Poradenstvo

Coaching. Hlbinná, transpersonálna a existenciálna psychológia. Psychoterapia, psychoanalýza.

Medzi naše dlhoročné skúsenosti patrí poradenstvo a konzultácie v oblastiach :

  • Partnerská dynamika a vzťahy
  • Poruchy príjmu potravy
  • Psychospirituálna kríza
  • Syndróm vyhorenia
  • Osobnostný rast

Expertíza rozvíjaná osobnými skúsenosťami, prednáškami, tréningom a kurzami.

Ak máte záujem o využitie našich služieb, neváhajte nás kontaktovať ešte dnes.

poradenstvo@chronicle.sk

Pozn.

Nie sme certifikovaní ani registrovaní v Zozname Psychoterapeutov SR.

Veríme že :

„obmedzenia, resp. požiadavky a kritériá pre zápis do zoznamu psychoterapeutov, ktoré kladú stavovské psychoterapeutické organizácie na lokálnej alebo aj európskej úrovni, sú prežitkom a viac vyjadrením mocenského postoja, než skutočného záujmu o klienta/pacienta a o dôveru v jeho liečivý potenciál.”

(Dobšovič 2009)