Pre ukľudnenie detinských myslí

Read Time:9 Minute, 26 Second
 1. Vesmírna Pravda
 2. Rozmaznaný
 3. Malý národ
 4. Prečo stále niesi spasený?
 5. Kde si bol keď som Ťa potreboval
 6. Kolobeh
 7. Spiritualita
 8. Umenie
 9. Tvorba
 10. Lživý život
 11. Kozmický koniec
 12. Extáza svätej bytosti
 13. Padlí
 14. Zbabelec
 15. Púť stvorenia
 16. Kozmický cyklus
 17. Pokrytec
 18. Sebaklam
 19. Úpadok
 20. Koniec
 21. O konci
 22. Vzkriesenie
 23. Patetickosť
 24. Forma
 25. Vystúpenie
 26. Čo je kultivácia
 27. Pravá tvár
 28. Plač a nárek
 29. Prepálený
 30. Svet v kríze
 31. Let Draka
 32. Nebeský Koniec
 33. Štúdium
 34. Osud
 35. V skratke
 36. O Malosti
 37. Show náboženských klaunov
 38. Znovuzrodený
 39. Sebaklam
 40. Zmrd
 41. Prázdnota Zániku
 42. Falošná nádej
 43. O pokore
 44. Čierne srdce
 45. Fanatizmus
 46. Mestá tieňov
 47. Odveta
 48. O závislosti
 49. O zmätenom chudákovi
 50. O ponúknutí spásy
 51. Falošní Proroci
 52. O hĺbke ľudskej pokryteckosti
 53. O chybnom zákone
 54. O tradícii prorokov
 55. Telepatická mimozemská civilizácia
 56. Posmrtný život
 57. O postupe
 58. Usteľ si vo mne
 59. Prečo si ma zaprel
 60. Udusenie Zla
 61. O zrade
 62. Je dokonané
 63. Drak nebude nikdy mojím kráľom
 64. Striedanie
 65. Odyssea
 66. O vesmíre
 67. Nový svet
 68. Odplata
 69. Spravodlivosť
 70. Stratený vo víre
 71. Zbabelcov raj
 72. Velebenie
 73. O chudákovi
 74. O konci
 75. O Pravde
 76. O Falošných
 77. Kolobeh
 78. O Ponuke Spásy
 79. Nehľadiaci
 80. O Slabosti
 81. Dogmy
 82. Opovrhnutie

PRE UKĽUDNENIE DETINSKÝCH MYSLÍ

Vesmírna Pravda

Ľudskému oku skrytá
Dvíha divadlo histórie
Nsmienre stvorené
Nepatrný ľudský údel

Rozmaznaný

Každodenná bolesť
Únava a smäd
Ktoré je storočie dnes
Čo je pravda a čo lesť

Malý národ

Celý národ testovaný
Peniaze idú politikom
Poslušné vystrašené ovce
Hlúposť víťazí celým svetom
Kto múdrosťou odhrnie hmlu
Ľudstvo ostane v úžase
Planéty sa zarovnajú
V nesmiernom nebeskom divadle

Prečo stále niesi spasený?

Kúp si knihy
Kúp si lístky
Kúp si tepláky
pracuj zadarmo

Kde si bol keď som Ťa potreboval

Kde si bol
Keď ma vyhnali do exilu
Kde si bol
Keď som sa stratil
Kde si bol
Keď som Ťa potreboval

Kolobeh

Starý vesmír sa končí
Z jeho popola povstane
nový úžasný vesmír
nekonečný a nezničiteľný

Spiritualita

Jediná cesta
ako sa vymaniť z kolobehu
Duchovnosť srdca
morálka pozdvihuje človeka

Umenie

Prax tvorenia
energia užitočnosti
v každodennosti
Ohnivo mrazivý vesmír
v tichu čakal
na túto chvíľu

Tvorba

Hľadač a Stvoriteľ
Konzument a umelec
Približuje poznané
otvára nepoznateľné

Lživý život

Nakŕmený lžami
rozprávkami, výmyslami
beháš zmätene hore-dolu
myslíš si že si boh, buddha

Kozmický koniec

Majestátny kozmos
Zvädne a v kŕči zomrie
nahradí ho nový cyklus
zánik všetkých cyklov

Extáza svätej bytosti

Zavŕšenie múdrosti
Vesmírny vhľad a energia
Na smietku planéty
Tanec večnosti

Padlí

Vyhnaní z čistej zeme
padlí anjeli
odmietnutí spoločnosťou
nemajú miesto na zemi

Zbabelec

Posadnutý strachom
dávno zišiel z Cesty
nekalé činy malé i veľké
kedy spravodlivosť zvíťazí?

