Vyjadrenie k 23. výročiu Prenasledovania Falun Gong

Read Time:51 Second

Čítajte vyjadrenie na webstránke IPAC

Dnešok je skromným výročím začatia brutálnej kampaňe Čínskeho režimu prenasledovania proti praktizujúcim Falun Gong. 23 rokov neskôr si pripomíname všetkých tých v Číne, ktorým bola odobratá sloboda náboženského vyznania.

Počas posledných dvoch dekád, stovky tisícov praktizujúcich Falun Gongu boli uväznení, s tým, že mnoho bolo podrobených najtvrdším formám mučenia a dôveryhodné správy o rozšírenom, štátom-podporovanom násilnom odoberaní orgánov.

Využívame túto príležitosť, aby sme podporili úsilie všetkých tých, ktorí stáli proti prenasledovaniu Čínskym režimom náboženských a etnických skupín v Číne, vrátane Tibetského Buddhizmu, Kresťanov a Ujgurov a ostatných, najmä moslimských Tureckých skupín. Pripomíname si najmä právnika Gao Zhishenga a Changa Weipinga, ktorí boli obaja odsúdení za odbraňovanie práv Kresťanov a praktizujúcich Falun Gongu na súde, a cirkevného vodcu, Pastora Wanga Yi, ktorý bol odsúdený na deväť rokov vo väzení v Decembri 2019.

Ešte raz apelujeme na naše vlády aby sa postavili voči tomuto a vyjadrili sa za ukončenie takýchto represií. Čínska vláda sa musí zodpovedať za neudržovanie ľudských práv a náboženskej slobody všetkých ľudí v Číne.

Leave a Reply

Your email address will not be published.