Násilné Odoberanie Orgánov

Read Time:9 Minute, 13 Second

Zväčšujúce sa telo evidencie naznačuje, že Čínske nemocnice sa spolčili s políciou v diabolskej schéme známej ako “odoberanie orgánov.” Držia, často nelegálne, väzňov svedomia proti ich vôli, skúmajú kompatibilitu ich orgánov, a potom systematicky odstraňujú ich zdravé orgány aby dodávali transplantáty pre veľký biznis transplantácie orgánov.

Ich telá sú, podľa očitých svedkov, spálené v krematóriách.

Väčšina väzňov svedomia, ktorí sú tohto cieľom sú praktizujúci Falun Gong – pravdepodobne desiatky tisíc ročne, podľa odhadov Ethana Gutmanna, investigatívneho žurnalistu, Davida Matasa, medzinárodného ľudskoprávneho advokáta, a Davida Kilgoura, bývalého Kanadského člena parlamentu, ktorí zverejnili svoje objavy v 2016.

Obvinenia z masových vrážd praktizujúcich Falun Gong pre ich orgány boli zverejnené už od roku 2006. S každým rokom, ktorý odvtedy ubehol – a konkrétne za posledných päť rokov – sa objavilo viac dôkazov podporujúcich tieto obvinenia. Metodológie použité na analýzu evidencie sa zdokonalili a široká spoločnosť bola stále viac znepokojená.
Zatiaľ, pozície Čínskeho režimu a jeho obhajcov, ktorí sa snažia poprieť tieto tvrdenia, sa stali stále viac neudržateľnými.

Tento rok, zvyšovanie povedomia o tejto záležitosti sa rýchlo rozvíja a hlási na poplach.

Najvýznamnejší medzi nimi je Nezávislý Tribunál Násilného Odoberania Orgánov od Väzňov svedomia v Číne (Independent Tribunal into Forced Organ Harvesting of Prisoners of Conscience in China), ktorému predsedá eminentný Britský profesor, Sir Geoffrey Nice QC. Nice bol prokurátorom Slobodana Milosevica v Hágu a následne pracoval na prípadoch pred stálym Medzinárodným Kriminálnym Súdom. Tribunál pozostáva zo skupiny expertov z rôznych oblastí, ktorí vyhodnotili dôkazy odoberania orgánov v Číne a vyniesli rozusdok toho, či sa udiali zločiny proti ľudskosti.

“Násilné odoberanie orgánov sa odohrávalo mnoho rokov v Číne v značnom rozsahu.”

Sir Geoffrey Nice QC, prokurátor bývalého Juhoslovanského Prezidenta Slobodna Milosevica na Medzinárodnom Kriminálnom Súde.

Potom ako sa čítali dôkazy asi deväť mesiacov pred troma dňami rokovaní v Lodnýne, v Decembri 2018. tribunál vydal predbežný rozsudok ktorý hovorí: “Členovia Tribunálu sú všetci presvedčení – jednohlasne, a nad akékoľvek pochybnosti – že v Číne bolo praktizované násilné odoberanie orgánov od väzňov svedomia počas značnej doby zahŕňajúc značný počet obetí.”

Záležitosť toho či – a v akom objeme – boli Falun Gong a iní väzni svedomia zabíjaní pre svoje orgány, bola akýmsi nepríjemným miestom pre svetové vlády, hlavné ľudskoprávne organizácie, a hlavné mediálne korporácie už odkedy sa tieto obvinenia objavili v 2006.

Milióny ľudí po celom svete, vrátane prominentných expertov, videli dokumentárne filmy ako Žatva Ľudí, Ťažko Uveriť, čítali reporty, a uzniesli sa na tom, že sa takéto zločiny proti ľudskosti skutočne odohrávajú. Ale záležitosť je zložitejšia pre zahraničné ministerstvá Západných krajín. Keby taktiež uznali, že sa tieto zločiny odohrávajú, museli by sa rozhodnúť, čo s tým robiť.

Obvinenia z činov sú ekvivalentné hociktorým hlavným zločinom proti ľudskosti v 20tom storočí, ak nie v rozsahu, tak určite vo vážnosti. Je možné, že globálne zverejnenie a potvrdenie toho, že sa tieto zločiny udiali, a pravdepodobne stále v Číne dejú, by rozprúdilo hlavné otázky o legitimite vládnucej Komunistickej Strany, a vyžiadalo si silnú odpoveď od vlád.

Podozrivé dáta z Číny

Ako odpoveď na zvyšujúci sa tlak zo zahraničia, Čínski predstavitelia transplantácie sľúbili, že v roku 2015 už nebudú používať väzňov odsúdených na smrť ako zdroj orgánov. Toto tvrdenie bolo všeobecne akceptované medzinárodným transplantačným establishmentom. Následne, Čínski predstavitelia sa stali členmi transplantačnej pracovnej skupiny Svetovej Zdravotníckej Organizácie (WHO), a Čínski chirurgovia mohli naďalej publikovať v Západných lekársky časopisoch a prezentovať svoje práce na konferenciách.

Ale nový vedecký výskum tieto tvrdenia o reformách spochybňuje.

Článok nazvaný “Analýza Oficiálnych Dát Darcovstva Orgánov Vrhá Pochybnosti na Kredibilitu Reformy Čínskej Orgánovej Transplantácie” objavil, že Čínske dáta nasledujú zvláštnu krivku rastu – špecificky kvadratickú rovnicu. Autorom článku je Matthew Robertson, doktorálny študent na Austrálskej Národnej Univerzite a výskumník Victims of Communism Memorial Foundation; Dr. Raymond L. Hinde, a štatistick a Dr. Jacob Lavee, a srdcovo-cievny transplantačný chirurg a profesor

Meteorický nárast transplantačných operácii v Číne priamo koreluje s meteorickým nárastom zadržaných praktizujúcich Falun Gong. Vo Falun Gong, mal Čínsky režim zrazu takmer neobmedzený príjem orgánov z ktorých mohol čerpať.

Tvrdenia takéhoto neuveriteľne priameho nárastu kontrastujú s vysoko podmienenou povahou dobrovoľného darcovstva orgánov, kde sa vhodní darcovia objavia len náhodne, a ich rodinní príslušníci často odmietnu súhlas. Keď to porovnáme s podobnými dátami z 50 ďalších krajín vhodného typu rovnakému modelu, žiadne sa ani len nepribližujú – práve preto, že skutočné transplantačné dáta nevyzerajú takmer rovnako ako matematický model.
Toto vyvoláva otázku či Čínske dáta skutočne reprezentujú ozajstnú aktivitu darcovstva orgánov ktorá sa deje naprieč krajinou alebo boli len jednoducho vyfabrikované použitím modelov ako predlohy.

Aby sme otestovali hypotézu falzifikácie dát naznačenú prvotnou analýzou, autori porovnali dáta s tými vygenerovanými Červeným Krížom, centrálne aj lokálne, a potom porovnali tieto dáta s nemocničnými dátami v rôznych provinciách. Objavili, že sú rôzne anomálie vo všetkých týchto datasetoch, mnohé z nich môžu byť vysvetlené iba ľudským zásahom.

V jednom prípade, dáta Červeného Kríža tvrdili že Čínske nemocnice získali 21.33 orgánov pre darcu v období asi dvoch týždňov – jasne nemožné tvrdenie. Autori povedali, “Výroba a manipulácia troch datasetov naznačuje zámerný, prepracovaný a systematický proces falzifikácie, ktorá vyzerá byť vyvinutá na vytvorenie zavádzajúcich informácií o úspechu programu Čínskeho dobrovoľného darcovstva orgánov.”

Nálezy systematickej falzifikácie oficiálnych dát darcovstva orgánov vyvolávajú mnohé otázky o Čínskom systéme darcovstva orgánov – vrátane aj skutočnej magnitúdy dobrovoľného systému, ako tvrdia predstavitelia, ako aj skutočná aktivitu transplantácií ktorá presahuje ten systém.

Evidencia Zabíjania Praktizujúcich Falun Gong pre Orgány

Čínske autority priznali že odoberali orgány od väzňov odsúdených na smrť už niekoľko rokov, a toto je široko akceptovaný fakt medzi neziskovými organizáciami a v diplomatických kruhoch. Toto odkazuje na kriminálnych väzňov, ktorá boli odsúdení na smrť súdmi za ich (väčšinou) násilné zločiny.