Púť stvorenia

Nekonečný vesmír
Prebudený v mystériu
Záhadou odetý
Putuje k vyslobodeniu

Kozmický cyklus

Kozmický stvoriteľ
Mystérium je jeho domovom
Vo večnosti oslobodený
Dlh existencie spláca

Pokrytec

Obmedzený dogmatik
vypláchnutá hlava
vylízaný mozog
nevidí si od vlastného nosa

Sebaklam

Zatvára oči pred pravdou
Nevie si priznať svoju zbabelosť
potrebuje stále viac
peniaze, náboženstvo, politická moc

Úpadok

Proces postupného úpadku
Názorov, činov, myšlienok
K svojmu absolútnemu koncu
Smeruje kozmos so všetkými bytosťami

Koniec

Slnko v poslednom výbuchu
Spáli na prach Zem
Kozmos vyhasne
Nič nevydrží večne

O konci

Tvorca v mystériu odetý
Bez milosti ničí démonov
Zlo po ceste výbuchu slnka
Do konca univerza

Vzkriesenie

Nekonečný vesmír
Zanikne v chlade
Na jeho mieste nový
Hľa nový Zákon

Patetickosť

Používa najprimitívnejšie zbrane
Sľubuje spásu, keď mu dáš peniaze
Trúbi prevzaté múdrosti a názory
Politicky angažovaný stále mu je málo

Forma

Forma kultivácie
vymleté hlavy
kúp si tepláky
ovca bez duše

Vystúpenie

Cyklus vzkriesení bez Konca
Nepatrný ľudský druh
Vedomie, intelekt, múdrosť
Nedovolí uletieť

Čo je kultivácia

Zrada vlastných princípov
nie je žiadna kultivácia
používanie dvojitého metra
svetská moc, zisk a postavenie

Pravá tvár

Pokrytecký vodca kultu
a jeho pomätení posluhovači
už dávno stratil súdnosť
ponúkajú spásu za peniaze
moc im opantala hlavy
politický a náboženský vplyv
pošliapali vlastné princípy
povyhadzovali a odstrčili tých
ktorí sa nesklonili pred
vymyslenými pozíciami a titulmi
zrada tradícií a nový patvar
maglajz myšlienok
interpretácia podľa toho čo im vyhovuje
vymazané hlavy neschopné jasne rozmýšľať
čaká ich sklamanie a zánik

Plač a nárek

Nebesia sa čudujú
Pokrytci odhalení
Bezverci a hlupáci
Zo skaly zhodení

Prepálený

Ohňom pekelným
ošľahaná duša
spálené pripútanosti
pravdy vesmíru dusia
ľudský údel zacyklený
prízemnosti zhnusia
Fénix premenený
vrstvy kozmu pustia

Svet v kríze

rozdiely sa zäčšujú
výsmech samého seba
zázraky sa nekonajú

Let Draka

Striasť putá reinkarnácie
Odchodiť ťarchu bytia
Vystúpiť do slobody neexistencie
Prázdnota roztiahla krídla

Nebeský Koniec

Nebeská klenba pokľakne
Mesiac odhalil svoje Mystérium
Dlhá je cesta a hľadanie ľudstva
No všetko sa raz skončí
Vesmír bude zničený a vyhasne
Objav nový kozmos v sebe

Štúdium

Toľko kníh si prečital
nenaučil si sa nič
Tvoje túžby ťa spálili na popol
Povstaneš nový, čistý, fénix.

Osud

Cvičenia ťa urobili mocným
Štúdium rozšírilo myseľ
Princípy pevne držíš v rukách
Nesmierny Boh neohrozený
Tvoj Raj sa plní bytosťami
Ochraňujú Ťa pred sebou samým
Prenikol si cez ilúziu bytia
Očakáva ťa nesmierna sláva a moc

V skratke

Otvorené oči
Ako hlboko siaha
Náboženské pokrytectvo

O malosti

Náboženský pokrytec
falošný človek
zlý od kosti
pomätený sladkými rečami
sfanatizovaný hlupák

Komerčný americký kult
zapredal Pravdu
spása zbabelcov
scvrknuté mysle stúpencov

Show náboženských klaunov

individuálne myslenie potláčané
jediná loajalita
voči kultu
polýlene si myslíš že si
boh – stvoriteľ
si ničím, zrnko piesku
na Sahare púšti
na Tvojom zhrbenom chrbte
si buduje palác jeden človek
nemôžeš sa osvietiť cudzou filozofiou
zabudol si na seba, ale
svet nezabudol na Teba
rýchlo sa vráť k svojim zmyslom
inak popadáš s vymletými fanatikmi

