Vedci vďaka špeciálnym meraniam môžu objavovať skryté priestory v pyramídach

Read Time:1 Minute, 8 Second

Hľadanie podpovrchových dutín pomocou viacerých geofyzikálnych metód sa v praxi úspešne používa napríklad v archeológii, ale aj v iných odvetviach. Na objavovanie skrytých dutín vedci teraz otestovali merania pomocou súčasnej modernej gravimetrie. Na štúdii v špičkovom archeologickom časopise pracovali slovenskí vedci spolu s kolegami z Česka a Nemecka.

Gravimetria sa zaoberá meraním tiažového poľa Zeme a je odvetvím geofyziky a geodézie. Vďaka nej je možné nájsť podpovrchové dutiny, čo je ideálny spôsob na nedeštruktívny archeologický prieskum. „Dutý priestor v hmote, akou je napríklad pyramída, spôsobí jemný pokles nameraného tiažového zrýchlenia. Dutiny s určitými rozmermi a do určitej hĺbky je takto možné detegovať pomocou moderných prístrojov – tzv. gravimetrov,“ hovorí Roman Pašteka, profesor Univerzity Komenského.

Z nových počítačových simulácií vyplýva, že pri odhadnutí rozmerov neznámej dutiny a pri veľmi presnom a opakovanom meraní, je možné dutinu zachytiť aj z povrchu pyramídy. Toto zistenie je významné pre odborníkov, ktorí sa venujú hľadaniu skrytých pohrebných komôr.

„To, čo sa nám podarilo našimi simuláciami zistiť, je veľkou výzvou do budúcnosti. Bol by som veľmi rád, keby sa nám podarilo zúčastniť sa na projekte, v ktorom by sme naše odhady mohli overiť praktickými meraniami priamo na povrchu Veľkej pyramídy v Gíze,“ dodáva Roman Pašteka z UK. Nové výsledky otvárajú možnosti pre ďalší výskum v tejto oblasti.

zdroj : uniba.sk

About Post Author

Reika Voight

Leave a Reply

Your email address will not be published.