Ale obvinenia o ktorých sa teraz diskutuje idú za to. Obvinenia, že Čínske autority, vrátane tých prepojených na armádu a armádne nemocnice, mimosúdne zabíjali praktizujúcich Falun Gong a iných väzňov svedomia, tých vinných zo žiadneho iného zločinu ako tomu, že patria do náboženskej alebo etnickej identity, ktorú chce Strana cielene zničiť.

Jeden z problémov pri získavaní širokej akceptácie bol ten, že už zopár rokov, bolo toľko evidencie komplexného charakteru a v niektorých oblastiach nevôľa uznať túto evidenciu. Hlavné zdroje materiálov, ktoré musia byť prebraté, spracované a pretlmočené do argumentov sú často v Čínštine, typicky komplexné, a niekedy dokonca ťažko nájditeľné. Navyše, jeden kus evidencie má iba takú signifikantnosť v kontexte ostatných častí.

Argumenty môžu byť zosumarizované následovne:

Pred r. 2000, bola orgánová transplantácia v Číne relatívne obskúrna medická terapia, primárne rezervovaná pre predstaviteľov Komunistickej Strany.

Zdroj orgánov boli takmer exkluzívne väzni svedomia, ktorí boli usvedčení z hlavných zločinov a odsúdení na smrť, aj keď Ujgurovia a niektorí politickí väzni boli taktiež podrobení odoberaniu orgánov.

Od r. 2000, sa v Čínskom transplantačnom sektore začal tektonický posun. Toto je dokázané obrovskou expanziou transplantačnej kapacity a možností – počítané podľa ukazovateľov ako:

  • Počet nemocníc ktoré robia transplantačné operácie
  • Postele vymedzené na transplantáciu v týchto nemocniciach
  • Počet doktorov a sestier trénovaných v transplantačnej medicíne (mnohí z nich absolvovali svoj tréning v zahraničí)
  • Zlepšené časy prežitia pacientov
  • Signifikantná expanzia v základnom a klinickom výskume v transplantačnej biológii a imnunosupresívnej medicíne
  • Založenie mnohých transplantačných centier v nemocniciach
  • Nárast domáceho imunosupresíveho odvetvia výroby cez štátne dotácie
  • Rôznorodosť uskutočnených transplantácií (meraná podľa typu orgánu a chirurgickej metódy)
  • Obrovský počet uskutočnených transplantácií

Popri tomto náraste uskutočnených transplantácií, bol taktiež nárast transplantátov “na vyžiadanie”. Toto znamená čakacie časy v týždňoch pre pacientov ktorí dodržiavajú orgány, alebo, vo veľa prípadoch, len dni alebo hodiny.

V krátkosti, veľký posun post-2000 bol, že bolo uskutočnených omnoho viac transplantácií a omnoho rýchlejšie.

Tento vývoj sa uskutočnil dokonca aj keď hlavný oficiálny zdroj orgánov, ktorý vraj dodávali do systému – väzni odsúdení na smrť – ubúdal. Tento trend je extenzívne zdokumentovaný v literatúre o aplikáciách a zákone okolo trestu smrti v Číne. Počet súdnych exekúcií, priemerne, každým rokom klesá od dekády začínajúcej v 2000. V 2007 konkrétne, “výrazne poklesol”, podľa nemenovaného predstaviteľa Čínskej bezpečnosti, potom ako bola znovu zavedená previerka trestu smrti pod Najvyšším Ľudovým Súdom 1. Januára 2007.

Tieto dva protichodné trendy – rýchla a značná expanzia transplantácie orgánov a kratšie čakacie časy, dokonca aj keď sa oficiálny zdroj orgánov znížil – si naozaj žiadajú vysvetlenie.

Orgány musia od odniekadiaľ pochádzať, a oficiálne vyjadrenie nevysvetľuje zdroj. Hlavným záverom ktorý si môže človek vytvoriť je, že počas tejto doby, bol nejaký iný zdroj orgánov okrem oficiálneho stanoviska, že zdrojom sú súdne exekvovaní väzni. V r. 2009, bolo asi iba 120 dobrovoľných zomrelých darcov v celej krajine.

Keďže Čína nemala žiaden dobrovoľný darcovský systém počas tohto obdobia zmenšujúceho sa počtu súdnych exekúcií, ktoré začalo v r. 2000, zdrojom orgánov nemohli byť dobrovoľní darcovia.

