Zabíjanie väzňov pre transplantáty: Násilné odoberanie orgánov v Číne

Read Time:4 Minute, 1 Second

Zabíjanie väzňov pre transplantáty: Násilné odoberanie orgánov v Číne

The Conversation

Click HERE to read full article on The Conversation website

Transplantácia orgánov je život-zachraňujúca terapia pre miliónov pacientov a jeden z najväčších úspechov modernej medicíny. Ale obmedzený počet darcov orgánov, spolu s masívnym požiadavkom po transplantátoch podporuje globálny biznis pašovania orgánov, ktorý využíva chudobných, podprivilegovaných a prenasledovaných členov spoločnosti ako zdroj orgánov, ktoré je možné zakúpiť bohatými transplantačnými turistami.

Aj keď sa tieto praktiky odohrávajú vo veľa krajinách, situácia v Číne je extrémne znepokojivá. Čína je jedinou krajinou vo svete, ktorá má praktiky orgánovej transplantácie na industriálnej úrovni, ktorá odoberá orgány z odsúdených väzňov svedomia. Tieto praktiky sú známe ako násilné odoberanie orgánov.

Aby sme pochopili násilné odoberanie orgánov, je užitočné myslieť na hypotetický scenár: pacient v Kanade, s terminálnou chorobou srdca potrebuje životazachraňujúci kardio transplant.

Doktori v Kanade povedia pacientovi že sa musí zapísať na čakací list, až pokiaľ nezomrie kompatibilný donor pri vhodných podmienkach. Tetnto proces môže trvať týždne, mesiace, alebo dokonca roky. Pacient potom nájde transplantačný program v Číne, ktorý môže zabezpečiť vhodného darcu v rozsahu týždňov.

Tu sa vynára niekoľko dôležitých otázok. Kardio transplant môže pochádzať iba z mŕtvych darcov, takže ako môže nemocnica dodať tohto pacienta s potenciálnym “zahynutým” darcom týždne dopredu? Ako táto nemocnica našla takéhoto darcu? Ako vedia kedy tento darca zomrie? Dal tento darca zvolenie na taby aby boli jeho orgány odobraté?

Znepokojujúce Fakty

Vysvetlenie: Čínsky multi-biliónový vražedný trh pre orgány.

Odpovede na tieto otázky sú extrémne znepokojivé. Čína používa odsúdených väzňov svedomia ako zdroj darcovstva orgánov aby poskytla vhodné transplantáty pre pacientov. Títo väzni, alebo “darcovia” sú zavraždení a ich orgány sú odobraté proti ich vôli, a použité v rozšírenom a finančne výhodnom transplantačnom odvetví.

Ako transplantační nefrológovia a medickí profesionáli, máme za cieľ rozširovať vedomie o orgánovom pašovaní, najmä násilnom odoberaní orgánov, kolegom, inštitúciám, pacientom a verejnosti. Sme v spojení s organizáciami ako Doktori proti Násilnému Odoberaniu Orgánov a Medzinárodná Koalícia na Zastavenie Zneužívania Transplantácií v Číne, ktoré spravili dostatnčnú prácu v tejto oblasti za poslednú dekádu.

Čína má v súčastnosti druhý-najväčší transplantačný program na svete. Transplantačné operácie v Číne sa rapídne zvýšili začiatkom r. 2000 bez toho aby sa zodpovedajúco zvýšil počet dobrovoľných darcov orgánov, čo viedlo k otázkam o zdroji orgánov.

Počas tohto obdobia rýchleho transplantačného nárastu, praktizujúci Budhistickej Qi gong disciplíny známej ako Falun Gong, boli zadržaní, prenasledovaní a zabití vo veľkom počte Čínskou vládou. POdobne, Čína v 2017 začala kampaň masového zatýkania, sledovania, streilizácie a náslnej práce proti Ujgurskej etnickej skupine Xinjiang.

Ľudskoprávne Vyšetrovanie

Znepokojenie o násilnom odoberaní orgánov sa začali vynárať v 2006-7 prácou dvoch medzinárodných ľudskoprávnych právnikov, Davida Kilgoura a Davida Matasa, ktorí boli neskôr nominovaní na Nobelovú Cenu za svoju prácu. Čínsky Tribunál, vedený ľudskoprávnym právnikom Sirom Geoffrey Nice, bol sformovaný v 2019 aby nezávisle vyštreil tvrdenia o násilnom odoberaní orgánov.

Human rights lawyer David Kilgour addresses Falun Gong practitioners demonstrating against forced organ harvesting in China outside Australia’s Parliament House in Canberra, Australia in November 2016. (AP Photo/Rod McGuirk)

Tribunál vyšetril viacero zdrojov dôkazvo, vrátane transplantačných čísel, lekárskeho testovania zadržaných praktizujúcich, nahratých telefonických rozhovorov transplantačným nemocniciam, ako aj výpovede od právnikov a väzňov. Konečný záver bol vydaný v Marci 2020 a “potvrdené nad všetky pochybnosti” že Čína používa odsúdených väzňov svedomia ako zdroj orgánov pre transplantáciu už mnoho rokov.

Naprike trvdeniam Čínsky médií, ktoré hovoria o tom že od r. 2015 sa udiala signifikantá reforma transplantačného odvetvia, dôkazy naznačujú, že barbarské praktiky násilného odoberania orgánov pokračujú. Americký Žurnál Transplantácie, svetový transplantačný žurnál, vydal článok v Apríli, o zistení, že mozgová smrť nebola v mnohých prípadoch potrvdená v mnohých orgánových transplantáciách v Číne, a že skutočná príčina smrti bola zistená ako odobranie orgánov darcovi. Inými slovami, títo väzni boli popravení odobratím ich orgánov pre transplantáciu.

Medzinárodná Spoločnosť pre Transplantáciu Srdca a Pľúc vydala nariadenie v Júni, ktoré vyjíma príspevky, ktoré sa “týkajú transplantácia zahŕňajúcej buď orgány, alebo tkanivo od ľudských darcov v Čínskej Ľudovej Republike.”

Rozširovanie povedomia

Nanešťastie, používanie neetických medických praktík proti utláčaným skupinámi nie je novinkou. Nacisti vykonali strašné experimenty na židovských obetiach v koncentračných kempoch. Sovietski psychiatri vyrvorili termín schizofrénia aby označili politických odporcov, odobrali ich o ľudské práva, zamestnanie a kredibilitu. Americkí vedci študovali egekty nevyliečeného syfilisu u Afroameričanov v Tuskegee štúdii.

Čína odsudzovala väzňov svedomia a používala buď ich orgány pre transplantáciu už dekády. Transplatnační doktori, medickí profesionáli a globálna komunita musí zvýšiť povedmie a tlačiť na vlády, inštitúcie a nemocnice aby vykonali potrebné kroky.

Je dôležité, že vykonáme dostatčnú obozretnosť a vynecháme spoluprácu, kde transparentnosť týkajúca sa zdroja orgánov nemôže byť garantovaná. Musíme protestovať proti nespravodlivému a nehumánnemu zadržania a opresii Ujgurov a marginalizovaných skupín okolo sveta.

Musíme podporiť registráciu orgánového darcovstva a podporiť iniciatívy ktoré zvyšujú darcovstvo aby sme ultimátne odstránili dopyt po ilegálnom orgánovom pašovaní.

Susie Hughes, riaditeľ ETAC spolupísala tento článok.

Leave a Reply

Your email address will not be published.