Tag: ccp

Exil a (Moderná) Čínska Literatúra

V 20. storočí, po páde cisárstva roku 1911, sa na jednej strane veľa zmenilo, ale zároveň aj veľa ostalo po starom. Po vzniku ČĽR (1949) boli nepohodlní autori, resp. intelektuáli, najmä počas obdobia kultúrnej revolúcie (1966-76), posielaní ďaleko z kultúrnych centier do tých najodľahlejších dedín a obcí “na prevýchovu fyzickou prácou”. Svojím spôsobom išlo o formu exilu v rámci vlastnej krajiny, vlastnej kultúry. Od negramotných roľníkov sa mali “učiť pravému životu” a nevznášať sa príliš vysoko v duchovných sférach…