Znovuzrodený

Kulty sa rodia
Chaos a bolesť
Červené kvety vykvitli
zo stlačenej spúšte
Falošní proroci
zjašení stúpenci
mŕtve masy skorumpovaných náboženstiev

Sebaklam

Démonizuješ – žiješ vo svete Démonov
Zavádzaš – Tvoja Cesta stratí smer
Arogantný, bohorovný, nezastaví sa pred ničím
Šíri strach, enpochopenie a nenávisť

Zmrd

Falošný zmrd, sviňa
čo pichne Ťa nožom do chrbta
hneď ako môže
prehnitý zbabelec
mrdá si svoju cestu do Záhrady

Prázdnota Zániku

Osud ľudstva je spečatený
Osud jedinca a osud Kozmu
Spirituálny únik je nemožný
Cesta je zatarasená realitou
Ponúknuť spásu ľuďom
nech žijú a zomierajú pre vyššie ideály
nie je skutočným východiskom
Krvácajúcu ranu nevyliečiš spevom
Kozmos sa otriasa a napína
Skláňa sa až k Zemi
Sám sa chce úboho zachrániť
Koniec je oslavovaný temnými
Studeným tancom vyhasnutých hviezd

Falošná nádej

Nedokážeš zvrátiť svoj koniec
Úboho dúfaš v pomoc hviezd
Je márne veriť v nesmrteľnosť ľudstva
Kozmy vyhasnú a vyhladnú v čase

O pokore

Učenie skolabovalo do seba
nikdy nestálo na pevných základoch
arogantné, bez pokory, preferujúce svine
krátheko trvania bude, zneužité idiotmi

Čierne srdce

Oddaný, no bez pokory
ublíži keď môže
chaotická prirodzenosť
pocit nadradenosti
ich enustále volá
Démoni v ľudskej koži
Predstavitelia falošného náboženstva
Temná túžba manipulovať
Kult osobnosti rastie
Prečo Vám vládnu svine?
Prečo ste ovládaní, opantaní mocou
Plačete pred vašími svätými obrázkami
Prosíte o pomoc pri najbanálnejších veciach
Neschopné stádo sfanatizovaných tupcov
Zabudli ste na rodiny, priateľstvá
Nikdy nebudete môcť dosiahnuť Dovŕšenie
Pretože ste opovrhli skutočným Životom

Fanatizmus

Vaše falošné tváre
sa nedajú zakryť
Závisť v srdci ťa spáli na popol
Hlupáci intelektuálne menejcenní
Byť otrokom myšlienok niekoho iného

Mestá tieňov

Nevyžiadaná poézia
nevypočuté názory
ignorácia pokroku
peniazom a moc sa podriadili
boh konzumu a míňania
finančné skupiny
abstraktné zisky
konkrétne zvieracie ideály
pohodlie, moc a prepych
má prednosť pred hodnotami
spravodlivosť neexistuje
zákony sú na smiech
vyššie úrovne sú finančne stabilnejšie
plané sľuby o spáse a nebi
raje sú dočasné, podriadené
skaze a zániku

Odveta

Kto je vďačnejší
ten ktorému je odpustené mnoho
alebo ten ktorému je odpustené málo
Ten kto zneužije svoju pozíciu autority
alebo ten kto je skromný

O závislosti

Zatvrdnutý túžbou
nutnosťou prežiť
utíšiť bolesť v duši
zocelený plameňom
duša spálená na popol
prach bytia šňupaný do hltanu
prázdne očí, lesklé sny
márne činy
peniaze do stoky
páni svetov zrealizovaní
v ceste jedov
skonaní
poskokovia šmejdov
vojna o drogy je pokrytectvo
ľudstvo sa neprebudí nikdy

O zmätenom chudákovi

Temný oheň fanatizmu
vypálený vymletý mozog
neschopný rozmýšľať
takých ako Ty sú plné cintoríny

O ponúknutí spásy

Preraziť si vlastnú cestu
V mene vyššej moci
Rozdávať falošné nádeje
Úplný zánik Ťa neminie

Falošní Proroci

Bezcharakterný manipulátor
vás voviedol do pasce myslenia
otroci zabudli ste rozmýšľať
milionár sa Vám smeje
na Vašich chrbtoch si vybudoval dynastiu
pokrytci zaslepení
planými sľubmi
skončíte v horúcom pekle
nik sa nad tým nepozastaví

