovali, aleo keby jej preukázali najyššiu úctu, ponýkli jej voňavé kvety, parfúmy, vonné tyčinky a prach, garlandy, náhrdelníky, bannery, kanopy, tanec a hudbu a ochraňovali ju vzácnymi, viacfarebnými látkami – a keby pripravili čitý priestor, vztýčili by vysoký oltár a dali na neho sútru – Štyria Veľký nebeskí Králi, ich sprievod ako aj nespočetné stovky tisícok iných božskostí, by potom pokračovali aby ponúkli dary a strážii túto sútru.

“Jeden Celosvetovo-Uznávaný, akýkoľvek dar sutry sa rozšíril a sú ľudia schopní ho udržovať, mal by si vedieť že, vďaka minulým sľubom Buddhu Liečiteľa, jeho ctnostiam a sile jeho mena, to miesto bude bez predčasnej smrti. V tom mieste, nebudú už žiadni zlí démoni alebo duchovia aby vysávali vitálnu energiu ľudí.”
“Ak by tam aj boli, títo oddaní muži a ženy by sa dali znovu dokopy, a užívali si dobré zdravie a kľud mysle.”

Buddha potom povedal Manjusrimu:
“Nech sa tak stane, nech sa tak stane, Manjusri. Je to ako si práve povedal. Ak si muži a ženy čistej viery budú priať spraviť požehnanie Svetovo-Uznávanému Buddhovi Liečiteľovi, potom by mali naprv spraviť obraz tohto Buddhu, a potom ho dať na nepoškvrnený čistý oltár.

“Mali by rozprestrieť všetky druhy kvetov, popáliť všetky druhy vonných vecí a ozdobiť miesto bannermi a podstavcami. Po sedem dní a nocí by mali dodržovať Osem Prikázaní, jesť iba čisté jedlo, kúpať sa a parfúmovať sa, dať si na seba čisté, čerstvé oblečenie a udržova’t sovje mysle neporušené, bez hnevu alebo zlosti. Mali by si vyvinúť pocity dobroty, súcitu, radosti a rovnosti voči všetkým vnímajúcim bytostiam, zatiaľ čo im prinesú dobré veci, pokoj a radosť. Mali by hrať hudbu a spievať chvály Buddhovi Liečiteľovu, zatiaľčo budú obchádzať jeho o braz v smere vpravo. Navyše by mali mať v mysli jeho zásluhy, ctnosti a minulé sľuby, zatiaľčo budú ćítať a recitovať túto sútru, rozmýšľať o jeho zásluhách, ctnostiach a minulých sľuboch, zatiaľ čo budú čítať a recitovať túto sútru, rozmýšľať o jej zásluhách a vysvetlovať ju ostatným.
“Čokoľvek by is želali potom bue naplnené – či už je to dlhovekosť, bohatstvo, alebo hocičo iné, ako oficiálne pozície alebo narodenie synov a dcér.
“Navyše, ak nejaká vnímajúca bytosť zrazu bude trpieť nočnými morami a bude svedkom všetkých druhov diabolských znamení – ako letka zvláštnych vtákov, alebo stovky divných signálov vez ich byty – budú musieť uctievať Svetovo-Unzávaného Buddhu Liečiteľa so všetkými druhmi krásnych darov, a nočné mory, zlé znamenia a neprajné znamenia všetky zmiznú, a už viac nebude dôvodov aby im poškodili.”
“Ak nejaká vnímajúca bytosť sa bude báť vody, ohňa, nožov, otravy, spadnutia z bradla, alebo šialených beštií – ako divoký slon, levy, tigry, vlkovia, medvede, jedovaté hady, škorpióny, stonožkami, infekčnými komármi budú len musieť s nerozdelenou pozornosťou si vzpomenúť a recitovať meno Buddhu Liečiteľa, zatiaľ čo mu s rešpektom budú preukazovať dary, a uniknú zo všetkých týchto hrozieb. Ak by krajina bola napadnutá zahranicnej invázii, banditmi, alebo rebéliou, obyvateľia si budú len musieť vzpomenúť a recitovať meno Buddhu Liečiteľa, zatiaľ čo mu budú preukazovať úctu, a všetky tieto kalamity takisto zmiznú.
“Navyše, Manjusri, sú mužia a ženy čistej viery, ktorí počas svojich životov neucitevali žiadnych bohov, ale s nerozdelenou pozornosťou našli útočisko u Buddhu, v Dharme a Sanghe a udziavali Prikázania – iba päť alebo desať bežných Prikázaní, 400 bódhisattvovských Prikázaní alebo 250 Bhiksu alebo 500 Bhiksuni Prikázaní. Ale, ak niektorý z nich narušil Prikázania ktoré zobrali a boja sa že spadnú na diabolský chodník, mali by sa koncentrovať na odriekanie mena Buddhu Liečiteľa a s rešpektom mu ponúknuť dary. Potom sa určite vyhnú znovuzrodeniu na Troch Zlých Chodníkoch.
“Ak ženy, ktoré zažívajú extrémnu bolesť počas narodenia dietaťa môžu, s úprimnou dôverou, recitovať meno Buddhu Liečieľa, chváliť ho, venerovať ho a spravia mu dary, potom budú vyslobodení z ich utrpenia.”
“Deti ktoré sa im narodia budú bez defektov, atraktívni v zovňajšku, tí ktorí ich uvidia sa budú radovať. Budú obdarení silnými zmyslami a inteligenciou, spolu s tichými predispozíciami. Iba občas budú chorí, ani nebudú zlí duchovia ktorí budú vyciciavať ich vitálnu energiu.”

Jeden Svetovo-Uctievaný sa potom opýtal Anandu:
“Práve som vysvetlil zásluhy a cnosti Celosvetovo-Uznávaného Buddhu Liečiteľa. Tieto zásluhy a ctnosti sú extrémne významné praktiky všetkých Buddhov, ale je tažké ich vysvetliť. Veríte v nich alebo nie?”
“Ananda s rešpektom odpovedal: “Ó, Velký Ctnostný Jeden Svetovo-Uznávaný, Nemám žiadne pochyby o sútrach vysvetlovaných Tathagatami. Prečo? Pretože Tathagatova karma tela, hovorenia a mysle sú všetky čisté. Ó, Jeden Svetom-Uznávaný, slnko a mesiac môžu spadnúť, Hora Sumeru, majestický kráľ hôr, sa môže otriasat, ale svety Buddhov sa nikdy nezmenia. Ó, Svetom Uznávaný, niektoré osvietené bytosti, ktorých korene viery u nedostatočné, nech počujú jemné praktiky Buddhov a rozmýšľajú, ‘ako by sme mohli získať tieto zásluhy, ctnosti a veľké výhody iba recitovaním mena Buddhu Liečiteľa?’ Kôli tomuto nedostatku viery, si dokonca vyvinú nesprávne myšlienky, a teda stratia veľké benefity a ostanú v dlhej, tmavej noci [ignorancie]. Zostúpia na Diabolské Chodníky a budú sa okolo nich motať donekonečna.”

