Medzinárodná Spoločnosť pre Transplantáciu Srdca a Pľúc Vydáva Nariadenie Týkajúce sa Zneužívania Transplantácii v Číne

Read Time:1 Minute, 33 Second

Medzinárodná spoločnosť pre Transplantáciu Srdca a Pľúc vydáva nariadenie týkajúce sa zneužívania transplantácii v Číne

Mediznárodná spoločnost pre transplatáciu Srdca a Pľúc vydala nariadenie týkajúce sa transplantačnej etiky a transplatnačného zneužívnaia v Číne. Nariadenie začína načrtnutím vládnucich princípov etickej orgánovej tranplantácie.

“Thoraická transplatácia orgánov zlepšuje dĺžku a kvalitu života pacientov s ťažkými srdcovými alebo pľúcnymi chorobami za použitia vitálnych orgánov darovaných z ľudským bytostí. Je to aj medická a spoločenská snaha ktorá je zviazaná etickými princípmi. Medzi tieto princípy patria autonómia a rešpekt pre osoby, používanie, čo zahŕňa benefikciu a nerobenie zla, a spravodlivosť, čo zahŕňa spravodlivú alokáciu, rovnoprávnosť zdravia, a legálnu zodpovednosť. Spolu, tieto princípu tvoria všeobecný framework pre navigáciu komplexných etických záležitostí, ktoré vyvierajú z thoraickej orgánovej transplantácie.”

Spolu s pokrývaním etických princípov darcovstva orgánov od mŕtvych pacientov a živých darcov, vrátane predaja orgánov, nariadenie taktiež špecificky adresuje získavanie orgánov na transplantáciu z tiel odsúdených väzňov, kde tieto praktiky sú proti princípom dobrovoľného darcovstva, keď odsúdení väzni a ich príbuzní nemôžu voľne súhlasiť.

Nariadneie adresuje implikácie takýchto praktík ako je vidieť v Číne.

“Keď sa pozrieme na telo evidencie, že vláda Čínskej Ľudovej Republiky je jediná, ktorá pokračuje systematickou podporou získavania orgánov, alebo tkaniva od odsúdených väzňov, (7,8,9,10) príspevky ktoré sa vzťahujú na transplantáciu a zahŕňajú buď orgány, alebo tkanivá ľudských darcov v Čínskej Ľudovej Republike nebudú akceptované ISHLT pre dôvody uvedené vyššie. Toto nariadenie, vártane toho, či sa ostatné ktrajiny systematicky zúčastňujú v používaní orgánov alebo tkanív od nedobrovoľných ľudských darcov a mali by byť predmetom týchto obmedzné, budú vyhodnocované každoročne pri získaní nezávislých dôkazov že tieto praktiky boli ukončené.”

ISHLT má za to, že by mali byť explicitné nariadenia, otvorené verejnej obhliadke, ktoré vládnu všetkým aspektom orgánov, a darcovstvom tkanív a transplantácie, vrátane managementu čakacích listov orgánov, aby sa zaistil spravodlivý a vhodný prístup k transplantáciám.”

(pozri Celý článok pre daľšie detaily)

Leave a Reply

Your email address will not be published.