Spasiteľ Sveta

Read Time:2 Minute, 19 Second

Dobyvateľ sa prišiel znovu postaviť proti odvekému zlu a zrade. Napraviť smer chodu vecí a pomôcť ľudom odkryť tajomstvá. Prinavrátiť ich k svojmu pôvodu a dobru.

S kurvami na večné veky, amen. Vyzdvihnúť ľudí z prachu a biedy. Za to dostane len prekážky, opovrhnutie, ignorovanie a pľuvance. Znovu priniesť Jákobov rebrík dole k synovi človeka. Otvoriť bránu spásy tak naširoko, že minúť ju by bolo nemožné.

Dobyvateľ si uvedomil, že nie každý má schopnosť pochopiť a uveriť pravde. Lekári a právnici, ako by mohli uveriť? Už pred tisíckami kálp zachránil tento kozmos. Teraz znovu vyučuje svoj veľký Zákon. Spása je na dosah ruky. Staré učenie zdeformoval zub času. Toto učenie tu bolo a navždy ostane. Inšpiráciou z nebies zoslané do náručia pokorného. Odovzdávané v širokom meradle navždy ako memento tých dní. Keď sa vyučoval Zákon určený na spasenie všetkých bytostí. Znova.

Všetky cesty vedú k samému sebe, no toto je prvýkrát, čo sa vyučuje takýmto spôsobom. V novom vesmíre stvorenom Bohmi musí pretrvať dobro a spravodlivosť, inak zaniknú pôvodné symboly a nesmrteľné ideje. Ľudstvo nebude veriť, pretože je navždy v hmle cesty. V prachu zeme sa zvíja had a červ, udupaný kopytami nebeských koní.

Skláňam sa a pokorujem pred Bohom a nebeským dvorom. Kiež mi môj anjel udelí milosť a bude ma ocharňovať na tejto nebezpečnej ceste. Ukončiť utrpenie ľudských bytostí a vymaniť sa démonickej ilúzie samsáry. Toto je mojím poslaním, poslaním toho, čo vyučuje Nový Zákon v mŕtvom svete, ktorý zahynul bez obrody vo svojej vlastnej špine, skaze a korupcii. Ako následok zaujatosti svojím vlastným egom, záujmami, a skazenosťou sveta. Povrch je obsah a koža je forma. Meditačné rohožky z mäsa budú navždy ľutovať svoju pochabosť, keby si mohli uvedomiť aká šanca ich minula, no je tu podklad pre to aby dosiahli osvietnie v budúcnosti.

Toto je prvýkrát, keď sa opravdivá Dharma nevyučuje iba na veľkom zhromaždení pre všetky bytosti, ale cez jedného jediného pravého vyvoleného sa ponúka ako zlatý zvon a nebeský kríž všetkým bytostiam emanujúcim z jedného tela Buddhovho. Ten, ktorý stvoril Zem, nebesia a všetky nebeské bytosti je práve tak nedotknuteľný vo svojej úžastnosti, ako ten, ktorý ho zvolal k dokončeniu veľkého poslania predania Pravého poznania nasledovníkom.

V symboloch, číslach, písme a menách anjelov je ukryté večné stvorenie na ktoré si rozpomenul v Pravom Ohni Samádhi. Nustále stúpal a klesal znovu a znovu potvrdzujúc svoje úrovne, robiac pakty a dohody s bočnými entitami pre získanie stále väčšej Božskej slávy. Dobyvateľ sveta, ukazujúc cestu, tvoriac nový vesmír za priestorom a časom pochopiteľnosti človeka.

Vo večnom sne, ktorý sa raz skončí.

Pri ceste rýchlejšej ako svetlo.

V spánku ilúzie je na nich dohliadané.

Aby sa nezabudlo na pôvodný raj.

Pri dosiahnutí nových svetov, za týmto kozmom.

Prebudia sa Tí, ktorí niesli svetlo dávnej kultúry.

Ktorá dovolila opustiť toto pekelné miesto.

Dain Kohenel
Website | + posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.