O hĺbke ľudskej pokryteckosti

Pripravený zradiť
strachom paralyzovaný sa krčí v kúte
Zbabelo sa trasie od závisti a nenávisti
Neschopný uniesť vlastnú pravdu
Stále potrebuje počuť falošné lži

O chybnom zákone

Zákon pochybyl
Vymyslené princípy zlyhali
Pravda ukázala svoju
kozmickú nenásytnú tvár
Bez ľudských hodnôt sa ťažko žije
Po zrade priateľa skláňaš chrbát
Už dávno niesi tým, kým si býval
Utopil si sa v miliónoch
Zarobených na stáde tupcov

O tradícii prorokov

Levi bojujú na zemi
O duše stratených, zmätených
Kto dokáže zvrátiť konečný bod
Budúcnosť – história odsúdená na zánik

Telepatická mimozemská civilizácia

Dlhý deň a dlhá noc
ročné cykly pozmenené
staroveká múdrosť telepatickej inteligencie
karbónovo – silikónové usporiadanie
riadia smer vesmíru
kto stvoril kozmos, tmu a záhady
generácia po generácii odsúdené na zánik
ilúzia matérie, vzdialenosti a tiahy
Prapôvodný Boh – Stvoriteľ je už dávno mŕtvy
vo večnosti objavuješ mŕtve univerzum
jedna rasa, jeden smer, čas je márny
telepatia neprezradí záhady bytia

Posmrtný život

Niekomu to stačí
Zopár vznešených myšlienok
Oprášenie starých ideálov
Jeden chrám, pár miliónov
Knihy poézia a zlá rétorika
Zmysel tu asi uniká

O postupe

Telo a myseľ
podriadené závislosti
podriadené duchom
ovládnuté dušou
Starý zákon
Keď pravidlá prestávajú platiť
Zákony chránia nečestných
Pravda je prekrútená
Davy opúšťajú rozum
Irelevantný zákon stratí platnosť
Podpora sa vytratila

Usteľ si vo mne

Keď sa ti tu zapáčilo
a oddýchni si
na Veľkej Ceste

Prečo si ma zaprel

Ó bože, prečo si ma zaprel
zradcovia sa tešia zo svojej zrady
nikoho nemôžu slobodne vyhodiť
svoje zlo nemôžu konať
iba tých najnižších, skromných
si im dovolil
had sa raduje zo svojej zrady
nedovoľ mu radovať sa zo zlého
proti mne navždy zaprel seba
dýku mi vrazil do chrbta
len som sa mu otočil
zradcovia jasajú keď môžu konať zlo
prečo si ma zaprel chudobného, pokorného
služobníka nahého pred Bohom živým
robíš divy a zázraky
ale tvoji nasledovníci sú plní zla
radujú sa keď môžu konať zlo
nevedia sa preniesť cez utrpenie
moju minulosť vyťahujú, hádžu do očí
zbabelci bažiaci po moci svetskej a duchovnej
prečo si mi dal vidieť zbabelosť tvojich
Tvoji nasledovníci sú ignoranti, zlosynovia
Vždy pripravení jedného ukameňovať
nehodní a nesúci čítať Tvoje písmo
Navždy skazení, hadie plemeno ktoré sa
odvráti od blížneho, bratrovrahovia
Tešia sa z každého zla ktoré môžu spáchať
Nedovoľ sa im tešiť zo svojej zrady
Ty v múdrosti kraľuješ nad nebom a zemou
Spravodlivý, nedovoľ zlosynom zvíťaziť
nado mnou
Veď tvoje je sláva na nebi aj na zemi

Udusenie Zla

Ó Bože, nedovoľ už zlu zasahovať
držať ma v hrsti
vždy som bol prenasledovaný
zlí ľudia sa smiali plnili si vrecká na môj úkor
zbabelci, príživníci, zradcovia
vždy sa vyvýšili, svoje zákony pred nebeské postavili
Dosť už, zvrhni ich do pekla
zadus ich pri ich podlých činoch
veď ty si všemohúci, veľký spravodlivý Boh
strestáš podliakov a odmenení pokorní budú
ti spievať a oslavovať ťa

O zrade

Had sa raduje z toho keď môže ublížiť
hnusný zradca oslavuje keď ti pichol nôž do chrbta
desať rokov chladne číha, za jeho úsmevom je chlad
čaká na svoju pomstu, miluje ubližovať a robiť zlo

Je dokonané

Otec trikrát zaprel svojho syna
Pastier zabil svoju ovcu
stádo velebilo zradcov
tešilo sa a jasalo zlu a bezpráviu

Drak nebude nikdy mojím kráľom

Drak sa postavil na stranu zla
Zaprel odtrhnuté kvety
Stratil vôľu nebies
Svojvláda dynastie sa sknočila