Pri pokuse o identifikáciu iného zdroja, ktorý musel byť použitý, je stále jasnejšie, že najpravdepodobnejším zdrojom orgánov – skutočne jediným vysvetlením doteraz možným – sú väzni svedomia, ktorí sú odsúdení mimosúdne za účelom odobrania orgánov a ktorí zomrú v procese odobratia orgánu.

Je dosť veľa evidencie, ktorá naznačuje, že toto je presne to čo sa deje, vrátane nasledujúceho:

BRUTÁLNE, CELONÁRODNÉ PRENASLEDOVANIE Falun Gongu začalo v Júli 1999, len šesť mesiacov pred začiatkom rapídneho nárastu transplantačného odvetvia. Toto znamenalo, že režim zrazu mal stovky tisíc Falun Gong praktizujúcich ktorých mohli použiť ako živý zdroj orgánov.

FALUN GONG A OSTATNÍ POLITICKÍ VÄZNI hovoria o testovaní typu krvi a veľmi špecifických vyšetreniach fungovania orgánov zatiaľčo sú vo väzbe, konzistentné s testami potrebnými na odber orgánov.

WHISTLEBLOWERI POTVRDZUJÚ priame alebo nepriame znalosti o odoberaní orgánov.

Boli a stále sú HROMADNÉ ZATÝKANIA a permanentné zmiznutia cielenej populácie.

RÔZNE TELEFÓNNE HOVORY vyšetrovateľov poukazujú na priznania, že zdroje orgánov pochádzajú z praktizujúcich Falun Gong.

PRESAHY PERSONÁLU ktorý je zapojený aj v perzekúcii Falun Gong a v práci orgánovej transplantácie.

Ak dáme dokopy všetky tieto súvislosti, je tu jasne prípad, ktorý si vyžaduje odpoveď od Čínskych autorít. Ale tento druh intenzívneho medzinárodného tlaku potrebného na skúmanie týchto záležitostí sa ešte neuskutočnil.

Ujgurova: Nový Cieľ?

Najväčšia skupina väzňov svedomia od r. 2000 boli praktizujúci Falun Gong, ktorí boli zameraní v kampani snažiacej sa o ich odstránenia počas posledných 20 rokov. Je možné, že teraz sú Ujgurskí Moslimovia, Tureckí ľudia žijúci na severozápadnej hranici provincie Xinjiang, čoraz častejšie používaní ako zdroj orgánov.

Ako s praktizujúcimi Falun Gong, Ujguri boli vo veľkom množstve zatýkaní v re-edukačných centrách bez prístupu k právnym nástrojom. Rodinní príslušníci hovoria o tom, že ich príbuzní zmizli a už sa o nich viac nepočulo. Rádio Slobodná Ázia už hovorí o tom, že Ujguri boli transportovaní vlakom do väzníc naprieč krajinou. Bývalí Ujgurskí väzni vypovedali o tom, že boli podrobení podozrivým odberom krvi a fyzickým vyšetreniam – veľmi podobným tomu o ktorých hovorili praktizujúci Falun Gongu.

Zatiaľ, Čínske nemocnice pokračujú v reklame na rýchle zdroje orgánov zahraničným kupcom, ako bolo ukázané v Juhokórejskej TV Chosun November 2017 dokumentárnom filme Temná Strana Transplantačného Turizmu v Číne: Zabíjanie pre prežitie, ktorý môže byť k videniu na dafoh.org. Navyše, oficiálne čísle dobrovoľných zomrelých darcov vyzerajú byť jednoducho vymyslené.

Vlády po celom svete nemôžu túto záležitosť ignorovať navždy. Našťastie, sú znaky pohybu. Sam Brownback, U.S. State Department’s Ambassador at Large for International Religious Freedom, povedal reportérom v Hong Kongu 8. Marca 2019: “Obvinenia, že Čínska vláda pokračuje násilne odoberať orgány od väzňov svedomia, na základe ich viery, ako Falun Gong a Ujguri, stále pretrvávajú. … Toto je skutočne desivá budúcnosť.”

source : https://faluninfo.net/forced-organ-harvesting-in-china-falun-gong/

Leave a Reply

Your email address will not be published.