Buddha potom povedal Anandovi:
“Ak tieto vnímajúce bytosti budú počuť meno Svetom- Uctievaného Buddhu Liečiteľa, jednomyseľne budú recitovať a pevne sa ho držať bez toho aby mali nejaké zlé myšlienky, potom bude pre nich nemožné aby spadli na Diabolské Chodníky.
“Ó, Ananda! Je veľmi ťažké veriť v tieto extreme výnimočné praxe Buddhov, tažké je im porozumieť. Ale ty si teraz schopný ich akceptovať. Mal by si si uvedomiť že toto je kôli skvelej sile Tathagatov.
“Ó, Ananda! Dokonca Sravakovia, Pratyeka Buddhovia a Bodhisattva ktorí nedosiali Desať Zemí (Stáží) nemôžu pochpiť a verie v túto pravdu.
Iba Bódhisattvy ktoré sú jeden život od Buddhovstva môžu.
“Ó, Ananda! Ľudské znovuzrodenie je ťažké dosiahnuť; ale, aby sme v neho verili, rešpektovali a ctili si Trojitý Drahokam je ešte ťažšie. Aby sme počuli meno Svetom Uctievaného Buddhu Liečiteľa je ešte ťažšie.
“Ó, Ananda! Ľudské znovuzrodenie je ťažké dosiahnuť; ale, aby sme v neho verili, rešpektovali a ctili si Trojitý Drahokam je ešte ťažšie. Aby sme počuli meno Svetom-Uctievaného Buddhu Liečiteľa je ešte ťažšie.”
“Ó, Ananda, Buddha Liečiteľ kultivoval nespočítateľné praxe bódhisattiev, použili nespočítateľne mnoho zručných spôsobov a spravil nespočítateľne daľekosiahlych sľubov. Ak by sme zobrali eón alebo viacej aby sme ich znovu povedali, eón by sa skončil ešte predtým ako by som mohol úplne popísať všetky tieto krásne praxe, sľuby a zručné spôsoby.”
V tom čase, Veľká Bódhisattva v Zhromaždení, nazývaná Spasiteľ, sa zdvihol zo svojho sedadla, napravil svoju róbu aby odhalil svoje pravé rameno, kľakol si na svoje pravé koleno, poklonil sa so spojenými rukami, s rešpektom povedal Buddhovi:
“Ó, Veľký Ctnostý Svetom Uznávaný, v Období Konca Dharmy, tu budú vnímajúce bytosti ktorí trpia početnými kalamitami, a sú stále choré a neduživé, nemôžu jesť ani piť, ich krky sú súché a pery práchnivé, ich oči vidia všade temnotu. Ako sa objavujú znamenia smrti, sú obklopení rodičmi, rodinou, priateľi a spolupracovníkmi plačucimi a lamentujúcimi.
“Ak take pacient leží v posteli, vidí posavo Yamy prichádza’aby viedol jeho vedomie pred tohto Kráľa Spravodlivosti. Treaz, všetky vnímajúce bytosti majú vrodených duchov ktorí zaznamenávajú všetko čo robia, aj ich priestupky aj ich zásluhy. Títo duchovia potom prezentujú pacientov celý zoznam Kráľovi Yama.
“V tom čase, sa Kráľ pýta zomierajúcej bytosti a vypočítava jeho dobrú a zlú karmu predtým ako sa rozhodne o jeho osude.
“Ak v tomto bode, priatelia a známi pacienta budú schopní sa uchýliť k Svetovo-Uznávanému Buddhovi Liečiteľovi na jeho počesť, pozvať mníchov a mníšky aby recitovali túto sútru, zapáliť sedmúrovňové lampy a zavesiť viacfarebné bannery dlhovekosti, jeo vedomie sa môže vrátiť tam a vtedy, a bude sa vidieť jasne, ako vo sne.
“Alebo inak, po 7,21,35 alebo 49 dňoch, si spomenie na svoju dobrú a zlú karmu, už niekdy viac nevytvorí zlú karmu, dokonca aj jeho život bude v nebezpečenstve. Teda, muži a ženy čistej viery by mali udržiavať meno Buddhu Liečiteľa, uctievať ho a dávať mu dobré veci podľa ich schopností.”

Ananda sa potom opýtal bódhisattvy Spasiteľa: “Dobrý Človek, ako by sme si mali vážiť a robiť obety Svetovo-Uznávanému Buddhovi Liečiteľovi a ako by sme mali robiť prívesky dlhovekosti a lampy?”
Bódhisattva Spasiteľ odpovedal: “Jeden Ctený, aby sme pomoholi pacientovi sa uzdraviť, mali by ste dodržovať Osem Prikázaní po sedem dní a sedem nocí, spraviť obety jedla, pitia a iných nevyhnutností mníchom a mníškam v súlade s vašimi možnosťami, uctiť si a s rešpektom spraviť obety Svetom-Uznávaného Buddhu Liečiteľa šesť krát denne a recitovať túto sútru štyridsať-deväť krát.
“Mali by set zažať štyridsať-deväť lámp, spraviť sedem obrazov Buddhu Liečiteľa a dať sedem lámp, každú takú veľkú ako vlečku, pred každým obrázkom, nechať ich stále hroieť počas štyridsiatich-deviatich dní a nocí.”
“Mali by set tiež spraviť viacfarebné bannery, štryidsať-deväť dĺžok rúk dlhé.
“Daľej by ste mali vypustiť štyridsať-deväť druhov zvierat (a teda ich nechať žiť.)
Pacient by mal potom uniknúť z nebezpečenstva a nebude pod diktátom dianolských démonov, ani žiaden subjekt predčasnej smrti.
“Navyše, Ananda, keď predpovedaný Ksatriya Králi sa nájdu prepadnutí kalamitami, ako epidémie, zahraničné invázie, interné povstania, a zlé usporiadanie hviezd, zatemenie slnka alebo mesiaca, neproduktívne búrky alebo zluhanie monzúnov, vyvinú si súcitné pocity voči všetkým vnímajúcim bytostiam.
“Taktiež by mali ospravedlniť väzňov a spraviť obety Svetom-Uznávaného Cteného Buddhu Liečiteľa v súlade s rituálmi skôr popísanými.
“Vďaka týmto dobrým koreňom a sile minulých sľubov Buddhu Liečiteľa, pokoju a stabilite sa okamžite vrátia do poznačených krajín; búrky a vetry budú naklonené; polia budú zrelé na čas a všetci budú zdraví a šťastní. Krajina bude bez diabolských Yaksov ktorí chcú zraniť populáciu. Všetky diabolské zlá sa okamžite stratia, a títo zasvätení králi Ksatriya budú sa tešiť dlhovekosti a vitalite, krajšiemu vzhľadu ako aj väčšej slobode ako kedykoľvek predtým.
“Ó, Ananda, kráľovny, konzorty, princezné, kráľovskí dedici, skvelí ministri, dvorné dámy, úradníci, alebo obyčajní ľudia budú trpiať chorobami a inými neduhmi by taktiež mali obetovať Buddhovi Liečiteľovi. Mali by spraviť viacfarebné bannery dlhovekosti, svetelné lampy, zabezpečujúc že budú horieť neustále, oslobodia všetky druhy zvierat, rozhodia kvety rôznych farieb a budú páliť rôzne druhy vonných tyčiniek známych svojou vôňou. Potom sa z tejto choroby uzdravia a uniknú zlému osudu.”
Ananda sa potom opýtal Bodhisattvy Spasiteľa: “Dobrý Človek, ak by vyhasínajúci život mal byť predĺžený?”
Bódhisattva Spasiteľ odpovedal: “Jeden Ctený, nepočuli ste že Tathagata vysvetľuje deväť foriem nečasnej smrti? Každého by som vyzýval aby spravil bannery dlhovekosti a lampy a kultivoval zásluhy a ctnosti. Vďaka takejto kultivácii, uniknú utrpeniu a neštasťiam počas svojich životov.”
Ananda sa daľej opýtal: “Akých je deväť foriem nečasnej smrti?”
Bódhisattva Spasiteľ odpovedal:
“Niektoré vnímanjúce bytosti dostanú menšie choroby ktoré niesú liečené kôli nedostatku lekárov alebo medicíny; alebo inak, aj keď tam je lekár, alebo predpíše nesrávnu medicínu, čo bude mať za následok predčasnú smrť. Alebo, pacienti veriaci na nesprávne predpovede pozemských démonov, heretici a praktizujúc čiernej mágie, môžu spanikáriť – nebudú schopní ukľudniť svoje mysle. Môžu sa zúčastňovať divinácie alebo robiť obety na zvieratách aby uspokojili duchov, budú sa modliť, za požehannia a dlhovekosť – všetko bude na nič. Cez ignoranciu, zmätok a spoliehanie sa na zle invertované pohľady s stretnú s predčasnou smrťou a sĺznu do pekiel, bez vidiny akéhokľvek konca. Toto je prvá forma predčasnej smrti.
“Druhá forma je exekúcia, kráľovským dekrétom.
“Tretia je strácanie vitality démonom cez lovenie, gemblovanie, podovdy, opitosť alebo extrémnu spotrebu.
“Štvrtá je smrť ohňom; piata je smrť utopením. Šiesta je byť zjedený divokými zvieratami.
“Siedma je spadnutie z hory alebo útesu. Osma je smrť otrávením, vzývanie diabolských mantier alebo démonov vytiahnutých z pekla. Deviata z hladu alebo smädu, kôli nedostatku jedla a vody.
“Toto je deväť foriem predčasnej smrti; spomenutých Tathagatami. Je tiež nespočítateľne veľa iných foriem, ktorých je príliš veľa na to aby boli spočítané. “Navyše, Ananda, Kráľ Yama je zodpovedný za udržiavanie karmického registra každého vo svete. Ak vnímajúce bytosti boli neverné, spraili Päť Hlavných Hriechov, poškodili Trojitý klenot, rozbili zákny krajiny alebo zneuctili hlavné Predpisy, Kráľ Yama vykoná potrestanie podľa zlej veci. A tak teda ja hovorím vínmajúcim bytostiam aby zažali svoje lampy, spravili bannery, oslobodil zvieratá a kultivovali zásluhy aby sa vyhli utrpeniu a zlým veciam.

V tom čase, tam bolo dvanásť silných generálov Yaksa a Veľké Zhromaždenie nazvané:
Kumbhira,
Mihira,
Anila,
Indra,
Makura,
Catura a
Vajra,
Andira,
Sandila,
Pajra
Sindura,
Viakarala.

Každá bola doprevádzaná vojskom 7,000 Yaksasov.
Všetci zdvihli spolu svoje hlasy a povedali s rešpektom Buddhovi:
“Ó, Jeden Svetom-Uznávaný, dies, vďaka Buddhovej skvelej sile, sme uspeli pri počúvaní mena Buddhu Liečiteľa a uź sa viac nebojíme zostúpenia na Diabolské Chodníky.
“Spolu, s jednou mysľou, as uchyľujeme k Buddhovi, Darme a Sanghe až do konca svojich životov a prisaháme podporu všetkým vnímajúcim bytostiam – prinášame im skutočné zásluhy a radosť.
“Kdekoľvek toto sutra cirkuluje alebo kdekoľvek sú vnímajúce bytosti ktoré sa pevne držia mena Buddhu Liečiteľa a s rešpektom mu ponúkajú obety, či už v dedinách, metách, kráľovstvách alebo v divočine, budeme ich ochraňovať.
“Vypustíme ich zo vśetkého utrpenia a kalamít a dozrieme na to aby všetky ich priania boli splnené.
“Vnímajúce bytosti ktoré budú mať túto chorobu alebo kalamitu a budú si priať uniknúť by tiež mali čítať a recitovať túto sútru. Mali by si uviazať naše mená s farbami rôznych druhov – odviazať ich keď sú ich priania splnené.”
A teda, Buddha Sakyamuni pochválil veľkých Yaksa generálov týmito slovami: “Veľmi dobre, veľmi dobre, veľkí Yaksa generáli! Tí ktorí si prajú splatiť súcit a ctnosti Svetom Uznávaného Buddhu Liečiteľa by ali vždy mať úžitok a priniesť touto cestou radosť všetkým vnímajúcim bytostiam.

Ananda sa potom opýtal Buddhu: “Jeden Svetom Uznávaný, ako by sme mali nazývať tieto učenia, a ako by sme k nim mali pristupovať a dať ich do praxe?”
Buddha Sakyamuni odpovedal Anandovi: “Toto učenie je nazývané “Minulé Sľuby, Zásluhy a Ctnosti Buddhu Liečiteľa” alebo “Dharani Sľubov Dvanástich Yaksa Generálov aby priniesli úžitok Vnímajúci Bytostiam” alebo “vymetenie všetkých karmických prekážok”. Mali by ste si ich teda tak uctiť.”
Keď Buddha Sakyamuni skončil s rozprávaním, veľké Bodhisattvy, ako aj veľkí Sravakovia, kráľovia, ministri, brahmini, bežní ľudia, devy, nagy, yaksovia, gandharvy, asury, garudy, kinnary, mahoragy a iné ľudské a neľudské bytosti sa radovali pri počutí Buddhových slov. S vierou ich akceptovali a dali do praxe.

Buddhovia Desiatich Smerov
Vždy ich majte v mysli a ochraňujte…;
Kdekoľvek sú znovuzrodení,
Bódhisattvy sú ich priateľmi.