Striedanie

Kompromitovanie vlastných princípov
Dynastia sa končí ešte za života
Nová epocha vystrieda predchádzajúcu
Pokrytci nedokážu uveriť

Odyssea

Bohovia sú vo svete
Nebeské kráľovstvá sa približujú
Vývoj je daný od počiatku
Stvoriteľ udáva smer
Hviezdne bány
priestoru a času
ďaľeké planéty
čakajú na Bohov
Ohromný príbeh ľudstva
pod ochranou Stvoriteľa
s jeho múdrosťou a kultúrou
opona sa otvorila
toľko ciest čaká syna Človeka
Nesmierne diaľavy v mžiku oka
Kozmos bezhraničný vydrží do konca
človek hľadá záchranu
Nesmrteľné spojenie
vo svojom výtvore má nádej
naplnia sa vidiny proroka
navždy bude žiť syn Človeka

O vesmíre

Fraktálový vesmír
V rozkvete ohňa
Šíri sa do diaľav
Nesmierny kozmický obor

Nový svet

Jar sa prebúdza zo zimy
vlieva do žíl novú Silu
kvety vyrašili zo zeme
milióny bohov a Buddhov

Odplata

Nemierne ťažkosti
Zničili moje telo
Obrátení na démonov
Neprežijú daľšiu zimu

Spravodlivosť

Slnko spálilo démonov
na prach sa obrátila lož a faloš
vesmírom slobodne putujú tí
ktorí sa nedali zviesť hadom

Stratený vo víre

ľudí, túžob, udalostí
trápeniami ukovaný
cesta ku spáse je ťažká
prečo odmietaš Cestu
prečo sú Tvoje oči zakalené

Zbabelcov raj

Nedokáže uniesť
Ťarchu svojich lží
Pasívne agresívny
Cíti sa ako v nebi
pritom objavuje stále väčšie dno
v posledných chvíľach
bude neskoro ľutovať

Velebenie

Radujte sa z Pravdy
z Vášho Boha – Otca
ktorý oslobodil Vaše duše
vyviedol vás na svetlo Poznania
Požehnal Vám Cesty a
vyrovnal chodníky
Boha, ktorý vedie svoj ľud
po Ceste viery a poznania
Ktorý ochraňuje vaše hlavy
a počíta vaše zásluhy
ktorý Vám dal moc bojovať
a zvíťaziť nad Démonmi
Tešte sa a uctievajte
Boha – Otca stvoriteľa

O chudákovi

Buď horlivý vo svojej práci
a oddaný vo svojej viere
keď ti už srdce skamenelo
zahalil sa a zaprel svojho brata
nech ťa stvoriteľ vytvorí nanovo
a odstráni z teba démona
ktorému sa klaniaš

O konci

Prestali vnímať
obrátení na démonov
falošní, mocibažný
temné osvietenie je ich ovocím
prestali byť vnímajúcimi bytosťami
ich domovom je Peklo
ich porozumenie je obmedzené
každý kto sa stýka s hadom je ako on

O Pravde

Sto miliónov démonov
v šíkoch diabolsky pochodujú
chcú ma zničiť, zabiť
vziať mi život a potupiť ma
neschopní myslenia
prestali cítiť a uvažovať
automatická existencia
smrť workoholizmom

O Falošných

Plná huba sľubov
princípov a cností
ale keď príde na lámanie chleba
charakter letí z okna

Kolobeh

Každá dynastia raz skončí
nahradí ju nová, lepšia
hadi a zmije budú robiť zlo
no navždy potrvá spravodlivosť
v tajnosti napravuje celý kozmos
falošní pokrytci sa boja
telo zničené myriádou démonov
mocný sa týči nad nebom a zemou

O Ponuke Spásy

Spasiť Ťa, vnímajúca bytosť
je to najťažsie
milióny nástrah a úskalí
ľudský život – chaos vzťahov a túžob

Nehľadiaci

Zameriavaš sa na
dobré veci ktoré si spravil
vychvaľuješ sa do neba
ignoruješ zlo čo páchaš
rútiš sa plnou parou
dole z útesu – do pekla

O slabosti

Menejcenný otrok myslenia
žijúci vo svojej zamknutej
privátnej fantázii americkej dynastie
super mocibažnom príbehu

Dogmy

Hranice myslenia vytýčené
vlastnými dogmami
systém postavený na vykorisťovaní
otroci so Štokholmským syndrómom

Opovrhnutie

Načo máš oči, keď nevidíš
Načo máš uši keď nepočuješ
Načo ti je srdce keď necítiš