Prajnaparamita

Read Time:1 Minute, 3 Second

Sútra Srdca

Bodhisattva Avalokitéšvára, keď praktizoval hlbokú prajnaparamita, jasne uvidel že všetkých päť skándh je prázdnych, a tým prekonal všetko utrpenie.

Sariputra,
   forma nieje odlišná od prázdnej,
   prázdna nieje odlišná od formy,
   forma je len prázdna,
   prázdna je len forma,
Pocity, vnímanie, pohyb, a vedomie sú tiež takéto.
Scripture, toto je prázdnota všetkých dhariem:
   ani nevznikajú ani nezanikajú,
   niesu ani použité ani čisté,
   ani nepostupujú ani nezanikajú.
A kôli tomuto v prázdnote nieje forma,
Žiaden posit, vnímanie, pohyba ani vedomia;
Žiadne oko, ucho, nos, jazyk, telo alebo myseľ;
Žiadne videnie, … ani žiadne myslenie;
Žiadna ignorancia ani koniec ignorancie, …dokonca
Žiadne starnutie ani smrť, ani koniec starnutia ani smrti;
Žiadne utrpenie, počiatok, zanikanie alebo chodník;
Žiadna múdrosť ani dosiahutie.
Pretože nič nieje dosiahnuté,
Bodhisattva zachovávajú prajnaparimta,
Potom sú ich srdcia bez nepríjemností,
A keďžse sú bez nepríjemností, bez strachu;
Unikajúce zhora-nadol, ako-sno vé myslenie,
A úplne dosahujú nirvánu.
Všetci buddhovia všetkých časov zachovávajú prajnapramita,
A tak dosahujú anuttara-samyak-sambodhi.
Teda poznajú, prajnapramita je
Úplne silná mantra,
Veľká mantra osvietenia,
Neprekonateľná mantra,
Najlepšia mantra,
Schopná odčarovať všetko utrpenie.
Toto je pravda, nie nepravda.
Tak teda prednášam prajnaparamita matru.
Hovorte mantru takto:

Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha!